Ένας γρήγορος τρόπος για τακτοποίηση - καλάθια αποθήκευσης