PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE "-120/280 Kč z ceny na etiketě produktu při nákupu nad 800/1400 Kč"

§ 1

 1. Následující Pravidla a podmínky definují pravidla nákupu produktů se slevou 120/280 Kč z ceny na etiketě produktu při nákupu nad 800/1400 Kč, počítáno z prodejní ceny (dále jen „Sleva“), závazné pro každého Účastníka akce. Pořadatelem Akce je LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, identifikační číslo 266 98 714  (dále jen „Pořadatel“).
 2. Akce bude probíhat 16.12.2022 do 18.12.2022, s výhradou §7.
 3. Místem akce je internetový obchod Sinsay s adresou https://www.sinsay.com/cz/cz/.

 

§ 2

Termíny použité v Pravidlech a podmínkách znamenají:

 1. Akce - nabídka prodeje kolekce Sinsay připravená Pořadatelem za podmínek stanovených v těchto Pravidlech a podmínkách. Akce probíhá pod názvem "-120/280 Kč z ceny na etiketě produktu při nákupu nad 800/1400 Kč". Akci nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami, apod.
 2. Internetový obchod Sinsay – místo prodeje produktů, na které se vztahuje Akce, umístěné na webové stránce: https://www.sinsay.com/cz/cz/.
 3. Účastník akce - zletilá osoba (nebo osoba starší 13 let, která má souhlas rodičů nebo opatrovníků, ledaže tento souhlas není z hlediska platných předpisů nutný), která přijímá tato Pravidla a podmínky;

 

§ 3

Prodej, na který se vztahuje Akce, se uskuteční v internetovém obchodě na adrese https://www.sinsay.com/cz/cz/. Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.

 

§ 4

Akce je založena na následujících principech:

 1. Účastník akce má právo, nikoli povinnost, využít výhody akce.
 2. Základní podmínkou pro to, aby Účastník akce mohl využít Akci, je nákup produktů v minimální hodnotě 800 Kč nebo v minimální hodnotě 1400 Kč v internetovém obchodě najednou a ve stejnou dobu.
 3. Pro využití akce zadejte Slevový kód: CZ120SIN pro nákup v minimální hodnotě 800 Kč nebo kód: CZ280SIN pro nákup  minimální hodnotě 1400 Kč, do pole „Přidat kód“ v košíku a potvrďte kliknutím na „Přidat“.
 4. Nezadání Slevového kódu do košíku znamená, že se kupující vzdal práva využít Akci v souvislosti s danou transakcí. V takové situaci, jakmile je platba provedena, v konečném důsledku ztrácí nárok na užitek z Akce ve vztahu k transakci.
 5. Produkty zakoupené v souladu s Pravidly a podmínkami této Akce podléhají standardním zásadám vrácení zboží online obchodu Sinsay.

 

§ 5

 1. Akci nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami, apod.
 2. Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.

 

§ 6

Informace o Akci obsažené na plakátech a reklamních materiálech nepředstavují nabídku ani veřejný příslib. Pořadatel nenese odpovědnost za chybné nebo neúplné přečtení informací o Akci.

 

§ 7

Pořadatel má právo zrušit nebo zkrátit dobu trvání Akce bez udání důvodů zveřejněním informací na webových stránkách www.sinsay.com/cz/cz.

 

§ 8

Případné stížnosti související s průběhem Akce je Účastník akce povinen do 3 dnů ode dne zakoupení zboží nebo pokusu o jeho nabytí písemně na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00 za účelem posouzení podstaty stížnosti nebo žádosti.

 

§ 9

Pořadatel si v průběhu Akce vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Změna nabývá účinnosti dnem umístění příslušné písemné informace na webové stránky na webové stránce www.sinsay.com/cz/cz/.

 

§ 10

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za případné spory vzniklé z důvodů zaviněných třetí stranou.
 2. Pořadatel zpřístupňuje Pravidla a podmínky akce na webových stránkách www.sinsay.com/cz/cz.
 3. Jakékoli žádosti týkající se zpracování, porušení nebo podezření na porušení Zásady ochrany osobních údajů je třeba směřovat na oddělení zákaznické linky Správce údajů jedním z následujících způsobů:
 • Odesláním e-mailu na adresu: support.cz@sinsay.com
 • Poštou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, 190 00
 • Na telefonním čísle: +420 296 330 718

Pomohla Vám naše nápověda?

LPP Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 190 00 Praha 9 DIČCZ26698714 (KRS) Městský soud v Praze oddíl C, vložka 88159

Vaše osobní údaje
jsou u nás v bezpečí

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.