🥰 -30% за ВСИЧКИ якета, палта и обувки с код SPRING30 🦋 Проверете офертата >>

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Нашият най-важен приоритет е да защитаваме информацията и да спазваме Вашата поверителност, докато ползвате нашия уеб сайт, така че ние се грижим да предприемаме подходящи мерки за защита и за Вашето удобство при ползването на нашите уеб сайтове. Настоящата Политика определя правилата и обхвата на обработването на данните Ви от наша страна и свързаните с тях Ваши права и отговорности.

Условия и определения:

  • Уеб сайт - онлайн магазинът на www.sinsay.com/bg/bg/
  • Потребител - физическо лице, използващо Уеб сайта
  • LPP - LPP Fashion Bulgaria EOOD BG 201589895
  • ОРЗД - Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Администраторът на лични данни е:

LPP Fashion Bulgaria EOOD BG 201589895.

Дружеството LPP е назначило Длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни и упражняването на правата, свързани с обработването на данните:

- по пощата до: LPP Fashion Bulgaria EOOD BG 201589895

- по имейл до: dataprivacy@lpp.com

Цели и правни основания за обработването на лични данни

1. Онлайн пазаруване и услуги

Ние обработваме Вашите данни до степента, необходима за сключване и изпълнение на договора за продажба и предлагане на други наши услуги, като например:

a) предоставяне на уеб сайтове и мобилни приложения, за да представяме и продаваме наши продукти;

b) предоставяне на местни услуги, също и такива, предлагани във физическите магазини на LPP, както и по време на събития и изложения, на които LPP присъства;

c) пускане на редовни и повтарящи се рекламни програми;

d) обработване на сключени трансакции, което включва например уреждане на плащания и изпращане на стоки;

e) предлагане, предоставяне и обработване на ваучери за подарък и намаления;

f) предоставяне на: информация, съобщения, бюлетин и други директни съобщения от LPP;

g) гарантиране на защитата, функционалността и стабилността на нашите услуги на всяко ниво;

h) oценка и измеримост на данните, свързани с процеса на пазаруване, включително връщания и анулиране на поръчки, направени от Потребителят;

i) представяне на собствените продукти на LPP на базата на Вашите модни предпочитания.

j)справяне със и обработване на искания, свързани с права на потребители, например съгласно законна гаранция или връщане на стоки преди или след изпълнение на договора за продажба, а също и чрез пряк контакт (телефон, имейл) .

В случай на сключване на договор, изпълнение и предоставяне на услугите, които Вие възнамерявате да използвате, Вашите лични данни се обработват на базата на сключения договор за продажба (член 6(1)(б) от ОРЗД). В останалите случаи законният интерес на компанията LPP, произтичащ от работата ѝ, е правното основание (член 6(1)(е) от ОРЗД).

2. Представяне на продукти и услуги

Вашите данни могат да бъдат обработвани също и за:

a) анализиране честотата на показвани продукти на уеб сайта и представяне на продукти и услуги на LPP, съответстващи на Вашата история на пазаруване и предпочитанията Ви;

b) персонализиране на представянето на продукти и услуги на марки на LPP въз основа на данните, които сте предоставили;

c) адаптиране на изгледа на уеб страницата и предоставяне на препоръки, които да отговарят на Вашите модни предпочитания.

За тази цел ние използваме данни за устройството и данни за достъп, а така също аналогови данни, получени от нашите партньори. Персонализираното представяне на продукти и услуги Ви позволява да използвате уеб сайта удобно и лесно и гарантира наличността на всички продукти, които предлагаме. Чрез персонализация ние можем да представяме стоки и услуги, съответстващи на Вашите нужди.

Правното основание за обработване на данни с цел нашите продукти да съвпаднат с Вашите предпочитания е законният интерес на LPP под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

3. Реклама и пазарно проучване, анализ на данни

В рамките на анализи на данни, включително пазарно проучване, ние използваме Вашите данни за наши собствени рекламни нужди, за да:

a) създаваме целеви групи от потребители (също и в социални медии, като например Facebook) със сходни интереси и очаквания, сходен подход при използването на уеб сайта или при пазаруване (сегментация);

b) събираме и обработваме информация във връзка с демографски данни, модни предпочитания, пазаруване и навици при използване на уеб сайта, както и за да използваме тази информация с цел дейности, рекламиращи продуктите и услугите на марките на LPP;

c) разкриваме и предвиждаме модни тенденции;

d) разработваме прогнози за онлайн пазаруване;

e) рекламираме наши продукти и услуги;

f) планираме и анализираме ефективността на промоционалните дейности в рамките на целеви групи;

g) подобряваме и приспособяваме промоционални дейности във връзка с наши продукти и услуги.

По този начин ние можем да Ви представяме интересни продукти на всички марки на LPP в съответствие с Вашите предпочитания, като използваме статистически данни, които са обобщени и анонимни, а също така и данни, които може да бъдат свързани с определен човек посредством допълнителни стъпки.

Правното основание за обработване е законният интерес на LPP под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

4. Разработване на продукти и технологии

Ние използваме Вашите данни с цел разработване на наши продукти и услуги (създаване на мобилни приложения, разработване на технологии, персонализиране на наши услуги) и приспособяването им към Вашите предпочитания. Когато правим това, ние използваме обобщени, псевдонимизирани или анонимизирани данни, които подпомагат и ускоряват разрешаването на проблеми при онлайн пазаруването и са полезни за нивото на клиентско обслужване. Така ние преследваме следните цели:

a) създаване на технически решения, които включват отстраняване на проблеми, свързани с търсене на подходящи продукти, за да рационализираме Вашето пазаруване;

b) рационализиране на каналите за комуникация с Администратора посредством използване на автоматизирани решения за връзка (напр. чатбот);

c) оптимизиране на персонализирани услуги и технологии по отношение на анализ на данни, рекламиране на марките на LPP и онлайн пазаруване;

d) разработване на технологии, за да се гарантира защитата на ИТ системите, личните данни, както и за да се предотврати измама;

e) оптимизиране на бизнес и логистични процеси, състоящо се в ускоряване и опростяване на изпълнението на сключени договори и предлагани услуги;

f) непрекъснато развитие на технически решения, рационализиращи и оптимизиращи персонализирането на предлаганите продукти и услуги;

g) прилагане и разработване на решения за автоматизирано разрешаване на проблеми, докладвани от потребителите;

h) предотвратяване на измами;

i) разработване и проверка на софтуерни решения, предназначени за оптимизиране на необходими бизнес и логистични процеси.

Правното основание за обработване на Вашите данни е законният интерес на Администратора, включващ разработването на продукти и технологии, за да се управлява бизнесът правилно и да се съобразяват продуктите и услугите с Вашите нужди (член 6(1)(е) от ОРЗД).

5. Оптимизиране на услугата

С цел подобряване на нашите бизнес операции и защита на интересите на LPP, Вашите данни се обработват, за да:

a) се подобри клиентското обслужване, предоставяно от отдела за обслужване на клиенти, особено чрез внедряване на решения, рационализиращи обработването на докладваните проблеми (автоматизация на услугите);

b) се предотврати измама;

c) се осигури съответствие по отношение на правата на потребителите, произтичащи от сключване на договор (право на подаване на оплаквания или на връщане на стоки);

d) се изпълняват надлежно задълженията на LPP, свързани със сключването на договори за продажба (документация за трансакции и съхраняване на данъчна документация);

e) се докаже съответствието на нашия бизнес по отношение на закона, особено във връзка с правата на потребителите и защитата на личните данни;

f) се гарантират претенциите на LPP.

Правното основание за обработването на Вашите данни е нашият законен интерес, който е оптимизиране на нашия бизнес, и ако изискването за обработване на данни произтича от приложимите закони (напр. данъчно законодателство, законодателство за защита на потребителите), данните се обработват, за да се покаже съответствието на нашия бизнес с това законодателство (член 6(1)(е) от ОРЗД).

Какви данни обработваме

1. За да регистрираме Ваш акаунт в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес.

2. За да Ви разрешим да използвате и управлявате Вашия акаунт в уеб сайта: собствено име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, пол, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава).

3. За изпращане на информация (бюлетин) относно промоционални кампании, специални предложения, промокодове: имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане.

4. За да изпълняваме Вашите договори за продажби, регистрирани в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава), данни за Вашето пазаруване в уеб сайта.

5. За да изпълняваме договори, сключени без Ваша регистрация в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава).

6. За да Ви информираме за наличността на продуктите, които изрично сте уточнили: имейл адрес.

7. За да се разплащаме с Вас за върнати стоки: номер на банкова сметка.

8. За да можете да се свържете с нас: собствено име и фамилия, данни за трансакцията (адрес за доставка, поръчани артикули), данни за контакт (пощенски адрес, включително улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава, имейл адрес, телефонен номер), гласови записи - за да подобрим качеството на клиентското обслужване, ние може да записваме телефонните обаждания, за което Вие ще бъдете информирани в началото на телефонния разговор.

Права на субектите на данни

Във връзка с обработването на лични данни Вие имате правото да:

1. Изтриете Вашия акаунт сами, като започнете процедура по изтриване в раздел „Моите данни“.

2. Изтриете Вашите данни, без да предоставяте причина за това; в някои случаи това може да доведе до изтриване на Вашия акаунт в уеб сайта.

3. Възразите срещу обработването на Вашите данни изцяло или отчасти и поради конкретна причина.

4. Ограничите обработването на Вашите данни за определен период от време или до определена степен.

5. Коригирате или поправяте Вашите лични данни. Можете също сами да правите промени след влизане в уеб сайта в раздела „Моите данни“.

6. Можете да се отпишете от бюлетина също и като

7. Прехвърлите Вашите данни към друг правен субект. За тази цел можете да се свържете с нас чрез формуляра за контакт, като посочите името и адреса на правния субект, на когото ще прехвърлим Вашите данни, и обхвата на данните - т.е.укажете коя информация трябва да прехвърлим. Прехвърлянето ще се извърши по електронен път, след като потвърдите искането. Това е необходимо, за да се гарантира сигурността на тези данни и да се потвърди, че искането идва точно от Вас.

8. Бъдете информирани за обхвата на обработването на лични данни.

9. Подадете оплакване до надзорния орган за лични данни; в Полша това е Председателят на Агенцията за защита на личните данни, адрес: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Подаването на искания и упражняването на Вашите права няма да окаже влияние върху нашите изпълнени действия. Вие ще получите информация относно резултата вследствие на Вашето искане в рамките на един месец.

Ние съхраняваме данните за Вашите трансакции за периода, произтичащ от данъчното законодателство, или за да гарантираме нашите интереси като Администратор, като събираме доказателства, свързани с оценяване на оплаквания или връщане на стоки. Изтриването на данните от Ваша страна не спира тяхното обработване в посочения аспект.

Съобщения, свързани с личните данни

Можете да ни изпращате всякакви известия или искания, свързани с личните данни, чрез избран от Вас канал:

1. Имейл до: support.bg@sinsay.com

2. Телефонно обаждане до:+359 249 173 29

3. Формуляр за контакт, наличен на уеб сайта

4. Писмо до: LPP Fashion Bulgaria EOOD BG 201589895.

Период на запазване на личните данни

Ние пазим лични данни за периода:

a) на съществуването на Вашия акаунт на уеб сайта;

b) произтичащ от данъчното законодателство (данни за трансакции) - 5 години след края на данъчната година, когато е възникнало нашето данъчно задължение;

c) произтичащ от използването на клиентско обслужване (под каквато и да е форма) - 2 години след всеки контакт;

d) на нашите промоционални дейности (бюлетин) - докато не оттеглите съгласието си;

e) на пряко рекламиране на наши продукти - докато не отправите ефективно и законно възражение;

f) на Вашето чакане за уведомление за наличност на продукт - до 6 месеца след Вашето искане;

g) на статистически дейности, претендиране или защита на претенции (напр. оплаквания) - до изтичане на давността, предвидена за претенцията по закон.

Предаване на данни за обработване и споделяне на данни

Ние предаваме Вашите данни за обработване до степента, която се изисква за постигане на определени цели, на нашите партньори и на компаниите от групата на LPP. Те включват, но не са ограничени до персонала на складовете и пунктовете за продажби. За по-голямо удобство при използването на онлайн магазина от Ваша страна ние можем също да споделяме Вашите данни с доставчици на ИТ или аналитични услуги (напр. свързани с изготвянето на персонализирано представяне на продукт или сегментиране на потребители), доставчици на облачни услуги (напр. посредством използване на софтуер на сървъри на доставчици), страни, изпращащи кореспонденция, рекламираща наши продукти или услуги (бюлетин). Ние също така предоставяме данни на правни субекти, участващи в изпълнението на договор, сключен на уеб сайта, т.е. на куриерски компании и оператори на плащания. Те стават администратори на тези данни от момента, в който данните бъдат споделени. Списък с доверени партньори, на които ние предаваме или с които споделяме лични данни, е наличенТУК.

Освен за целите, определени в Политиката за поверителност, Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица или каквито и да е други правни субекти. Ето защо няма да получавате други рекламни материали, освен наши. Ние не предоставяме рекламни услуги на трети лица.

Ние гарантираме защитено обработване на Вашите лични данни чрез използване на ефективни и подходящо подбрани технически и организационни мерки.

Предаване на данни извън ЕИЗ

В рамките на използването от страна на Администратора на инструментите за подпомагане на настоящите операции, предоставяни напр. от Google, Вашите лични данни може да бъдат предавани към държави извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), по-специално към Съединените американски щати (САЩ) или към друга държава, където партньор на Google поддържа инструменти, използвани за обработване на лични данни в сътрудничество с Администратора. Правилното обезпечаване на защитата на обработените лични данни извън ЕИЗ е гарантирано от изпълнението на външни договори във връзка с обработването на данни, базирани на стандартни договорни клаузи, които отговарят на изискванията на ОРЗД.

Търговска информация - бюлетин

Можете да се абонирате за бюлетина, като предоставите Вашия имейл адрес или телефонен номер. Чрез предоставянето на тези данни Вие се съгласявате да получавате търговска информация, която идва само от LPP (по имейл или в текстово съобщение). Ние използваме средства за електронна комуникация, за да Ви информираме за налични продукти и услуги, тенденции, специални предложения, продажби на последни бройки, промокодове (за тази цел може да споделим имейл адреса или телефонния ви номер с нашите доверени партньори) и незавършени покупки в онлайн магазина. Вие може да бъдете помолени да изкажете мнението си чрез анкети.

Можете да се отпишете от абонамента по всяко време, като щракнете върху връзката, налична във всяко съобщение с бюлетин, или като изпратите имейл до: support.bg@sinsay.com

Уведомление за наличност на продукт

По Ваше искане ние може да Ви изпращаме електронни уведомления във връзка с наличност на продукти, които сте посочили. Когато продуктът бъде наличен, ще получите уведомление на имейл адреса, който сте предоставили. Личните данни се предоставят доброволно, но те са необходими, ако желаете да получите уведомлението.

Данни, обработвани от уеб сайтове и от мобилни устройства

С цел предоставяне на услуги на Вас (когато това е необходимо или произтича от наш или на трети страни законен интерес), ние имаме право автоматично да получим и регистрираме данни, прехвърлени към сървъра от уеб браузъри или от Вашите устройства (напр. за да гарантираме сигурността на ИТ активите или сигурността на други потребители). Данните може да включват напр. бисквитки, IP адрес, параметри на софтуер и хардуер, разглеждани уеб сайтове, идентификационен номер на мобилно устройство, информация за използване на приложения и други данни за устройствата и системите, които използвате. Събирането на тази информация подпомага правилното функциониране на уеб страниците и Ви позволява да използвате удобно и да имате пълен достъп до нашия уеб сайт.

Мобилно приложение

Мобилните приложения на брандовете на LPP S.A. (Приложение на Sinsay) са налични за изтегляне чрез платформи на трети лица, като например Google Play и Apple App Store. Изтеглянето на нашите Приложения може да изисква предварителна регистрация в някой от гореспоменатите магазини за целите, свързани с инсталирането, проверката за автоматични актуализации и оценката на качеството на Приложенията. Правният субект, който носи отговорността за обработването на Вашите данни, е операторът на съответния магазин за приложения. За повече информация относно обработването на Вашите данни се свържете с оператора на съответния магазин.

Обща информация за използването на мобилното приложение

Защитата на Вашата информация и зачитането на поверителността на личния Ви живот са от изключителна важност за нас, затова се грижим да ги пазим по подходящ начин и да Ви осигурим удобство, когато използвате нашето Приложение. Данните, които събираме, включително Вашите данни за регистрация, се използват по-специално за осигуряване на правилното функциониране на Приложението с цел предоставяне на услуги и продажба на продукти на брандовете на LPP S.A.

Предоставяне на системни разрешения на устройството на мобилното приложение

За оптимална работа и за да можете да използвате определени услуги в Приложението, като например закупуване на продукти на брандовете на LPP S.A., промотиране на нашите брандове, както и представяне на артикули, отговарящи на Вашите мо