Политика за поверителност

Ние считаме, че защитата на информацията, свързана с Потребителите на нашия Уеб сайт, е въпрос от изключителна важност, така че полагаме всички усилия, за да Ви помогнем да се чувствате в безопасност при предоставянето на Вашите данни, докато използвате нашите уеб сайтове. Настоящата Политика за поверителност обяснява правилата и обхвата на нашето обработване на личните Ви данни, Вашите права и нашите задължения като администратор на данни.

Условия и определения:

•Уеб сайт – онлайн магазинът на www.sinsay.com/bg/bg/

•Потребител – физическо лице, регистрирано на Уеб сайта

•LPP – дружество LPP S.A. с регистриран офис в Гданск, ул. Łąkowa 39/44, вписано в Регистъра на предприятията на Националния съдебен регистър, поддържан от Окръжния съд за Gdańsk-Północ в Гданск, 7-мо търговско отделение на Националния съдебен регистър под KRS номер 778 (наричано по-долу: „LPP“), със записан капитал от 3 704 846 PLN (напълно внесен), REGON номер 190852164, NIP номер 583-10-14-898

Администратор на данни:

LPP S.A., дружество с регистриран офис в Гданск, ул. Łąkowa 39/44, вписано в Националния съдебен регистър, поддържан от Окръжния съд на Gdańsk-Północ в Гданск, 7-мо търговско отделение на Националния съдебен регистър под KRS номер 778, със записан капитал (напълно внесен) от 3 704 846 PLN, REGON номер 190852164, NIP номер 583-10-14-898

Дружеството LPP е назначило Длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни и упражняването на правата, свързани с обработването на данните:

- по пощата до: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

- по имейл: support.bg@sinsay.com

Цел на обработването

• LPP обработва личните данни на Потребителите на Уеб сайта с цел надлежно изпълнение на договорите или пред договорни отношения, сключени чрез Уеб сайта, и за поддържане на акаунта на Потребителя на Уеб сайта, което означава, че данните са необходими особено за:

- регистрация на Уеб сайта

- сключване на договорно или пред договорно отношение

- уреждане на въпроси

- доставка на стоките, поръчани от Потребителя

- упражняването от страна на Потребителя на всички права на потребителя (напр. разваляне на договора, законова гаранция)

- контакт с Потребителите или потенциални Потребители по всички въпроси, свързани с функционирането на Уеб сайта

•Ако сте се съгласили да получавате информация за нови продукти и специални оферти, LPP обработва Вашите данни, за да Ви изпраща собствена търговска информация, напр. за актуални модни тенденции, специални оферти или разпродажби (бюлетин).

Тип на данните

LPP обработва следните лични данни, от които се нуждаете, за да:

1. Регистрирате акаунт на Потребител на Уеб сайта:

- собствено и фамилно име

- имейл адрес

2. Пазарувате на Уеб сайта:

- собствено и фамилно име

- пол (изберете г-н/г-жа)

- адрес за доставка

- телефонен номер

- имейл адрес

3. Данни, предоставяни опционално от Потребителя:

- дата на раждане

- Булстат/ДДС идентификационен номер

- когато даден потребител изисква електронния фискален прием

4. Данни, обработени на уеб страници

Данни, събрани от уеб страниците и чрез мобилни устройства: Когато е необходимо за предоставяне на услуга на Потребителите или когато законният интерес на LPP или трети лица изисква това, LPP има право автоматично да получава и записва данни, предавани към сървъра чрез уеб браузъри или устройства на Потребителите (например с цел да се гарантира сигурността на ИТ ресурси или сигурността на други Потребители). Такива данни може да включват например бисквитки, IP адрес, параметрите на софтуера и хардуера, използвани от Потребителя, разгледаните уеб сайтове, идентификационния номер на мобилното устройство, информация за използването на приложения и други данни относно устройствата и използването на системите. Събирайки горната информация, LPP предоставя на Потребителите пълен достъп до Уеб сайта и може да подобри качеството на услугата.

Правни основания за обработването

Личните данни се обработват в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) и член 6, параграф 1, буква в) от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – това е с цел изпълнение на договора, сключен чрез Уеб сайта, и спазване на нашите законови задължения, например обработване на поръчка, обработване на жалба или връщане, предоставяне на поддръжка за продажби и разрешаване на всякакви съобщени неизправности на Уеб сайта. Във връзка с обработването на Вашите лични данни Вие имате следните права:

1. По всяко време можете да изискате да изтрием Вашите данни, без да посочвате причината. Искането за изтриване на данните няма да засегне каквито и да било дейности, извършени преди това. Изтриването на данни означава, че Вашият потребителски акаунт на Уеб сайта ще бъде изтрит.
2. Можете по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, независимо дали изцяло, или по отношение на конкретна цел. Вашето възражение няма да засегне никакви предишни дейности. Ако възразите, Вашият акаунт на Потребител на Уеб сайта ще бъде изтрит.
3. Можете да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни за определен период или до определена степен – ние ще процедираме, както пожелаете. Такова искане няма да засегне каквито и да било дейности, извършени преди това.
4. По всяко време можете да изискате от нас да коригираме или уточним Вашите лични данни. Можете също да направите това самостоятелно, след като влезете, като използвате раздела на Уеб сайта: МОИТЕ ДАННИ.
5. Можете да изискате да прехвърлим всички Ваши данни, които може да имаме, на друго лице. За тази цел се свържете с нас чрез формуляра за контакт, като посочите името и адреса на правния субект, на който ще прехвърляме Вашите данни, и обхвата на данните – т.е.укажете коя информация трябва да прехвърлим. Прехвърлянето ще се извърши по електронен път, след като потвърдите искането. Потвърждението на искането се изисква от нас, за да гарантираме сигурността на Вашите данни и да се уверим, че искането идва от упълномощено лице.
6. Можете по всяко време да поискате от нас да предоставим информация за обхвата на нашето обработване на Вашите лични данни.
7. Имате право да подадете жалба до Президента на Службата за защита на данните; адрес на Службата за защита на данните: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ние сме задължени да Ви информираме не по-късно от един месец след получаване на всяко Ваше искане за действията, които сме предприели.

Не забравяйте, че ако личните данни бъдат изтрити, например чрез изтриване на акаунта на Потребителя, това не означава, че те изобщо няма да бъдат обработвани, защото ако сте пазарували на Уеб сайта, ние сме длъжни да запазим данните за трансакциите за срока, който се изисква от данъчното законодателство.

Период на запазване на личните данни

Ние запазваме Вашите лични данни, докато съществува Вашият акаунт на Потребител в Уеб сайта.

За да осигурим високо качество на услугата, ние записваме всички разговори с нашия отдел за обслужване на клиенти. Съхраняваме записите в продължение на 2 години.

Освен това архивираме всички искания и имейли за 2 години.

Докато акаунтът Ви не бъде изтрит, нашите системи ще съхраняват данните относно Вашите трансакции на Уеб сайта. Това е наше задължение по данъчното законодателство. Освен това ние ще запазим Вашите данни, докато срокът Ви за претенции по договора, например по законовата гаранция (жалби), изтече.

Съобщения, свързани с личните данни

Можете да ни изпращате всякакви известия или искания, свързани с личните данни, чрез избран от Вас канал:

1. Имейл до: support.bg@sinsay.com

2. Телефонно обаждане до: +359 249 173 29

3. Формуляр за контакт, наличен на Уеб сайта

4. Писмо до: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Предаване на данни за обработване и споделяне на данни

LPP предава лични данни за обработване на своите бизнес партньори и на компании от групата на LPP, с цел изптлнение на договорното отношение. Това са: оператори на складове, които подготвят поръчаните стоки за изпращане, или оператори в пунктовете за продажба, отговарящи за освобождаването на поръчаните стоки и за обработката на процеса, свързан с връщане или оплаквания.

LPP ще предава Вашите лични данни на правни субекти, участващи в изпълнението на договора, сключен на Уеб сайта, например на куриерски услуги или на платежни оператори, които правни субекти стават администратори на тези данни при предаването им.

Списъкът с доверени партньори, на които LPP предава или с които LPP споделя лични данни, е наличен в раздела Общи правила и условия за поръчки в онлайн магазина

Личните данни на Потребителите няма да бъдат съобщавани по никакъв начин на трети лица, освен за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, което в частност означава, че те няма да бъдат споделяни с други правни субекти с цел предаване на маркетингови материали.

Личните данни на Потребителите (имейл адрес), абонирани за нашия бюлетин, ще бъдат прехвърлени за обработване на правни субекти, предаващи търговска информация, която идва изключително от LPP, съгласно инструкции на LPP.

Предаване на данни извън ЕИЗ

Не се предават данни извън ЕИЗ.

Търговска информация – бюлетин

Можете да се абонирате за нашия бюлетин, като добавите имейл адрес или телефонен номер в раздела на бюлетина. Чрез предоставянето на тази информация Вие се съгласявате да получавате кореспонденция с търговска информация, която идва изключително от LPP, по имейл или в текстови съобщения. По този начин Ви информираме за последните новини: тенденции, специални оферти или разпродажби. Ако сте предоставили датата си на раждане, може също така да подготвим персонализирана оферта за рождения Ви ден. За персонализирана услуга използваме бисквитки (за повече информация за бисквитките отидете на „Политика за бисквитки“).

Можете да отмените абонамента във всеки момент, като щракнете върху връзката, налична във всеки бюлетин, или като изпратите имейл на: support.bg@sinsay.com

Уведомление за наличност на продукт

По Ваше искане LPP Ви уведомява за наличността на избраните от Вас продукти чрез електронни средства за комуникация. Ако поръчате информация за наличност на продукт, ще получите уведомление по имейл веднага щом конкретният продукт е наличен. Ще изтрием имейл адреса от този абонамент след 6 месеца

Анализ на поведението

На база на данните, с които разполагаме, и бисквитките можем да анализираме Вашата хронология на пазаруване за целите на персонализирана услуга, която да съответства на нуждите Ви, или за да защитим интересите на LPP, когато е необходимо.

Бисквитки

„Бисквитките“ са малки файлове, които дават възможност за запис и четене на информация директно на устройството, използвано за посещение на уеб сайтове (например компютър, смартфон, смарт телевизор). Използваме информацията, записана в бисквитките, например за рекламни и статистически цели, както и за адаптиране на нашия Уеб сайт към Вашите индивидуални нужди. Можете да промените настройките на бисквитките във Вашия уеб браузър. Ако настройките останат непроменени, бисквитките ще бъдат записани на Вашето устройство. Промяната на настройките на бисквитките може да ограничи функционалността на Уеб сайта.

Добавка за Facebook

Нашият сайт съдържа добавка към Facebook (Facebook Inc. с адрес 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (САЩ)). Добавката за Facebook на нашия сайт е отбелязана с емблемата на Facebook. Добавката ще Ви свърже директно с профила ни във Facebook. Facebook тогава научава, че сте посетили нашия сайт от Вашия IP адрес.

Ако посещавате нашия сайт, докато сте влезли в профила си във Facebook, Facebook ще запише информацията за посещението. Дори ако не сте влезли, Facebook може да получи информация за IP адреса.

Искаме да наблегнем, че компанията Facebook не ни информира за данните, които е събрала, и за начина, по който ги използва.

За допълнителна информация относно политиката за поверителност на Facebook се свържете директно с Facebook или прочетете Политиката за поверителност на компанията на: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Ако не искате Facebook да може да получава информация за Вашите посещения на нашите сайтове, Ви препоръчваме първо да излезете от своя акаунт във Facebook.

Декларация за защита на данните от Google Analytics

Нашите сайтове използват механизмите за анализи на уеб услуги на Google Inc. (Google Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (САЩ)): Google Analytics, Google Double Click и Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click и Google Tag Manager използват бисквитки, за да анализират как се използват уеб сайтовете. Информацията, събрана от бисквитките, се предава на сървърите на Google в САЩ и се архивира.

Ако функцията за анонимизиране на IP адрес е активирана, докато посещавате нашия уеб сайт, Вашият IP адрес на Потребител е съкратен от Google. Това се отнася за държавите членки на Европейския съюз и други държави, изброени в Споразумението за Европейската икономическа зона. Само в специални случаи се изпраща пълен IP адрес до сървъра на Google в САЩ, където той е съкратен. По този начин функцията за анонимизиране на IP адреса е активна на нашия уеб сайт.

По искане на оператора на уеб сайта Google използва събраната информация за анализ на трафика на уеб сайта и за изготвяне на отчети за използването на уеб сайта и на други услуги, свързани с използването на Уеб сайта. IP адресът, предаден от браузъра на Потребителя в Google Analytics, не се съхранява заедно с други данни на Google.

Потребителят може да блокира записването на бисквитки в уеб браузъра. Това ще направи невъзможно максималното възползване от всички функции на уеб сайта. В допълнение, Потребителят може да блокира записването на данните за използването на уеб сайта (включен IP адрес), събрани от бисквитките, и предаването им на Google, както и споделянето им от Google, като изтегли и инсталира добавката, достъпна на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

Информация за профила на Sinsay в социалните медии

LPP има профили в социалните медии на: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest (наричани по-долу „социални медии“), където публикува информация за продуктите на определени марки. Администраторите на социалните медии записват поведението на своите потребители чрез бисквитки и други подобни технологии по време на всяко взаимодействие с профили на LPP. Пълният обхват и целите на обработването на лични данни в социалните медии се определят от администраторите.

Като правен субект, управляващ профили, LPP има достъп до общата статистика, генерирана от администраторите на социални медии по отношение на интересите и демографските данни (като например възраст, пол, регион) на потребителите, посещаващи профили на LPP. Като правен субект, управляващ профили, LPP отговаря за публикуваното в тях съдържание и за комуникацията с потребителите на социалните медии в тези профили

Facebook и Instagram се администрират от Facebook Ireland Ltd. с адрес 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (Ирландия) („Facebook“).

YouTube се администрира от Google Inc. с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA (САЩ).

Pinterest се администрира от Pinterest Inc. с адрес 550 Brannan St, San Francisco, USA (САЩ).

LPP използва своите профили за събиране на данни на потребителите на социални медии, които посещават профили на LPP, свързани с комуникациите, публикуваното съдържание и информацията, публикувана от потребителите, също и в лични съобщения. Ако даден потребител има акаунт в конкретен уеб сайт в социалните медии, LPP има достъп до информацията, зададена от потребителя като публична, при същите условия като другите потребители на уеб сайта.

Докато потребителят посещава профила, администраторът на социалните медии използва бисквитки и други подобни технологии за наблюдение на поведението и действията на потребителя. Информацията се събира например, за да се създаде статистика на сайта. Статистиката съдържа само анонимизирани статистически данни за потребителите, посещаващи профила, и те не могат да бъдат обвързани с конкретно лице. LPP няма достъп до лични данни, използвани от социалните медии, за да подготви например статистика на сайта.

Поради статистиката на сайта, генерирана от социалните медии, LPP разполага с информация за това как потребителите използват профилите на LPP и кое от публикуваното съдържание е най-популярно. С такава информация LPP може да оптимизира своите профили чрез по-добро адаптиране на съдържанието към потребителските интереси и поведение. Администраторите на всеки от уеб сайтовете на социалните медии отговарят за обработването на потребителски данни с цел генериране на статистика на сайта. Следователно, всеки от администраторите е длъжен да информира потребителите за всякакви въпроси, свързани с обработването на лични данни с цел създаване на статистика на сайта, както и за възможността за упражняване на правото им на защита на поверителността съгласно приложимите закони.

За повече информация относно правата за защита на данните на потребителите във връзка със създаването на статистика на сайта и за възможността за упражняване на тези права директно при взаимодействия със социалните медии посетете:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

LPP Fashion Bulgaria EOOD, BG 201589895

 
Вашите лични данни
са в безопасност при нас

С щракването върху „Изпращане“ вие давате съгласието си данните ви да бъдат обработени от LPP Fashion Bulgaria EOOD, 1113 Sofia, 12 Nikolay Haytov str., fl.3, office 8,, за да бъде отговорено на съобщението ви от формуляра за контакт.

Подаването на вашите данни е доброволно, но липсата на съгласие обаче ще направи свързването с вас невъзможно. Прочетете повече относно обработването на вашите данни в нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.