🍋 Już są! Letnie nowości dla całej rodziny i do domu 🤩 Skorzystaj teraz >>

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM „-20% NA WYBRANE PRODUKTY”

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów z rabatem w wysokości 20%, liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w okresie 24.05.2024 - 27.05.2024, z zastrzeżeniem  §7.
 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy Sinsay znajdujący się pod adresem https://www.sinsay.com/pl/pl/.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Sinsay, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „-20% NA WYBRANE PRODUKTY”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Produkty promocyjne – wszystkie modele znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Sinsay.com które oznaczone są kodem „MAMA20” i nie są objęte inną Akcją Promocyjną.
 3. Kod Promocyjny -  kod opublikowany na stronie https://www.sinsay.com/pl/pl/.
 4. Sklep Internetowy Sinsay -  Miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: https://www.sinsay.com/pl/pl/.
 5. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin;

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem https://www.sinsay.com/pl/pl/. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

 

§4

Promocja opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie minimum 2 sztuk z kolekcji Sinsay objętej promocją.
 3. Aby skorzystać z promocji należy wpisać Kod Promocyjny w koszyku w polu „Wpisz kod” i zatwierdzić przez kliknięcie „Dodaj”. 
 4. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając Produkt promocyjny z kolekcji Sinsay i wpisując Kod Promocyjny zgodnie z ust. 2, obowiązany jest do zapłaty jego ceny detalicznej pomniejszonej o 20% rabatu.
 5. Brak wpisania kodu promocyjnego w koszyku oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 6. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w Sklepie Internetowym Sinsay

 

§ 5

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

 

§ 6

Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

 

§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://www.sinsay.com/pl/pl/.

 

§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Odzieży lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie
do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 

§ 9

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w internecie na stronie https://www.sinsay.com/pl/pl/.

 

§ 10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej https://www.sinsay.com/pl/pl/.
 3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych Osobowych należy kierować do Działu Obsługi Klienta Administratora Danych w jeden z następujących sposobów:

a) Wysyłając e-mail na adres: support.pl@sinsay.com

b) listownie na adres: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

c) Dzwoniąc pod numer 58 353 65 65

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?