🔥 Žhavá Nabídka! [ -7%] na VŠE 👉 Kód: LESS7 👈 Využijte toho nyní >>

PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE "Speciální nabídka -30% na vybrané produkty"

 

§ 1

1. Následující Pravidla a podmínky definují pravidla nákupu produktů se slevou 30% počítanou z prodejní ceny (dále jen „Sleva“), závaznou pro každého Účastníka akce. Pořadatelem Akce je LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 190 00 (dále jen „Pořadatel“). 

2. Akce bude probíhat od 09.05.2024 do 22.05.2024, s výhradou §7.

3. Místem akce je internetový obchod Sinsay s adresou https://www.sinsay.com/cz/cz/.

 

§ 2

Termíny použité v Pravidlech a podmínkách znamenají:

1. Akce - nabídka prodeje kolekce Sinsay připravená Pořadatelem za podmínek stanovených v těchto Pravidlech a podmínkách. Akce probíhá pod názvem „Speciální nabídka -30% na vybrané položky“. Akci nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami, apod.

2. Akční produkty - všechny produkty v nabídce internetového obchodu Sinsay.com, které jsou označeny popisem "BATH30" a na které se nevztahuje jiná akce.

3. Slevový kód - kód zveřejněný na webových stránkách https://www.sinsay.com/cz/cz/.

4. Internetový obchod Sinsay - místo prodeje produktů, na které se vztahuje Akce, umístěné na webové stránce: https://www.sinsay.com/cz/cz/.

5. Účastník akce - zletilá osoba (nebo osoba starší 13 let, která má souhlas rodičů nebo opatrovníků, ledaže tento souhlas není z hlediska platných předpisů nutný), která přijímá tato Pravidla a podmínky;

 

§ 3

Prodej, na který se vztahuje Akce, se uskuteční v internetovém obchodě na adrese https://www.sinsay.com/cz/cz/.  Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.

 

§ 4

Akce je založena na následujících principech:

1. Účastník akce má právo, nikoli povinnost, využít výhody akce.

2. Základní podmínkou pro to, aby Účastník akce mohl využít Akci, je nákup alespoň 2 produkty z kolekce Sinsay, na kterou se akce vztahuje.

3. Pro využití akce zadejte Slevový kód do pole „Přidat kód“ v košíku a potvrďte kliknutím na „Přidat“.

4. Akce spočívá v tom, že Účastník akce je povinen při nákupu 2 produkty z Akčního produktu zaplatit maloobchodní cenu jím vybraných produktů sníženou o -30%.

5. Nezadání Slevového kódu do košíku znamená, že se kupující vzdal práva využít Akci v souvislosti s danou transakcí. V takové situaci, jakmile je platba provedena, v konečném důsledku ztrácí nárok na užitek z Akce ve vztahu k transakci.

6. Produkty zakoupené v souladu s Pravidly a podmínkami této Akce podléhají standardním zásadám vrácení zboží online obchodu Sinsay.

  

§ 5

1. Akci nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami, apod.

2. Akce se nevztahuje na kamenné prodejny.

 

§ 6

Informace o Akci obsažené na plakátech a reklamních materiálech nepředstavují nabídku ani veřejný příslib. Pořadatel nenese odpovědnost za chybné nebo neúplné přečtení informací o Akci.

 

§ 7

Pořadatel má právo zrušit nebo zkrátit dobu trvání Akce bez udání důvodů zveřejněním informací na webových stránkách https://www.sinsay.com/cz/cz/.

 

§ 8

Případné stížnosti související s průběhem Akce je Účastník akce povinen do 3 dnů ode dne zakoupení zboží nebo pokusu o jeho nabytí písemně na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 190 00 za účelem posouzení podstaty stížnosti nebo žádosti.

 

§ 9

Pořadatel si v průběhu Akce vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel. Změna nabývá účinnosti dnem umístění příslušné písemné informace na webové stránky na webové stránce https://www.sinsay.com/cz/cz/.

 

§ 10

1. Pořadatel nenese odpovědnost za případné spory vzniklé z důvodů zaviněných třetí stranou.

2. Pořadatel zpřístupňuje Pravidla a podmínky akce na webových stránkách https://www.sinsay.com/cz/cz/.

3. Jakékoli žádosti týkající se zpracování, porušení nebo podezření na porušení Zásady ochrany osobních údajů je třeba směřovat na oddělení zákaznické linky Správce údajů jedním z následujících způsobů:

a) Zasláním e-mailu na adresu: support.cz@sinsay.com

b) Poštou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 190 00

c) Na telefonním čísle: +420 296 330 718

Pomohla Vám naše nápověda?

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.