Cenová politika

Je pravda, že tesne pred zľavovými akciami sú pôvodné ceny produktov navyšované?

K týmto praktikám v Sinsay nedochádza. Je protizákonné držať súčasne vyššiu cenu a propagačnú cenu. K možným zmenám cien dochádza pred uvedením produktov na trh - produkt môže mať dve cenovky - prvú s vyššou cenou a tá môže byť prelepená druhou s nižšou cenou.

Cenovky sa tlačia dávno predtým ako sú produkty dodané do obchodu. Dôvodom dvoch rôznych cien na cenovke je precenenie modelu ešte pred ponukou a dodaním. Ceny sa menia ako na vyššie tak aj na nižšie. Dôvody zmeny ceny sú rôzne, od ekonomických faktorov ako sú zmeny výmenných kurzov alebo náklady na dopravu až po ľudské chyby. V takej situácii je nesprávna cena preškrtnutá/prelepená a uvedená nová správna cena.

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.