Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení, kontaktní údaje

1.1. Provozovatelem internetového e-shopu Sinsay (dale jen “e-shop”) dostupného na internetové adrese www.Sinsay.com je obchodní společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná o obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000, identifikační číslo 26698714, se zcela splaceným základním kapitálem ve výši 13.200.000,- Kč.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v e-shopu Sinsay a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem e-shopu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

1.3. Kupující může pro kontakt a komunikaci s provozovatelem e-shopu použít následující prostředky komunikace:

- prostřednictvím poštovních služeb na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 19000,

- prostřednictvím mobilního zařízení na telefonním čísle: +420 800 800 290

- prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: [email protected]

- prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách e-shopu.

 

2. Obecná pravidla pro používání e-shopu Sinsay

2.1. Nakupovat prostřednictvím e-shopu mohou pouze osoby starší 18 let.

2.2. Osoba mladší 18 let může nakupovat prostřednictvím e-shopu pouze se souhlasem svých rodičů nebo jiných zákonných zástupců.

2.3. Každá osoba, která se zaregistruje a nakupuje na e-shopu, se zavazuje poskytnout své osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, a zároveň potvrzuje, že se seznámila se Zásadami zpracování osobních údajů.

2.4. Za účelem potvrzení správnosti osobních údajů poskytnutých kupujícím během registrace v e-shopu obdrží kupující e-mailovou zprávu s žádostí o potvrzení správnosti osobních údajů.

 

3. Provedení objednávky

3.1. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-shopu dostupného na internetové adrese www.Sinsay.com.

3.2.  Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem o vlastnostech zboží, jeho ceně, o použitých materiálech a přibližné dostupnosti v kamenných prodejnách.

3.3.  Při provádění objednávky provede kupující výběr konkrétního zboží, jeho velikost, barvu, případně další nezbytné parametry a množství objednávaného zboží.

 

4. Jak nakoupit v e-shopu – podrobný návod

4.1. Jakmile kupující provede výběr zboží, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na  ikonu “do košíku”.

4.2 Takto vybrané zboží je přeneseno do košíku, který je viditelný po kliknutí na ikonu košíku v horním pravém rohu webové stránky. Kupující se může následně dostat do košíku kliknutím na políčko “objednat”, prostřednictvím kterého se zobrazí stránka se seznamem všeho zboží umístěného v košíku.

4.3 Výběrem možnosti “objednat” se otevře stránka, kde kupující vyplní údaje potřebné k vyřízení transakce a odeslání objednaného zboží.

4.4 Pokud se kupující zaregistroval do e-shopu, může po přihlášení do e-shopu získat přístup k dalším možnostem v uživatelském panelu, jako například: historie objednávek, možnost zobrazení aktuálního stavu zpracování objednávek, uložení doručovací adresy, možnost odebírání nejnovějších informací o produktech z e-shopu.

4.5 Po provedení výběru způsobu dopravy zboží (buď doručení na požadovanou adresu nebo na některou z prodejen Sinsay) a vyplnění všech nezbytných údajů (včetně fakturačních údajů, pokud je vyžadováno) vybere kupující způsob platby za kupní cenu.

4.6 Kupující si může vybrat ze dvou způsobů úhrady kupní ceny za zboží:

- online platba (bezhotovostně prostřednictvím platební karty nebo prostřednictvím služby PayPal nebo PayU) nebo

- platba na dobírku při převzetí zboží. 

4.7 Závaznou objednávku odešle kupující kliknutím na odkaz “objednat a zaplatit”.  

4.8 Pokud si kupující vybere způsob online platby, bude po kliknutí na odkaz “objednat a zaplatit” a po provedení platby prostřednictvím služeb PayPal nebo PayU, přesměrován na stránku obsahující potvrzení objednávky; z této stránky může kupující pokračovat dále v nákupu nebo si nechat zobrazit shrnutí objednávky.

4.9 Pokud je vybrán způsob online platby (tj. bezhotovostní převod nebo platba platební kartou prostřednictvím služby PayPal nebo PayU), musí být tato platba provedena ihned po odeslání závazné objednávky. Pokud prodávající nebo subjekty podílející se na transakci (PayPal nebo PayU) neobdrží předmětnou platbu kupní ceny, nebude objednávka považována za řádně provedenou, což znamená, že kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím nebyla uzavřena a objednávka nebude postoupena k vyřízení. V takovém případě musí kupující provést novou objednávku.

4.10 Kupující má možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí. Objednávka, která nebyla dokončena, nebude postoupena k vyřízení.

4.11 Ihned po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou uvedl při provádění objednávky. Potvrzení objednávky bude obsahovat mimo jiné identifikační číslo objednávky, které může být použito pro zjištění aktuálního stavu objednávky.

4.12 Prodávající může kontaktovat kupujícího na e-mailové adrese nebo uvedeném telefonním číslem za účelem vyjasnění jakýchkoliv pochybností, potvrzení provedené objednávky nebo v souvislosti s jakoukoliv jinou záležitostí týkající se provedené objednávky.

 

5. Kupní cena

5.1 Kupní ceny zboží jsou v e-shopu uváděny v CZK včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.2 Kupní cena zboží bude navýšena o náklady za dodání zboží, které se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a způsobu úhrady kupní ceny.

5.3 Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího. Jakmile je objednávka kupujícím řádně odeslána a prodávajícím potvrzena, nebude kupní cena změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo proběhne reklamní slevová akce.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupní cenu za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, přidávat nové druhy zboží, pořádat a rušit speciální nabídky na stránkách e-shopu nebo je měnit, a to vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a s dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

6. Dostupnost objednaného zboží

6.1 Všechny druhy zboží nabízené v e-shopu jsou skladem u prodávajícího.

6.2 Ve výjimečných případech, např. když velký počet kupujících objedná stejný produkt zároveň, nemusí být produkt dostupný. V takovém případě bude kupující informován, že objednávka nemůže být vyřízena.

6.3 List produktu každého druhu zboží obsahuje veškeré informace o rozsahu velikostí a jejich dostupnosti. Aktuálně nedostupné velikosti jsou také uvedeny na listu produktu, avšak jsou zřetelně označeny jinou barvou, než je barva použitá pro dostupné velikosti, a zároveň jsou přeškrtnuty. Zboží, které není aktuálně skladem, nelze přidat do košíku, ale je možné jej přidat do oblíbených (wishlist).

 

7. Nemožnost vyřízení objednávky

Pokud zboží vybrané kupujícím není skladem nebo objednávka nemůže být z jakéhokoliv důvodu vyřízena, je kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického hovoru o těchto komplikacích se zpracováním objednávky.

 

8. Dodací podmínky

8.1 Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

8.2 Pokud si kupující vybere platbu na dobírku při převzetí, začne se objednávka vyřizovat ihned po jejím obdržení. Pokud si kupující vybere platbu online (prostřednictví služeb PayPal nebo PayU), začne se objednávka vyřizovat až poté, co prodávající obdrží na svém účtu (prostřednictvím služeb PayPal nebo PayU) celou kupní cenu za předmětnou objednávku.

8.3 Pokud je zboží skladem a kupující si vybere způsob dopravy na určitou adresu nebo na některou z prodejen prodávajícího, odešle prodávající zboží během 2 a 5 pracovních dnů od řádného obdržení objednávky. Pokud si kupující vybere možnost expresního způsobu dodání, je objednávce přiřazena vysoká priorita. Doba odeslání zboží může však být delší během probíhajících slevových akcí nebo speciálních kampaní.

8.4 UPOZORŇUJEME: V případě, že si kupující vybere online platbu s využitím služeb PayPal nebo PayU, je vyřízení objednávky ze strany prodávajícího zahájená ihned poté, co je na účet prodávajícího nebo na účet zprostředkujících subjektů připsána celá částka kupní ceny za příslušnou objednávku. Tento okamžik rovněž představuje okamžik, od kterého se počítá doba pro odeslání zboží.

8.5 Objednávky jsou doručovány kurýrem určeným prodávajícím.

 

9. Platební podmínky

9.1 Platba na dobírku při převzetí: V tomto případě zaplatí kupující kupní cenu za objednávku při převzetí zboží od kurýra.

9.2 Bezhotovostní převod: Prodávající přijímá rychlé platby provedené prostřednictvím služby PayU nebo online platby prostřednictvím služby PayPal. S rychlou platbou PayU je kupující zabezpečeným způsobem přesměrován na stránky poskytovatele platebních služeb a následně z těchto stránek dále přesměrován na stránky jím vybrané bankovní instituce za účelem provedení platby kupní ceny. Tyto platební operace probíhají výlučně mezi kupujícím a vybraným poskytovatelem platebních služeb.

9.3 Platbu kupní ceny není možné provést běžným bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, proto kupujícímu nebude ani na jeho žádost sděleno číslo bankovního účtu prodávajícího, na který by mohl převést kupní cenu např. převodem složenkou na poště.

9.4 Platební karta: Kupující musí disponovat platební kartou, která umožňuje provádět platby na internetu (za tímto účelem je v zájmu kupujícího zjistit si u vydavatele platební karty, zda předmětná karta má aktivovanou funkci plateb na internetu). Platba kartou je uskutečněna prostřednictvím služby PayPal nebo PayU. Tyto platební operace probíhají výlučně mezi kupujícím a vydavatelem platební karty kupujícího.

9.5 UPOZORNĚNÍ! E-shop Sinsay nikdy nezasílá kupujícím oznámení o tom, že bankovní účet pro platby byl změněn a je vyžadován bezhotovostní bankovní převod. Pokud kupující obdrží takovou e-mailovou zprávu, neměli by v žádném případě provádět požadovanou platbu nebo odpovídat na tento email, ale měli by přeposlat tento e-mail v nezměněné podobě prodávajícímu na adresu [email protected]

 

10. Kupní smlouva

10.1 Umístění nabízeného zboží na stránce e-shopu www.Sinsay.com nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

10.2 Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku, s všemi důsledky z toho vyplývajícími z relevantních právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

10.3. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

11. Plnění smlouvy

V závislosti na vybraném způsobu dopravy (standardní, expresní nebo osobní převzetí v některé z prodejen) se prodávající zavazuje doručit kupujícímu zboží během 2 pracovních dnů (expresní doprava) nebo 3 pracovních dnů (standardní doprava nebo osobní převzetí v některé z prodejen) od řádného potvrzení objednávky. Pracovními dny se rozumí dny od pondělí do pátku, vyjma státních svátků.

 

12. Náklady na dopravu

12.1 Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

12.2 Celkové náklady na dopravu závisí na zvoleném způsobu dopravy a platby a činí:

- za standardní dopravu kurýrem při online platbě – 119 ;

- za standardní dopravu kurýrem při platba na dobírku –  199 ;

 

13. Odstoupení od smlouvy

13.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 90 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

13.2 Právo na odstoupení od smlouvy zaniká uplynutím 90 dnů ode dne, kdy si zboží převzal kupující nebo jím určená třetí osoba (vyjma kurýra).

13.3 K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy za použití některého z následujících způsobů:

- poštovní zásilkou na adresu sídla prodávajícího,

- e-mailovou zprávou na adresu: [email protected],

- vytištěním, vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na stránkách e-shopu v sekci “průvodce nákupem” / “formulář pro odstoupení od smlouvy”; toto však není povinný způsob uplatnění práva na odstoupení od smlouvy,

- vyplněním a odesláním online formuláře dostupného v uživatelském panelu u každé objednávky; pokud kupující využije tuto možnost, obdrží obratem potvrzení, že prodávající obdržel jeho oznámení o odstoupení od smlouvy.

Mějte na paměti, že každý z výše uvedených způsobů uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je přípustný a všechny tyto způsoby mají stejnou účinnost. Prodávající však doporučuje využití online formuláře dostupného v uživatelském panelu, neboť se jedná o jednoduchý a rychlý způsob pro odstoupení od smlouvy.

13.4 K zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud kupující odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy posledním dnem 90denní lhůty.

13.5 V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení kupujícího o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí.

13.6 Vrácení peněžních prostředků bude provedeno použitím stejného způsobu platby, který byl použitý kupujícím při původní transakci, ledaže kupující výslovně souhlasí s jiným řešením. V žádném případě nenese kupující jakékoliv náklady spojené s vrácením peněžních prostředků.

13.7 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo mu prokáže řádné odeslání zboží podle toho, která skutečnost nastane dříve.

13.8. Zakoupené zboží musí být kupujícím odesláno na tuto adresu sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu, ne však později než 14 dnů ode dne, kdy kupující oznámil prodávajícímu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud kupující odešle zboží v poslední den této 14denní lhůty.

13.9 Kupující může zboží vrátit prodávajícímu na vlastní náklady nebo prostřednictvím objednaného kurýra na náklady prodávajícího. Pokud chce kupující využít možnosti vrácení zboží objednaným kurýrem, musí vyplnit online formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný v uživatelském panelu na e-shopu.

13.10 Kupující může také předat zboží prodávajícímu na kterékoliv prodejně prodávajícího v České republice v brandu Sinsay, vyjma prodejen ve slevových outletech.

13.11 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, funkčnost a vlastnosti.

 

14. Reklamace

14.1 Prodávající nabízí na e-shopu zboží v novém stavu bez jakýchkoliv vad. Pokud se na zboží projeví vady, nese prodávající odpovědnost za tyto vady.

14.2 Jakýkoliv produkt zakoupený v e-shopu Sinsay může být reklamován v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsažené v občanském zákoníku, pokud se vada objevila na zboží do 24 měsíců od převzetí a jedná se o vadu přestavující rozpor s kupní smlouvou.

14.3 Reklamace zboží se uplatňuje u prodávajícího, a to v kterékoliv prodejně prodávajícího pod brandem Sinsay (vyjma prodejen ve slevových outletech) nebo je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího.

14.4 Písemné oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, popis konkrétních vad a informace k identifikaci původní objednávky. K provedení reklamace je možné využít formulář “reklamace”, který je umístěn na internetových stránkách e-shopu v uživatelském panelu kupujícího a který může být vyplněn online nebo vytištěn do listinné podoby. V každém případě je kupující povinen zaslat zboží zpět na adresu sídla prodávajícího.

14.5 Prodávající dává kupujícímu možnost odeslat zpět reklamované zboží objednaným kurýrem na náklady prodávajícího. V takovém případě musí kupující vyplnit v elektronickém reklamačním formuláři (dostupném v uživatelském panelu) podrobnou adresu, kde má kurýr vyzvednout zásilku se zbožím, u něhož je uplatněna reklamace.

14.6 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

14.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V této lhůtě informuje prodávající kupujícího o výsledku reklamačního řízení.

14.7 Pokud je reklamace prodávajícím uznána, budou kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeny přiměřené náklady na dodání vadného zboží prodávajícímu.

14.8 Pokud není reklamace prodávajícím uznána, bude zboží zasláno zpět kupujícímu s písemným odůvodněním zamítnutí reklamace.

14.9 Pokud je reklamace uplatněna v některé z prodejen prodávajícího v brandu Sinsay, umožní prodávající kupujícímu po vyřízení reklamace vyzvednutí zboží nebo peněžních prostředků včetně náhrady nákladů v prodejně, kde byla reklamace uplatněna.

 

15. Zrušení objednávky

15.1 Kupující je oprávněn zrušit odeslanou objednávku.

15.2 Kupující je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu do 15 minut od okamžiku odeslání objednávky, a to v uživatelském panelu v záložce “moje objednávky” kliknutím na odkaz “anulovat objednávku.

15.3 Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy, a to kontaktováním zákaznického servisu a prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách e-shopu. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

 

16. Doklad o nákupu zboží

16.1. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že doklad o nákupu zboží (faktura) za zakoupené zboží mu bude poskytnuta v elektronické podobě (elektronická faktura).

16.2. Doklad o nákupu zboží (faktura) je přiložen ke každému zakoupenému produktu. Kupující má možnost stáhnout si tento doklad po přihlášení k uživatelskému panelu. Prodávající nenese odpovědnost za údaje nesprávně uvedené kupujícím.

16.2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

17. Ochrana osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků vydal prodávající Zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, které jsou dostupné na internetových stránkách e-shopu v sekci “ochrana osobních údajů”. Zákazníci jsou povinni se s těmito zásadami seznámit.

 

18. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

18.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (který vůči prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – tj. spotřebitel) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

email: [email protected]
web: adr.coi.cz

18.2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

LPP Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 190 00 Praha 9 DIČCZ26698714 (KRS) Městský soud v Praze oddíl C, vložka 88159

Vaše osobní údaje
jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce http://www.Sinsay.com, záložky http://www.Sinsay.com/cz/cz/terms a http://www.Sinsay.com/cz/cz/privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.