ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА "Специална оферта -30% за избрани артикули"

 

§ 1

1. Следните Общи условия определят правилата за закупуване на продукти с отстъпка от 30%, изчислена от продажната цена (наричана по-долу „Отстъпка“), задължителна за всеки участник в Промоционалната кампания. Организатор на Промоционалната кампания е Ел Пи Пи Фешън България ЕООД - СОФИЯ, 1407, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32А (наричано по-долу „Организатор“).

2. Промоцията ще продължи от 25.05.2023 г. до 31.05.2023 г., при спазване на условията на §7.

3. Мястото на Промоцията е онлайн магазинът Sinsay на адрес https://www.sinsay.com/bg/bg/.

 

§ 2

Термините, използвани в Общите условия, означават:

1. Промоционална акция - офертата за продажба на колекцията Sinsay, изготвена от Организатора, при условията, посочени в настоящите Правила. Промоционалната кампания се провежда под мотото  „Специална оферта –30% за избрани артикули–. Промоционалната акция не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, рабати и др.

2. Промоционални артикули - всички модели в офертата на онлайн магазина Sinsay.com, които са обозначени със сигнатура „PROMO30BG“ и които не са обхванати от друга Промоционална акция.

3. Промоционален код - код, публикуван на уебсайта https://www.sinsay.com/bg/bg/.

4. Онлайн магазин Sinsay - Мястото за продажба на продуктите, обхванати от промоционалната кампания, намиращ се на уебсайта: https://www.sinsay.com/bg/bg/.

5. Участник в промоцията - пълнолетно лице (или лице на възраст над 13 (тринадесет) години, което има съгласието на родителите или настойниците си, освен ако такова съгласие не е необходимо с оглед на приложимите разпоредби), което приема настоящите Общи условия;

 

§ 3

Разпродажбата, обхваната от промоционалната акция, се извършва в онлайн магазина, намиращ се на адрес https://www.sinsay.com/bg/bg/. Промоцията не важи за физически магазини.

 

§ 4

Промоцията се основава на следните принципи:

1. Участникът в Промоцията има правото, но не и задължението да се възползва от Промоцията.

2. Основното условие, за да може участникът в промоцията да се възползва от промоцията, е закупуването на поне един артикул от колекцията Sinsay, обхваната от промоцията, за минимум 50 лева.

3. За да се възползвате от промоцията, въведете Промоционалния код в полето „Въведете кода“ в количката и потвърдете, като натиснете „Добави“.

4. Промоцията се състои в това, че Участникът в промоцията, при закупуване на един артикул от Промоционални стоки, е длъжен да заплати цената на дребно на избраните от него артикули, намалена с 30% отстъпка.

5. Ако не въведе промоционален код в количката, това означава, че купувачът се е отказал от правото да използва промоцията във връзка с дадена покупка. В такава ситуация, веднага след като бъде извършено плащането, той/тя окончателно губи правото да се възползва от Промоцията във връзка с покупката.

6. Продуктите, закупени съгласно условията на тази промоция, са предмет на стандартната политика за връщане на продукти в онлайн магазина Sinsay.

  

§ 5

1. Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, рабати и др.

2. Промоцията не важи за физически магазини.

 

§ 6

Информацията за Промоцията, съдържаща се в плакатите и рекламните материали, не представлява оферта или публично обещание. Организаторът не носи отговорност за неправилно или непълно прочитане на мотото на Промоцията.

 

§ 7

Организаторът има право да отмени или съкрати продължителността на Промоционалната кампания, без да посочва причини за това, като публикува информация на уебсайта www.sinsay.com/bg/bg/.

 

§ 8

При евентуални оплаквания, свързани с хода на Промоционалната кампания, Участникът в Промоционалната акция е длъжен в срок от 3 дни от датата на закупуване на Дрехите или опит за придобиването им да изпрати писмено до: Ел Пи Пи Фешън България ЕООД - СОФИЯ, 1407, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32А за да разгледа жалбата или искането по същество.

 

§ 9

По време на Промоционалната кампания Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила. Промяната влиза в сила от датата на публикуване на съответната писмена информация на уебсайта www.sinsay.com/bg/bg/.

 

§ 10

1. Организаторът не носи отговорност за спорове, възникнали по причини, дължащи се на трета страна.

2. Организаторът предоставя Правилата на промоционалната акция на уебсайта www.sinsay.com/bg/bg/.  

3. Всякакви искания относно обработката, нарушението или подозренията за нарушение на Лични данни трябва да се отправят към отдела за обслужване на клиенти на Администратора на данни по един от следните начини:

а) Чрез изпращане на електронна поща на адрес: support.bg@sinsay.com

б) По пощата на адрес: Ел Пи Пи Фешън България ЕООД - СОФИЯ, 1407, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ 32А

в) Чрез обаждане на номер +359 2 4917 329

Беше ли полезен този отговор?

Актуализация на политиката за поверителност!

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.