🪁 Dzień Dziecka! -25% na wybrane produkty dla dzieci 🧸 Kod: KIDS25 👈 Skorzystaj teraz >>

Okulary - deklaracja zgodności UE

Pobierz stronę jako PDF

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY UE


PRODUCENT
PRODUCER:

LPP S.A
UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK

oświadcza, że wyrób:

declare that products:

 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DAMSKIE/MESKIE/DZIECIĘCE (LADIES’S/MEN’S/KIDS’S SUNGLASSES) :

24.01.2024
1191G, 1192G, 1194G, 1195G, 1196G, 1197G, 5839K, 5843K, 5851K, 9118R, 1948E, 9014I, 1947E, 5452J, 9012I

01.02.2023
3049F, 3770F, 1395F, 1396F, 1397F, 1398F, 1399F, 1400F, 1401F, 1402F, 1403F, 3768F, 3769F, 4551F, 4552F, 6313F, 6314F, 6366F, 6367F, 6368F, 7013F, 7014F, 4560F, 1404F, 4553F, 4554F, 4555F, 4556F, 4558F, 4559F, 4557F

01.02.2023
7185R, 7186R, 7189R, 7202R, 7231R, 7235R, 7236R, 7237R, 7245R, 7249R,7276R, 7284R

12.12.2022
1189G,1190G, 2826M, 2828M, 2829M, 2833M, 2837M, 2839M, 2848M, 2857M, 2858M, 2859M, 3756O, 3757O, 3758O, 3759O, 3760O, 3761O, 3762O, 3763O, 3764O, 3765O, 4343B, 4344B, 4345B, 4346B, 4347B, 4348B, 4349B, 4350B, 4351B, 4352B, 4353B, 4354B, 5772K, 5773K, 5774K, 5775K, 5776K, 5777K, 5778K, 5779K, 5780K, 5781K, 5782K, 5783K, 5784K, 5785K, 5786K, 5787K, 5788K, 5789K, 5790K, 5791K, 5792K, 5793K, 5794K, 5795K, 5796K, 5797K, 5798K, 5799K, 5800K, 5801K, 5802K, 5803K, 5804K, 5805K, 5806K, 5807K, 5808K, 5809K, 5810K, 5811K, 5812K, 5813K, 5814K, 5815K, 5816K, 5817K, 5818K, 5819K, 5820K, 5822K, 5823K, 5824K, 5825K, 5826K, 5827K, 5828K, 5829K, 5830K, 5831K, 5833K, 5834K, 5835K, 5836K, 5837K, 5838K

 

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia:

Comply with European Regulation:


2016/425/UE                         ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

(EU) 2016/425                       REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC


oraz spełniają wymogi następującej normy

and comply with harmonized standard:


ISO 12312-1:2022 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

ISO 12312-1:2022 Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 1: Sunglasses for general use

 

Niniejsza deklaracja jest sporządzona w oparciu o pozytywne wyniki wydana zostaje na wyłaczną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

 

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?