Adresa doručenia

V tejto záložke môžete aktualizovať svoju adresu, tzn. zmeníte údaje napr.: meno príjemcu, telefón, ulicu a mesto. Zmena adresy (iných upravených údajov) bude automaticky ešte len načítaná v novej objednávke. Zmeny môžete samozřejne zadať kedykoľvek.

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.