Kolekcie Sinsay nie sú vyrobené z prírodných kožušín!

Spoločnosť LPP, majiteľ značky Sinsay, sa rozhodla úplne upustiť od používania prírodných kožušín vo svojich kolekciách. Podľa dohody uzatvorenej s organizáciou "Open Cages“ (Otvorené klietky), sa naša značka stala súčasťou medzinárodnej iniciatívy Fur Free predajca. Kolekcie na jeseň / zimu 2016 sú prvými, kde sa upustilo od použitia tohto materiálu. Modely vyrobené skôr, väčšinou doplnky, budú venované na charitatívne účely - inštitúciám v Gdansku podporujúce ženy v ťažkých situáciách. Vieme, že sociálna zodpovednosť firmy, a najmä otázky životného prostredia sú stále dôležitejšie pre našich zákazníkov. Preto vždy, keď predstavy návrhára a prípadné trendy budú vyžadovať použitie kožušiny, rovnako ako niektorí z našich konkurentov na trhu, naša značka využije najkvalitnejšie syntetické materiály.

Pomohla Vám táto odpoveď?


LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S

Vaše osobné údaje
sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,

aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na Vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.sinsay.com, v časti https://www.sinsay.com/sk/sk/privacy-policy a https://www.sinsay.com/sk/sk/privacy-policyOdkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.


Podľa daného nariadenia budete mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.