PRAVIDLÁ A PODMIENKY PROMO AKCIE „Zľava -6/12 EUR z ceny produkty na cenovke pri nákupe za 40/60 EUR"

 

§ 1

 1. Nasledujúce Obchodné podmienky definujú pravidlá nákupu produktov so zľavou 6/12 EUR z ceny na cenovke produktu pri nákupe za 40/60 EUR, vypočítané z predajnej ceny (ďalej len „Zľava“), záväzné pre každého Účastníka Promo kampane. Organizátorom Promo kampane je LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Organizátor“).
 2. Akcia bude prebiehať 16.12.2022 do 18.12.2022, v súlade s §7.
 3. Miestom Akcie je internetový obchod Sinsay na adrese https://www.sinsay.com/sk/sk/

 

§ 2

Pojmy použité v Pravidlách a podmienkach znamenajú:

 1. Promo akcia - ponuka predaja kolekcie Sinsay pripravená Organizátorom za podmienok stanovených v týchto pravidlách. Akciová kampaň prebieha pod sloganom [názov loga napr. „Zľava -6/12 EUR z ceny produkty na cenovke pri nákupe za 40/60 EUR". Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, rabatmi, atď.
 2. Internetový obchod Sinsay – miesto predaja produktov, na ktoré sa vzťahuje propagačná kampaň, nachádzajúce sa na webovej stránke: https://www.sinsay.com/sk/sk/.
 3. Účastník akcie – dospelá osoba (alebo osoba staršia ako 13 rokov (trinásť rokov), ktorá má súhlas rodičov alebo opatrovníkov, pokiaľ takýto súhlas nie je potrebný z hľadiska platných predpisov), ktorá akceptuje tieto Podmienky;

 

§ 3

Predaj, na ktorý sa vzťahuje Propagačná akcia, sa uskutoční v Internetovom obchode na adrese https://www.sinsay.com/sk/sk/. Akcia sa nevzťahuje na kamenné predajne.

 

§ 4

Akcia je založená na nasledovných princípoch:

 1. Účastník akcie má právo, nie povinnosť, využiť akciu.
 2. Základnou podmienkou na to, aby Účastník akcie mohol využiť Akciu, je nákup produktov za minimálne 40 EUR alebo minimálne 60 EUR v internetovom obchode súčasne a naraz.
 3. Ak chcete využiť akciu, zadajte Propagačný kód: SK6SIN pri nákupe min. 40 EUR alebo kód: SK12SIN pri nákupe min. 60 EUR, v košíku do políčka „Zadajte kód“ a potvrďte kliknutím na „Pridať“.
 4. Nezadanie propagačného kódu do košíka znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, akonáhle je platba vykonaná, v konečnom dôsledku stráca právo na výhody z Akcie súvisiacej s transakciou.
 5. Na produkty zakúpené podľa podmienok tejto akcie sa vzťahujú štandardné pravidlá vrátenia tovaru online obchodu Sinsay.

 

§ 5

 1. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami, zľavami, rabatmi a pod.
 2. Akcia neplatí v kamenných predajniach.

 

§ 6

Informácie o Akcii uvedené na plagátoch a reklamných materiáloch nepredstavujú ponuku ani verejný prísľub. Organizátor nezodpovedá za chybné alebo neúplné prečítanie sloganu Akcie.

 

§ 7

Organizátor má právo zrušiť alebo skrátiť trvanie Propagačnej kampane bez udania dôvodu zverejnením informácie na webovej stránke www.sinsay.com/sk/sk/.

 

§ 8

Akékoľvek prípadné reklamácie súvisiace s priebehom Promo akcie je Účastník Promo akcie povinný doručiť do 3 dní odo dňa zakúpenia Oblečenia alebo pokusu o jeho nadobudnutie písomne na adresu: LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica s cieľom posúdiť opodstatnenosť sťažnosti alebo žiadosti.

 

§ 9

Počas propagačnej kampane si organizátor vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Zmena je účinná odo dňa umiestnenia príslušnej písomnej informácie na webovej stránke na webovej stránke www.sinsay.com/sk/sk/.

 

§ 10

 1. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné spory vzniknuté z dôvodov zavinených treťou stranou.
 2. Organizátor sprístupňuje Pravidlá promo akcie na webovej stránke www.sinsay.com/sk/sk.
 3. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa spracovania, porušenia alebo podozrenia z porušenia osobných údajov je potrebné smerovať na oddelenie služieb zákazníkom prevádzkovateľa jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Odoslaním e-mailu na: support.sk@sinsay.com

b) Poštou na: LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica

c) Telefonicky na +421 222 202 140

 

Pomohla Vám táto odpoveď?


LPP Slovakia, s.r.o., J. Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 787 507; DIČ: 2022386729; IČ DPH: SK2022386729; OR OS Banská Bystrica, Odd. S.r.o., vl. č.:13176/S

Vaše osobné údaje
sú u nás v bezpečí

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.