🔥 Horúce Ponuky! [ -7%] na VŠETKO 👉 Kód: LESS7 👈 Využite teraz >>

PRAVIDLÁ A PODMIENKY PROMO AKCIE „Špeciálna ponuka -30% na vybrané modely"

 

§ 1

1. Nasledujúce Obchodné podmienky definujú pravidlá nákupu produktov so zľavou 30% vypočítanou z predajnej ceny (ďalej len „Zľava“), záväzné pre každého Účastníka Promo kampane. Organizátorom Promo kampane je LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Organizátor“).

2. Akcia bude prebiehať od 16.05.2024 do 05.06.2024 v súlade s §7.

3. Miestom Akcie je internetový obchod Sinsay na adrese https://www.sinsay.com/sk/sk/.

 

§ 2

Pojmy použité v Pravidlách a podmienkach znamenajú:

1. Propagačná akcia - ponuka predaja kolekcie Sinsay pripravená Organizátorom za podmienok stanovených v týchto pravidlách. Propagačná kampaň prebieha pod sloganom „Špeciálna ponuka -30% na vybrané modely“. Akciovú akciu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, rabatmi a pod.

2. Akciové modely - všetky modely v ponuke Internetového obchodu Sinsay.com, ktoré sú označené podpisom "LADY30" a na ktoré sa nevzťahuje iná Akcia.

3. Promo kód - kód zverejnený na webovej stránke https://www.sinsay.com/sk/sk/.

4. Internetový obchod Sinsay - miesto predaja produktov, na ktoré sa vzťahuje propagačná kampaň, nachádzajúce sa na webovej stránke: https://www.sinsay.com/sk/sk/.

5. Účastník akcie - dospelá osoba (alebo osoba staršia ako 13 rokov (trinásť rokov), ktorá má súhlas rodičov alebo opatrovníkov, pokiaľ takýto súhlas nie je potrebný z hľadiska platných predpisov), ktorá akceptuje tieto Podmienky;

 

§ 3

Predaj, na ktorý sa vzťahuje Propagačná akcia, sa uskutoční v Internetovom obchode na adrese https://www.sinsay.com/sk/sk/. Akcia sa nevzťahuje na kamenné predajne.

 

 

§ 4

Akcia je založená na nasledovných princípoch:

1. Účastník akcie má právo, nie povinnosť, využiť akciu.

2. Základnou podmienkou, aby Účastník akcie mohol využiť akciu, je nákup aspoň 2 produkty z kolekcie Sinsay, na ktorý sa akcia vzťahuje.

3. Pre využitie akcie je potrebné zadať Promo kód do poľa „zadajte kód“ v košíku a potvrdiť kliknutím na „Pridať“.

4. Akcia spočíva v tom, že účastník akcie je pri nákupe aspoň 2 produkty z kolekcie Sinsay povinný zaplatiť maloobchodnú cenu ním vybraných položiek zníženú o zľavu 30%.

5. Nezadanie propagačného kódu do košíka znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, akonáhle je platba vykonaná, v konečnom dôsledku stráca právo na výhody z Akcie súvisiacej s transakciou.

6. Na produkty zakúpené podľa podmienok tejto akcie sa vzťahujú štandardné pravidlá vrátenia tovaru online obchodu Sinsay.

 

§ 5

1. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, rabatmi a pod.

2. Akcia neplatí v kamenných predajniach.

 

§ 6

Informácie o Akcii uvedené na plagátoch a reklamných materiáloch nepredstavujú ponuku ani verejný prísľub. Organizátor nezodpovedá za chybné alebo neúplné prečítanie sloganu Akcie.

 

§ 7

Organizátor má právo zrušiť alebo skrátiť trvanie Propagačnej kampane bez udania dôvodu zverejnením informácie na webovej stránke https://www.sinsay.com/sk/sk/.

 

§ 8

Akékoľvek prípadné reklamácie súvisiace s priebehom Promo akcie je Účastník Promo akcie povinný doručiť do 3 dní odo dňa zakúpenia Oblečenia alebo pokusu o jeho nadobudnutie písomne na adresu: LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica s cieľom posúdiť opodstatnenosť sťažnosti alebo žiadosti.

 

§ 9

Počas propagačnej kampane si organizátor vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Zmena je účinná odo dňa umiestnenia príslušnej písomnej informácie na webovej stránke na webovej stránke https://www.sinsay.com/sk/sk/.

 

§ 10

1. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné spory vzniknuté z dôvodov zavinených treťou stranou.

2. Organizátor sprístupňuje Pravidlá promo akcie na webovej stránke https://www.sinsay.com/sk/sk/.

3. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa spracovania, porušenia alebo podozrenia z porušenia osobných údajov je potrebné smerovať na oddelenie služieb zákazníkom prevádzkovateľa jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Odoslaním e-mailu na: support.sk@sinsay.com

b) Poštou na: LPP Slovakia, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

c) Telefonicky na +421 222 202 140

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.