☀️ -30% na vybrané produkty s kódem SUPER30 🦋 Podívejte se na nabídku >>

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich informací a vašeho soukromí při používání našich webových stránek je naší nejvyšší prioritou. Za tímto účelem přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, jejichž smyslem je zajistit váš klid a pohodlí při používání našich webových stránek.
Tyto zásady stanovují pravidla a rozsah zpracování vašich údajů z naší strany a vaše související práva a povinnosti.

 Termíny a definice:

 • Webová stránka – internetový obchod na adrese https://www.sinsay.com/cz/cz/
 • Uživatel – fyzická osoba používající webovou stránku.
 • LPP – LPP Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 190 00 Praha 9 DIČCZ26698714 (KRS) Městský soud v Praze oddíl C, vložka 88159
 • GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem údajů je:

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 88159, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000, identifikační číslo 266 98 714, daňové identifikační číslo CZ26698714, se zcela splaceným základním kapitálem ve výši 13.200.000,- Kč (dále jen “společnost LPP Czech Republic, s.r.o.” nebo “společnost”).

LPP jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možno kontaktovat v souvislosti se všemi záležitostmi vztahujícími se ke zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováním údajů:

– poštou: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000
– e-mailem: dataprivacy@lpp.com

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

1.   Online nakupování a služby

Vaše údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění kupní smlouvy a nabízení našich dalších služeb, jako je:

a) poskytování webových stránek a mobilních aplikací za účelem prezentace a prodeje našich produktů;

b) poskytování místních služeb, a to i těch, které jsou nabízeny v kamenných prodejnách společnosti LPP a během akcí a veletrhů, kterých se společnost LPP účastní;

c) zahajování pravidelných a opakujících se propagačních programů;

d) zpracování uzavřených transakcí, což zahrnuje například zúčtování plateb a expedici zboží;

e) vyřizování a zpracování požadavků souvisejících s právy spotřebitelů, například v rámci zákonné záruky nebo vrácení zboží před i po uzavření kupní smlouvy, a to i prostřednictvím přímého kontaktu (telefon, e-mail);

f) poskytování vlastních informací, zpráv, zpravodajů a jiné přímé komunikace ze strany společnosti LPP;

g) zaručení bezpečnosti, funkčnosti a stability našich služeb na všech úrovních;

h) yhodnocení a měřitelnost údajů souvisejících s nákupním procesem, včetně vrácení a zrušení provedených Uživatelem.

i) nabízení, doručování a zpracování dárkových karet a slev;

j) prezentace vlastních produktů společnosti LPP na základě vašich módních preferencí. 

V případě uzavření smlouvy a plnění a poskytování služeb, které hodláte využít, jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě uzavřené kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). Ve zbývajících případech je právním důvodem oprávněný zájem společnosti LPP vyplývající z jejího podnikání (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

2. Prezentace produktů a služeb

Vaše údaje mohou být také zpracovávány za účelem:

a) analýzy četnosti produktů zobrazovaných na webových stránkách a prezentace zboží a služeb společnosti LPP, které odpovídají vaší historii nákupů a vašim preferencím,

b) personalizace prezentace produktů a služeb značek LPP na základě vámi poskytnutých údajů,

c) přizpůsobení zobrazení na webové stránce a vytváření doporučení, která odpovídají vašim módním preferencím.

Za tímto účelem používáme údaje o zařízení a přístupové údaje, jakož i analogické údaje získané od našich partnerů. Personalizovaná prezentace produktů a služeb vám umožňuje snadno a pohodlně používat webové stránky a zaručuje dostupnost všech námi nabízených produktů. Díky personalizaci můžeme nabízet zboží a služby odpovídající vašim potřebám.

Právním základem pro zpracování údajů za účelem přizpůsobení našich produktů vašim preferencím je oprávněný zájem společnosti LPP ve formě přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

3. Reklama a průzkum trhu, analýza dat

V rámci analýz dat, včetně průzkumu trhu, používáme vaše údaje pro naše vlastní propagační potřeby, abychom mohli:

a) vytvářet cílové skupiny uživatelů (také na sociálních sítích, jako je Facebook) s podobnými zájmy a očekáváními, podobným přístupem k používání webových stránek nebo nakupování (segmentace);

b) shromažďovat a zpracovávat informace týkající se demografických údajů, módních preferencí, nakupování a zvyklostí při používání webových stránek, abychom tyto informace mohli používat pro účely aktivit propagujících produkty a služby značek společnosti LPP;

c) identifikovat a předvídat módní trendy;

d) sestavovat předpovědi podoby online nakupování;

e) propagovat naše produkty a služby;

f) plánovat a analyzovat účinnost propagačních aktivit v rámci cílových skupin;

g) zlepšovat a přizpůsobovat propagační aktivity týkající se našich vlastních produktů a služeb.

Takto vám můžeme představit a nabídnout zajímavé produkty všech značek společnosti LPP na základě vašich preferencí pomocí statistických údajů, které jsou agregované a anonymní, jakož i údajů, které lze pomocí dalších kroků propojit s konkrétní osobou.

Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem společnosti LPP ve formě přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

4. Vývoj produktů a technologií

Vaše údaje používáme za účelem vývoje našich produktů a služeb (vytváření mobilních aplikací, vývoj technologií, personalizace našich služeb) a jejich přizpůsobení vašim preferencím. Při tom využíváme agregovaná, pseudonymizovaná nebo anonymizovaná data, která usnadňují a urychlují řešení problémů při online nakupování a jsou přínosná s ohledem na zákaznické služby. Tímto způsobem sledujeme následující cíle:

a) vytváření technických řešení, která zahrnují eliminaci problémů spojených s hledáním vhodných produktů za účelem zefektivnění nákupu;

b) zefektivnění komunikačních kanálů se správcem pomocí automatizovaných kontaktních řešení (např. chatbot);

c) optimalizace personalizovaných služeb a technologií z hlediska analýzy dat, propagace značek společnosti LPP a procesů souvisejících s online nakupováním;

d) vývoj technologií s cílem zaručit bezpečnost IT systémů a osobních údajů a zabránit podvodům;

e) optimalizace obchodních a logistických procesů spočívající ve zrychlení a zjednodušení plnění uzavřených smluv a nabízených služeb;

f) neustálý vývoj technických řešení zefektivňujících a optimalizujících personalizaci nabízených produktů a služeb;

g) implementace a vývoj řešení pro automatizované řešení problémů hlášených zákazníky;

h) předcházení podvodům;

i) vývoj a ověřování softwarových řešení určených k optimalizaci nezbytných obchodních a logistických procesů.

Právním důvodem pro zpracování vašich údajů je oprávněný zájem správce týkající se vývoje produktů a technologií, který je nezbytný pro řádné podnikání a přizpůsobení produktů a služeb vašim potřebám (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

5. Optimalizace služeb

Za účelem zlepšení našich obchodních procesů a ochrany zájmů společnosti LPP jsou vaše údaje zpracovávány za účelem:

a) zlepšení zákaznických služeb poskytovaných zákaznickým servisem, zejména prostřednictvím implementace řešení zefektivňujících zpracování hlášených problémů (automatizace služeb);

b) předcházení podvodům;

c) zajištění dodržování práv spotřebitele vyplývajících z uzavření smlouvy (právo na uplatnění reklamace nebo vrácení zboží);

d) řádného plnění povinností společnosti LPP spojených s uzavíráním kupních smluv (transakční dokumentace a uchovávání daňové dokumentace);

e) prokázání souladu našeho podnikání s právními předpisy, zejména s právy spotřebitelů a ochrany osobních údajů;

f) zabezpečení nároků společnosti LPP.

Vaše údaje jsou zpracovávány na právním základě našeho oprávněného zájmu, kterým je optimalizace našeho podnikání, a pokud požadavek na zpracování údajů vyplývá z platných zákonů (např. daňové právní předpisy, právní předpisy na ochranu spotřebitele), jsou údaje zpracovávány za účelem prokázání souladu našeho podnikání s takovou legislativou(čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Jaké údaje zpracováváme

 1. Chcete-li zaregistrovat svůj účet na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa.
 2. Abychom vám umožnili používat a spravovat svůj účet na webové stránce: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví, adresa (ulice, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, země), daňové identifikační číslo (DIČ) nebo identifikační číslo osoby (IČO) (pokud je vystavena faktura).
 3. Za účelem zasílání informací (bulletin) o propagačních kampaních, speciálních nabídkách, promokódech: e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození.
 4. Za účelem plnění vašich kupních smluv zaregistrovaných na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, země), daňové identifikační číslo (DIČ) nebo identifikační číslo osoby (IČO) (pokud je vystavena faktura), podrobnosti o vašem nákupu na webové stránce.
 5. Za účelem plnění smluv uzavřených bez vaší registrace na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, stát), daňové identifikační číslo (DIČ) (pokud je vystavena faktura).
 6. Abychom vás mohli informovat o dostupnosti vámi zadaných produktů: e-mailová adresa.
 7. Aby bylo možné provést vypořádání týkající se vámi vráceného zboží: číslo bankovního účtu.
 8. Abyste nás mohli kontaktovat: jméno, příjmení, transakční údaje (doručovací adresa, objednané položky), kontaktní údaje (poštovní adresa včetně ulice, čísla budovy, čísla bytu, PSČ, města nebo obce, země, e-mailové adresy, telefonního čísla), hlas – za účelem zkvalitnění zákaznických služeb můžeme nahrávat telefonní hovory, o čemž jste informováni při zahájení hovoru.

Práva subjektů, jejichž údaje zpracováváme

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 1. Odstranit svůj účet svépomocí spuštěním procedury smazání účtu v sekci „Moje údaje“.
 2. Odstranit své údaje bez udání důvodu; to může případně vést ke smazání vašeho účtu na webové stránce.
 3. Vznést námitku proti zpracování vašich údajů v omezené nebo plné míře a pro konkrétní účel.
 4. Omezit zpracování svých údajů na určitou dobu nebo v určitém rozsahu.
 5. Opravit nebo upravit své osobní údaje. Změny můžete provádět i svépomocí po přihlášení na webovou stránku v sekci „Moje údaje“.
 6. Odhlásit se z odebírání bulletinu.
 7. Přenést svá data jinému subjektu. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře s uvedením jména a adresy subjektu, jemuž máme vaše údaje převést, a rozsahu údajů – tj. uveďte informace, které mají být převedeny. Převod proběhne elektronicky po potvrzení vaší žádosti. To je nezbytné pro zaručení bezpečnosti těchto údajů a pro potvrzení, že žádost skutečně pochází přímo od vás.
 8. Být informováni o rozsahu zpracování osobních údajů.
 9. Podat stížnost u dozorového úřadu pro nakládání s osobními údaji; v Polsku je to předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

Odeslání žádostí a výkon vašich práv nebudou mít žádný vliv na naše dokončené akce. Informace o výsledku vaší žádosti obdržíte do měsíce od jejího podání.

Údaje o vašich transakcích uchováváme po dobu vyplývající z daňových právních předpisů nebo za účelem zajištění našich zájmů coby správce údajů shromažďováním důkazů souvisejících s vyhodnocováním reklamací nebo vracením zboží. Vymazání vašich údajů z vaší strany nezastaví jejich zpracování v uvedeném ohledu.

Komunikace ve vztahu k osobním údajům

Můžete nám zaslat jakékoli žádosti nebo oznámení týkající se osobních údajů, a to libovolným způsobem:

 1. E-mailem: support.cz@sinsay.com
 2. Telefonicky: +420 296 330 718
 3. Kontaktním formulářem na webové stránce
 4. Poštou: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu:

a) existence vašeho účtu na webové stránce,

b) vyplývající z daňové legislativy (transakční údaje) – 5 let po skončení daňového roku, kdy nám vznikla daňová povinnost,

c) vyplývající z používání zákaznického servisu (v jakékoli podobě) – 2 roky po každém jednotlivém kontaktu,

d) trvání našich propagačních aktivit (bulletin) – dokud svůj souhlas neodvoláte,

e) přímé propagace našich produktů – dokud nevyjádříte platnou a oprávněnou námitku,

f) vašeho čekání na oznámení o dostupnosti produktu – až 6 měsíců od vaší žádosti,

g) statistických aktivit, uplatňování nebo obhajoby nároků (např. stížností) – do uplynutí lhůty stanovené pro uplatnění nároku podle platných zákonů.

Převod údajů ke zpracování a sdílení údajů

Vaše údaje předáváme ke zpracování v rozsahu potřebném pro dosažení konkrétních cílů našim partnerům a společnostem ze skupiny LPP. To zahrnuje, ale není omezeno, na personál skladů a prodejních míst. Pro lepší pohodlí při používání e-shopu můžeme vaše údaje sdílet také s poskytovateli IT služeb nebo analytických služeb (např. v souvislosti s přípravou personalizované prezentace produktu nebo segmentace uživatelů), poskytovateli cloudových služeb (např. používáním softwaru na serverech poskytovatelů), stranami zasílajícími korespondenci propagující naše produkty nebo služby (bulletin). Údaje poskytujeme také subjektům podílejícím se na plnění smlouvy uzavřené na webové stránce, např. kurýrním společnostem a provozovatelům plateb. Tyto subjekty se stávají správci takových údajů v okamžiku, kdy jsou data sdílena.

S výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů nebudou vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami ani s jinými subjekty. Nebudete tedy dostávat jiné propagační materiály než naše. Neposkytujeme propagační služby třetím stranám.

Zaručujeme bezpečné zpracování vašich osobních údajů používáním účinných a vhodně zvolených technických a organizačních opatření.

Přenos dat mimo EHP

V rámci používání nástrojů správcem na podporu jeho aktuálních operací poskytovaných např. ze strany společnosti Google mohou být vaše osobní údaje přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zejména do Spojených států amerických (USA) nebo do jiné země, kde partner společnosti Google spravuje nástroje používané ke zpracování osobních údajů ve spolupráci se správcem. Řádné zabezpečení zpracovávaných osobních údajů mimo EHP je zaručeno uplatněním externích smluv o zpracování údajů na základě standardních smluvních doložek, které splňují požadavky nařízení GDPR.

Obchodní sdělení – Bulletin

K odběru bulletinu se můžete přihlásit zadáním své e-mailové adresy nebo telefonního čísla. Poskytnutím těchto údajů souhlasíte s přijímáním obchodních informací pocházejících výhradně od společnosti LPP (prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy). Prostřednictvím prostředků elektronické komunikace vás informujeme o dostupných produktech a službách, trendech, speciálních nabídkách, výprodejích, promokódech a nedokončených nákupech (za tímto účelem můžeme sdílet vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo s našimi důvěryhodnými partnery) v e-shopu. Můžete být také požádáni, abyste vyjádřili svůj názor v rámci průzkumů.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz dostupný v každé zprávě s bulletinem nebo zasláním e-mailu na adresu: support.cz@sinsay.com

Upozornění na dostupnost produktu

Na vaši žádost vám můžeme zasílat elektronická oznámení o dostupnosti vámi zadaných produktů. Až bude produkt dostupný, obdržíte oznámení na zadanou e-mailovou adresu. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ovšem jsou nezbytné, pokud chcete dostávat oznámení.

Údaje zpracovávané webovými stránkami a mobilními zařízeními

Za účelem poskytování služeb (pokud je to nezbytné nebo to vyplývá z našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích stran) máme právo automaticky získávat a registrovat údaje přenášené na server prostřednictvím webových prohlížečů nebo vašich zařízení (např. s ohledem na zaručení bezpečnosti IT zařízení nebo bezpečnosti ostatních uživatelů). Údaje mohou zahrnovat např. soubory cookie, IP adresu, softwarové a hardwarové parametry, prohlížené webové stránky, ID mobilního zařízení, informace o používání aplikace a další údaje týkající se zařízení a systémů, které používáte. Shromažďování takových informací podporuje správné fungování webových stránek a umožňuje vám pohodlné používání a plný přístup k našim webovým stránkám.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace značek LPP S.A. (Aplikace Sinsay) jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím platforem třetích stran, jako je Google Play nebo Apple App Store. Ke stažení našich aplikací může být vyžadována registrace v jednom z výše uvedených obchodů, a to za účely související s instalací, ověřováním automatických aktualizací a vyhodnocení kvality aplikace. Subjektem zodpovědným za zpracovávání vašich údajů je provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi. Pro získání dalších informací týkajících se zpracovávání vašich údajů kontaktujte provozovatele příslušného obchodu.

Obecné informace k používání mobilní aplikace

Ochrana vašich informací a respektování vašeho soukromí pro nás mají nesmírnou hodnotu, a proto dbáme na to, abychom je řádně chránili a zajistili vám pohodlí při používání naší aplikace. Údaje, které shromažďujeme, a to včetně vašich registračních údajů, jsou využívány zejména k zajištění řádného chodu aplikace za účely poskytování služeb a prodeje zboží značek LPP S.A.

Udělování systémových povolení v zařízení mobilní aplikaci

Pro zajištění optimálního provozu a abyste mohli používat specifické služby v aplikaci, jako je nákup zboží značek LPP S.A., reklamy našich značek, stejně jako prezentace zboží, které odpovídá vašemu módnímu vkusu, vás může mobilní aplikace požádat o udělení přístupu k následujícím povolením:

a) Určování polohy: toto povolení je nutné k tomu, aby mobilní aplikace dokázala určit polohu nejbližší kamenné prodejny se zbožím, které hledáte, spolu s informacemi o jeho dostupnosti v dané prodejně. Zároveň můžete získat informace týkající se přibližného stavu skladových zásob daného zboží (nízký / střední / vysoký stav). Přístup k vaší poloze nám umožní poskytnout vám informace o naší nejbližší prodejně. Pokud přístup neumožníte, je možné, že se vám obsah navázaný na polohu nebude zobrazovat nebo bude k dispozici pouze v omezené míře.

b) Kamera: toto povolení je nutné k tomu, aby mobilní aplikace dokázala naskenovat produkt. Mezi to patří skenování čárových kódů na visačkách zboží v našich prodejnách. Díky tomu si můžete zobrazit stránku produktu v aplikaci. A tam si produkt můžete vložit do svého nákupního košíku. Po naskenování produktu se informace o něm neukládají do historie aplikace. Mobilní aplikace bude mít přistup ke kameře vašeho zařízení v závislosti na vašem nastavení.

c) Získávání dat z internetu: toto povolení je nutné k tomu, aby aplikace mohla přenášet data prostřednictvím internetového připojení zařízení uživatele (přenos dat přes Wi-Fi nebo mobilní internet). Toto povolení může být požadováno k přenosu dat zadaných do aplikace, jako je například vyhledávání produktů našich značek.

d) Plný přístup k internetu: toto povolení souvisí s aktualizací dat týkajících se používání aplikace a zobrazování některých dat při surfování online. Kromě toho je tento režim nutný pro služby společnosti Google, které shromažďují informace pomocí jedinečných identifikátorů, které souvisejí kromě jiného s vaším zařízením nebo prohlížečem. Dále vám tato funkce umožňuje odesílat informace týkající se možných chyb v aplikaci.

e) Paměť zařízení – toto povolení umožňuje aplikaci ukládat svá technická data do paměti zařízení. Aplikace bude mít přístup k datům uloženým během instalace a používání aplikace

Tím, že mobilní aplikaci povolíte používat určitá rozhraní vašeho zařízení a funkce, kterým jste udělili přístup, nám umožníte udělat váš zážitek z nakupování pohodlnějším, a to prostřednictvím zobrazování nabídek upravených na míru vašim potřebám stejně jako pomoci s nacházením produktů, které hledáte. Udělená povolení můžete kdykoli změnit v nastavení systému svého zařízení.

Zpracování údajů v mobilní aplikaci

Zpracovávání vašich údajů mobilní aplikací je prováděno konkrétně za specifickými účely:

a) registrace a přihlášení k vašemu účtu v našem online obchodě,

b) prezentace a prodeje našich produktů,

c) správy a používání účtu včetně

 • aktualizace vašich vlastních dat a provádění změn týkajících se udělených souhlasů, např. ohledně služeb zasílání newsletteru,
 • označování produktů jako „oblíbené“,
 • používání udělených slevových kódů,
 • zobrazování nákupní historie za dobu existence vašeho účtu,
 • vyřizování a uplatňování spotřebitelských práv (vrácení zboží),
 • výběru způsobu platby,
 • sdílení informací o produktech, o které máte zájem, s uživateli sociálních sítí,
 • změny hesla,
 • smazání vašeho účtu,

d) vývoje našich produktů a služeb včetně vylepšení kvality nabízených funkcí a služeb, a to analýzou vaší aktivity v mobilní aplikaci,

e) přiřazování specifických produktů k vašemu módnímu vkusu,

f) nacházení produktů vašeho výběru v kamenných prodejnách a ověření jejich dostupnosti,

g) skenování čárových kódů (ID Sinsay) při nakupování v kamenných prodejnách, jenž vám umožní ukládat si svou nákupní historii do aplikace a vracet zboží bez nutnosti předkládání dokladu o nákupu (účtenky) v papírovém formátu,

h) zobrazování seznamu nebo umístění kamenných prodejen, které máte v danou chvíli nejblíže,

i) odesílání push notifikací (push notifikace můžete kdykoli zakázat v nastavení svého zařízení).

Právní základ pro zpracování údajů v mobilní aplikaci

Zpracovávání vašich údajů v mobilní aplikaci je prováděno za výše uvedenými účely, a to na základě:

a) náležitého provedení uzavřené dohody o prodeji a službách poskytnutých v rámci mobilní aplikace (viz článek 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů),

b) vámi uděleného souhlasu (viz článek 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů):

 • v rozsahu, v němž jsou údaje zpracovávány k propagaci produktů značky (zasílání newsletteru),
 • týkajícího se dostávání push notifikací,
 • týkajícího se informací o umístění a ověřování dostupnosti produktů v kamenných prodejnách.

c) oprávněného zájmu Správce (viz článek 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů):

d) k analýze aktivity za účelem zlepšení ohlašovaných funkcí a kvality poskytovaných služeb,

e) k propagaci služeb a produktů značek LPP S.A.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informační údaje, které umožňují správné fungování webových stránek. Jsou ukládány na vašich koncových zařízeních. Soubory cookie umožňují rozpoznání zařízení a správné přizpůsobení vzhledu webových stránek dle vašich preferencí. Soubory cookie jsou nezbytné ke správnému přihlášení na webové stránky a k bezproblémovému používání všech funkcí. Cookies nás informují o vaší aktivitě na webových stránkách, ale neumožňují plnou identifikaci vaší osoby. Soubory cookie mohou být použity například za účelem:

a) přizpůsobení obsahu webových stránek vašim preferencím a optimalizace používání webových stránek,

b) vytváření statistik, které nám pomohou porozumět tomu, jak používáte naše webové stránky, abychom mohli zobrazovat obsah odpovídající vašim módním preferencím,

c) udržování relace,

d) poskytování propagačního obsahu týkajícího se našich produktů, aby odpovídal vašim potřebám.

Další informace o souborech cookie naleznete ZDE.

Přihlašování pomocí účtů na sociálních sítích

Po registraci na našich webových stránkách můžete využít možnosti přihlášení prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích (např. Facebook, Google atd.). Způsob registrace nebo přihlášení závisí na vás. Vaše přihlášení je ověřeno stránkou provozující sociální sítě.

Získáváte také informace o rozsahu údajů, v jakém nám jsou poskytovány stránkou sociálních médií. V tomto případě se jedná o údaje požadované a dostatečné pro vaši identifikaci a pro bezpečné vytvoření účtu na našich webových stránkách. Údaje pocházejí z vašeho veřejného profilu a zahrnují především vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Nedisponujeme žádnými právy, která by se vztahovala na váš účet na sociálních sítích, zejména co se týče zveřejňování jakéhokoli obsahu. Další informace o údajích používaných na sociálních sítích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů konkrétní stránky (např. Facebook https://www.facebook.com/policy.php nebo Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Stránka sociálních médií, kterou jste použili k registraci na naší webové stránce, nás neinformuje o smazání vašeho účtu na příslušné stránce sociálních médií a o vašem rozhodnutí nepřihlašovat se prostřednictvím tohoto účtu, a proto vaše údaje používané pro přihlášení zůstanou v naší databázi. Když jste přihlášeni na naší webové stránce, můžete svůj účet smazat sami pomocí postupu smazání účtu v části „Moje údaje“.

I když své údaje vymažete, neznamená to, že musíme nutně ukončit proces jejich zpracování; údaje o vašich transakcích uchováváme po dobu vyplývající z daňových právních předpisů nebo za účelem zajištění našich zájmů coby správce údajů shromažďováním důkazů souvisejících s analýzou reklamací nebo vracením zboží.

Facebook Custom Audience

Užíváním nástroje Facebook Custom Audience můžeme odesílat zabezpečenou databázi e-mailových adres nebo telefonních čísel našich zákazníků nástrojům společnosti Facebook. Pokud jste registrovaní uživatelé Facebooku nebo jiných webových stránek skupiny Meta a vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo jsou shodné s tím, které jste předložili při návštěvě těchto webových stránek, můžou vám být předkládány sponzorované zprávy o našich nabídkách, trendech, speciálních nabídkách, slevách či slevových kuponech. S tímto nástrojem nebudeme reklamní informace posílat přímo přes vaši e-mailovou adresu ani telefonní číslo. Remarketingovou funkci „Vlastní publikum“ můžete sami deaktivovat v nastavení reklamy. K tomu musíte být přihlášeni ke svému účtu na Facebooku. Pro další informace ohledně cílení na nestandardní skupiny navštivte: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494 

Zásuvný modul pro Facebook

Naše stránka obsahuje zásuvný modul pro Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Zásuvný modul pro Facebook na naší stránce je označen logotypem aplikace Facebook. Tento zásuvný modul vás přímo spojí s naším profilem na serveru společnosti Facebook. Facebook se pak dozví o tom, že jste navštívili naše stránky z vaší adresy IP.

Pokud navštívíte naši stránku, zatímco jste přihlášeni ke svému profilu na Facebooku, Facebook uloží informace o této návštěvě. I když nejste přihlášeni, Facebook může získat informace o adrese IP. Dovolujeme si zdůraznit, že Facebook nás neinformuje o údajích, které shromáždí, ani o způsobu jejich využití. Účel a rozsah údajů shromažďovaných společností Facebook nám není znám.

Pokud si přejete získat další informace o zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na společnost Facebook nebo si přečtěte podmínky používání společnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete sdílet informace o vašich návštěvách na našich webových stránkách se společností Facebook, doporučujeme vám se nejprve odhlásit ze svého účtu na Facebooku.

Pixel a obdobné technologie

Partneři, jejichž služby využíváme, můžou na naše webové stránky umístit takzvaný „pixel“. Použitím „pixelu“ nebo obdobné technologie je navázáno spojení se servery našich partnerů, když navštěvujete naše webové stránky. Umístění „pixelu“ vyžaduje váš souhlas, který udělujete v okamžiku, kdy souhlasíte s použitím reklamních souborů cookies. Naši partneři mohou přizpůsobovat zobrazené speciální nabídky našeho zboží vašim módním preferencím, a to na základě informací poskytnutých našim partnerům během doby, kdy používáte naše webové stránky.

Následkem toho máte možnost dostávat personalizovaný obsah s našimi produkty, které jsou pro vás zajímavější a relevantnější k vašim preferencím. Získáním těchto údajů jsme rovněž schopni měřit úspěšnost personalizovaných reklam a vytvářet zprávy týkající se souvisejícího obsahu. Podrobné informace ohledně zpracovávání vašich dat našimi partnery jsou k dispozici ZDE.

Facebook Pixel

Naše webové stránky obsahují kód Facebook Pixel, díky kterému můžeme inzerovat produkty našich značek na základě vašeho zájmu, kdykoli navštívíte Facebook nebo jiné stránky, které rovněž používají tento nástroj. V důsledku toho můžete obdržet personalizovanou reklamu, aby pro vás byly naše webové stránky a produkty, které nabízíme, co nejzajímavější a aby co nejlépe odpovídaly vašim potřebám. Získáním těchto údajů jsme rovněž schopni měřit úspěšnost personalizovaných reklam a vytvářet zprávy týkající se souvisejícího obsahu. Shromažďovaná data jsou anonymní, jelikož jejich prostřednictvím nezískáváme informace o identitě uživatele. Údaje uchovává a zpracovává společnost Facebook, a proto je možné se připojit ke správnému uživatelskému profilu. Facebook tyto údaje používá pro reklamní účely. Další informace o ochraně soukromí naleznete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/. Remarketingovou funkci „Vlastní publikum“ můžete sami deaktivovat v nastavení reklamy. Musíte být přitom přihlášeni ke svému účtu.

TikTok Pixel

Naše webové stránky obsahují TikTok Pixel. Ten umožňuje, že vám jsou při každé návštěvě webových stránek TikToku předkládány reklamy na zboží našich značek, které se odvíjí od vašich zájmů. V důsledku toho můžete dostávat personalizované reklamy na naše zboží, které jsou pro vás co nejzajímavější a co nejlépe odpovídají vašim potřebám. Získáním těchto údajů jsme rovněž schopni měřit úspěšnost personalizovaných reklam a vytvářet zprávy týkající se souvisejícího obsahu. Shromažďovaná data jsou anonymní, jelikož jejich prostřednictvím nezískáváme informace o identitě uživatele. Údaje uchovává a zpracovává společnost TikTok, což umožňuje připojení ke správnému uživatelskému profilu. TikTok tyto údaje používá pro reklamní účely.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách TikToku: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings

Informace o profilech značek LPP na sociálních sítích

Máme profily na sociálních sítích: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest a TikTok (dále jen „sociální média“), kde zveřejňujeme informace o výrobcích konkrétních značek. Správci sociálních sítí zaznamenávají vaše chování pomocí souborů cookie a dalších podobných nástrojů také při každé interakci s našimi profily. Celý rozsah a účely zpracování osobních údajů na sociálních médiích vymezují správci těchto sítí.

Pokud navštívíte naše profily, získáme přístup k obecným statistikám týkajícím se vašich zájmů a demografických údajů (jako je věk, pohlaví, region) generovaných správci sociálních sítí. Jsme plně zodpovědní za správu a zveřejňování obsahu na těchto profilech,za informace zveřejněné uživateli, a to i v soukromých zprávách, a za komunikaci na konkrétních stránkách sociálních médií.

Facebook a Instagram spravuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

YouTube spravuje Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterest spravuje Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Pokud máte účet na konkrétní stránce sociálních médií, máme přístup k informacím nastaveným jako veřejné za stejných podmínek jako ostatní uživatelé této stránky.

Když takový profil navštívíte, správce sociálních médií využije soubory cookie a další obdobné technologie ke sledování vašeho chování a akcí. Informace se shromažďují například za účelem vytvoření statistiky stránky. Statistika obsahuje pouze anonymizované statistické údaje o uživatelích navštěvujících profil, nelze je spojit s konkrétní osobou. Nemáme přístup k osobním údajům využívaným sociálními médii například pro účely přípravy statistiky stránek.

Vzhledem ke statistikám stránek generovaným sociálními médii máme informace o tom, jak používáte naše profily a co z publikovaného obsahu je nejoblíbenější. Pomocí informací tohoto charakteru vylepšujeme naše profily, jelikož obsah, který zveřejňujeme, přesněji odpovídá vašim zájmům a preferencím. Správci každé ze stránek sociálních médií mají na starosti zpracování vašich údajů za účelem generování statistik stránek. Každý ze správců je pak povinen vás informovat o veškerých skutečnostech spojených se zpracováním osobních údajů pro účely vytváření statistiky stránek a o možnosti uplatnění vašich práv na ochranu soukromí v souladu s příslušnými zákony.

Služby nabízené stránkami sociálních médií využíváme k propagaci zboží a služeb, zejména prostřednictvím segmentace uživatelů a činností, což nám umožňuje vhodně přizpůsobit nabízené produkty vašim potřebám (v souladu s pravidly stanovenými pro používání takových stránek).

Další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů souvisejících s vytvářením statistik stránek a o možnosti uplatnění těchto práv přímo v interakcích se sociálními médii naleznete na:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cz-CZ

Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics

Naše stránky používají mechanismy rozboru služeb společnosti Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager používají soubory cookie k rozboru způsobu používání webových stránek. Informace získané od souborů cookie se předávají na servery Google v USA a archivují se.

Pokud je při návštěvě naší webové stránky aktivována funkce anonymizace IP adresy, společnost Google zkrátí vaši uživatelskou IP adresu. Toto platí v členských státech Evropské unie a v jiných zemích uvedených v dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve zvláštních případech je celá adresa IP odeslána na server Google v USA, kde se zkrátí. Tímto způsobem účinkuje funkce anonymizace IP adresy na naší webové stránce.

Na základě žádosti od provozovatele webové stránky využívá společnost Google získané informace k analýze provozu na webové stránce a k přípravě zpráv o používání webové stránky a dalších služeb spojených s používáním webové stránky. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není archivována spolu s jinými údaji Google.

Nastavení souborů cookie lze provádět ve webovém prohlížeči. Vaše nastavení může ohrozit plné využití některých funkcí webových stránek. Můžete zablokovat ukládání údajů o používání webové stránky (včetně IP adresy) shromažďovaných soubory cookie a jejich předávání společnosti Google i jejich sdílení společností Google stažením a instalací zásuvného modulu, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Službu Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek, k jejich vylepšení a k prezentaci atraktivních produktů našich značek.

Google Ads

V rámci používání nástrojů služby Google Ads mohou být vaše data zasílána dalším partnerům a poskytovatelům služeb společnosti LPP. Účelem používání služby Google Ads je propagace produktů našich značek prostřednictvím služby Google Ads na externích webových stránkách. Na základě získaných dat z reklamních kampaní můžeme určit úspěšnost našich propagačních aktivit. Za tímto účelem vám zobrazujeme pouze takové reklamy, které jsou v souladu s vašimi módními preferencemi, přičemž naším cílem je vylepšit naši webovou stránku tak, aby byla pro vás co nejpřitažlivější. Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím reklamy společnosti Google, služby Google Ads, do vašeho počítače se uloží soubory cookie, které však neumožní vaši úplnou identifikaci. Shromažďované informace se mohou týkat zobrazování konkrétních reklam na webových stránkách, ve vyhledávači Google a od partnerů společnosti Google. Pokud jste registrovaný uživatel s účtem Google, může společnost Google propojit váš proces návštěvy našich stránek s vaším účtem. Pokud nejste registrovaným uživatelem s účtem Google nebo nejste přihlášeni, společnost Google může rovněž ukládat informace o vaší IP adrese.

Pokud si nepřejete dostávat personalizované prezentace našich produktů nebo reklamy od našich partnerů, můžete zvolit následující řešení:

a) zvolit vhodné nastavení ve svém prohlížeči deaktivací souborů cookie třetích stran;

b) zakázat soubory cookie pro měření konverzí, tj. deaktivovat soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.cz/settings/ads, v nastavení prohlížeče; tato nastavení budou po vymazání souborů cookie vymazána;

c) zakázat personalizované reklamy, které jsou součástí kampaně „O reklamách“ na adrese http://www.aboutads.info/choices; po vymazání souborů cookie budou tato nastavení vymazána;

d) trvale zakázat soubory cookie v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že tyto kroky mohou omezit funkčnost našich webových stránek.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

Google Ads Customer Match

Užíváním nástroje Google Ads Customer Match můžeme nástrojům společnosti Google odesílat zabezpečenou databázi e-mailových adres nebo telefonních čísel našich zákazníků. Pokud jste registrovaní uživatelé např. YouTube, Gmailu nebo jiných webových stránek skupiny Google a vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo jsou shodné s tím, které jste zadávali při návštěvě webových stránek skupiny Google, můžou vám být předkládány sponzorované zprávy s našimi akcemi, trendy, zvláštními nabídkami, slevami či slevovými kupony. S tímto nástrojem nebudeme reklamní informace posílat přímo přes vaši e-mailovou adresu ani telefonní číslo. Pro další informace týkající se zobrazování reklam na základě seznamu zákazníků navštivte: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Používáme mechanismy analýzy webových služeb od Google Marketing Platform, jako je Display & Video 360, Campaign Manager 360 a Search Ads 360. Naše webové stránky používají značku Floodlight DV360 k posuzování efektivity propagačních a reklamních kampaní našich značek. Účelem je optimalizovat zobrazování určitých reklam tak, aby odpovídaly vašim preferencím či módnímu vkusu. Nástroj umožňuje sbírání a ukládání informací týkajících se reklam, na které klikáte, stejně jako informací odvíjejících se od vašeho chování na webových stránkách třetích stran. Společnost Google využívá ID souborů cookie k zaznamenávání reklam, které jsou ve vašem prohlížeči zobrazovány, čímž může bránit tomu, aby se vám zobrazily vícekrát. Společnost Google může použít ID souborů cookie také k zaznamenání konverzí souvisejících s reklamními požadavky. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, jako jsou e-mailové adresy, příjmení nebo domovské adresy. Tento nástroj umožňuje vašemu prohlížeči automatické připojení k serveru společnosti Google.

Naším cílem je představovat vám zboží našich značek, které odpovídá vašim zájmům.

Pro další informace ohledně Google Marketing Platform přejděte na adresu https://marketingplatform.google.com/about/.

Reklamy Microsoft Bing Ads

Naše webová stránka používá Bing Ads od společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Z toho důvodu se v okamžiku, kdy na naši webovou stránku přistoupíte prostřednictvím prohlížeče Microsoft Bing propagujícího zboží našich značek, na vašem počítači ukládá soubor cookie. Soubory cookies používáme jako součást nástroje Bing Ads od Microsoftu za účely marketingu a optimalizace v rámci našich služeb. Uložené soubory cookies uchovávají informace vztahující se k vašim návštěvám našich webových stránek a zboží našich značek, které vás zaujalo. Soubory cookies umožňují jednoznačnou identifikaci webového prohlížeče, nicméně nejsou používány jako prostředek k identifikaci váš jakožto uživatele naší webové stránky.

Pro získání dalších informací týkajících se zásad ochrany osobních údajů společnosti Microsoft Bing navštivte následující adresu: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement .

Své volby můžete kdykoli upravit v souladu se zásadami uvedenými v sekci pro zrušení souhlasu s marketingovými nástroji.

Zamítnutí marketingových nástrojů

Nastavení souborů cookie lze provádět ve webovém prohlížeči. Vaše nastavení může ohrozit plné využití některých funkcí webových stránek. Ukládání údajů o používání webové stránky (včetně IP adresy) shromažďovaných soubory cookie a jejich předávání společnosti Google i jejich sdílení společností Google můžete zablokovat stažením a instalací zásuvného modulu, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pokud si nepřejete dostávat personalizované prezentace našich produktů nebo reklamy od našich partnerů, můžete zvolit následující řešení:

 1. Vyberte vhodné nastavení ve svém prohlížeči deaktivací souborů cookie třetích stran. Pro další informace nahlédněte do zásad používání souborů cookie.
 2. Zakažte soubory cookie pro měření konverzí, tj. deaktivujte soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.cz/settings/ads. Tato nastavení budou po vymazání souborů cookie vymazána.
 3. Zakažte personalizované reklamy, které jsou součástí kampaně „O reklamách“ na adrese http://www.aboutads.info/choices. Po vymazání souborů cookie budou tato nastavení vymazána.
 4. Vyberte trvalý zákaz souborů cookie v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin;. Mějte však na paměti, že toto nastavení může omezit funkčnost našich webových stránek.
 5. Rozhodněte se ohledně shromažďování a používání dat společností Microsoft, včetně personalizace reklam na webu: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com
 6. deaktivujte marketingové služby Criteo pomocí možnosti dostupné na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy

Změny zásad ochrany osobních údajů

Služby a funkce webových stránek se mohou změnit, což znamená, že v budoucnu mohou být zásady ochrany osobních údajů předmětem změny. Informace o nových verzích dokumentu oznámíme na webových stránkách. Dokument je poskytován pro informační účely. Výše uvedené informace jsme revidovali dne 17.07.2023

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.