Okuliare - EÚ vyhlásenie o zhode

Dokument I

Váš prehliadač nepodporuje súbory PDF. Stiahnite si PDF.

Dokument II

Váš prehliadač nepodporuje súbory PDF. Stiahnite si PDF.

Dokument III

Váš prehliadač nepodporuje súbory PDF. Stiahnite si PDF.

Dokument IV

Váš prehliadač nepodporuje súbory PDF. Stiahnite si PDF.

Dokument V

Váš prehliadač nepodporuje súbory PDF. Stiahnite si PDF.

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.