Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Нашият най-важен приоритет е да защитаваме информацията и да спазваме Вашата поверителност, докато ползвате нашия уеб сайт, така че ние се грижим да предприемаме подходящи мерки за защита и за Вашето удобство при ползването на нашите уеб сайтове. Настоящата Политика определя правилата и обхвата на обработването на данните Ви от наша страна и свързаните с тях Ваши права и отговорности.

 

Условия и определения:

 • Уеб сайт – онлайн магазинът на sinsay.com/bg/bg.
 • Потребител – физическо лице, използващо Уеб сайта.
 • LPP – дружество LPP Fashion Bulgaria EOOD, 32A CHERNI VRAH blvd., 1407, Sofia, Bulgaria BG 201589895.
 • ОРЗД – Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

Администраторът на лични данни е:

 • LPP Fashion Bulgaria EOOD, 32A CHERNI VRAH blvd., 1407, Sofia, Bulgaria BG 201589895.
 • Дружеството LPP е назначило Длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни и упражняването на правата, свързани с обработването на данните:
 • - по пощата до: LPP Fashion Bulgaria EOOD, 32A CHERNI VRAH blvd., 1407, Sofia, Bulgaria
 • - по имейл до: dataprivacy@lpp.com

 

Цели и правни основания за обработването на лични данни

1. Онлайн пазаруване и услуги

Ние обработваме вашите данни до степента, необходима за сключване и изпълнение на договора за продажба и предлагане на други наши услуги, като например:

 a) предоставяне на уеб сайтове и мобилни приложения, за да представяме и продаваме наши продукти;

 b) предоставяне на местни услуги, също и такива, предлагани във физическите магазини на LPP, както и по време на събития и изложения, на които LPP присъства;

 c) пускане на редовни и повтарящи се рекламни програми;

 d) обработване на сключени трансакции, което включва например уреждане на плащания и изпращане на стоки;

 e) предлагане, предоставяне и обработване на ваучери за подарък и намаления;

 f) предоставяне на: информация, съобщения, бюлетин и други директни съобщения от LPP;

 g) гарантиране на безопасността, функционалността и стабилността на нашите услуги на всяко ниво;

 h) oценка и измеримост на данните, свързани с процеса на пазаруване, включително връщания и анулиране на поръчки, направени от Потребителят;

 i) представяне на собствените продукти на LPP въз основа на вашите модни предпочитания.

 j)справяне с и обработване на искания, свързани с права на потребители, например съгласно законна гаранция или връщане на стоки преди или след изпълнение на договора за продажба, а също и чрез пряк контакт (телефон, имейл) .

В случай на сключване на договор, изпълнение и предоставяне на услугите, които Вие възнамерявате да използвате, вашите лични данни се обработват на базата на сключения договор за продажба (член 6(1)(б) от ОРЗД). В останалите случаи законният интерес на компанията LPP, произтичащ от работата ѝ, е правното основание (член 6(1)(е) от ОРЗД).

2. Представяне на продукти и услуги

Вашите данни могат да бъдат обработвани също и за:

 1. анализиране честотата на показвани продукти на уеб сайта и представяне на продукти и услуги на LPP, съответстващи на Вашата история на пазаруване и предпочитанията Ви;
 2. персонализиране на представянето на продукти и услуги на марки на LPP въз основа на данните, които сте предоставили;
 3. адаптиране на изгледа на уеб страницата и предоставяне на препоръки, които да отговарят на Вашите модни предпочитания.

За тази цел ние използваме данни за устройството и данни за достъп, както и аналогови данни, получени от нашите партньори. Персонализираното представяне на продукти и услуги Ви позволява да използвате уеб сайта удобно и лесно и гарантира наличността на всички продукти, които предлагаме. Чрез персонализация ние можем да представяме стоки и услуги, съответстващи на Вашите нужди.

Правното основание за обработване на данни с цел нашите продукти да съвпаднат с Вашите предпочитания е законният интерес на LPP под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

 

3. Реклама и пазарно проучване, анализ на данни

В рамките на анализи на данни, включително пазарно проучване, ние използваме вашите данни за наши собствени рекламни нужди, за да:

 a) създаваме целеви групи от потребители (също и в социални медии, като например Facebook) със сходни интереси и очаквания, сходен подход при използването на уеб сайта или при пазаруване (сегментация);

 b) събираме и обработваме информация във връзка с демографски данни, модни предпочитания, пазаруване и навици при използване на уеб сайта, както и за да използваме тази информация с цел дейности, рекламиращи продуктите и услугите на марките на LPP;

 c) разкриваме и предвиждаме модни тенденции;

 d) разработваме прогнози за онлайн пазаруване;

 e) рекламираме наши продукти и услуги;

 f) планираме и анализираме ефективността на промоционалните дейности в рамките на целеви групи;

 g) подобряваме и приспособяваме промоционални дейности във връзка с наши продукти и услуги.

По този начин ние можем да ви представяме интересни продукти на всички марки на LPP в съответствие с вашите предпочитания, като използваме статистически данни, които са обобщени и анонимни, а също така и данни, които може да бъдат свързани с определен човек посредством допълнителни стъпки.

Правното основание за обработване е законният интерес на LPP под формата на директен маркетинг (член 6(1)(е) от ОРЗД).

4. Развитие на продукти и технологии

Ние използваме вашите данни с цел развитие на наши продукти и услуги (създаване на мобилни приложения, разработване на технологии, персонализиране на наши услуги) и приспособяването им към вашите предпочитания. Когато правим това, ние използваме обобщени, псевдонимизирани или анонимизирани данни, които подпомагат и ускоряват разрешаването на проблеми при онлайн пазаруването и са полезни за нивото на клиентско обслужване. Така ние преследваме следните цели:

 a) създаване на технически решения, които включват отстраняване на проблеми, свързани с търсене на подходящи продукти, за да рационализираме Вашето пазаруване;

 b) рационализиране на каналите за комуникация с Администратора посредством използване на автоматизирани решения за връзка (напр. чатбот);

 c) оптимизиране на персонализирани услуги и технологии за анализ на данни, рекламиране на марките на LPP и онлайн пазаруване;

 d) разработване на технологии, за да се гарантира безопаснотта на ИТ системите, личните данни, както и за да се предотврати измама;

 e) оптимизиране на бизнес и логистични процеси, състоящо се в ускоряване и опростяване на изпълнението на сключени договори и предлагани услуги;

 f) непрекъснато развитие на технически решения, рационализиращи и оптимизиращи персонализирането на предлаганите продукти и услуги;

 g) прилагане и разработване на решения за автоматизирано разрешаване на проблеми, докладвани от потребителите;

 h) предотвратяване на измами;

 i) разработване и проверка на софтуерни решения, предназначени за оптимизиране на необходими бизнес и логистични процеси.

Правното основание за обработване на вашите данни е законният интерес на Администратора, включващ разработването на продукти и технологии, за да се управлява бизнесът правилно и да се съобразяват продуктите и услугите с Вашите нужди (член 6(1)(е) от ОРЗД).

5. Оптимизиране на услугата

С цел подобряване на нашите бизнес операции и защита на интересите на LPP, вашите данни се обработват, за да:

 a) се подобри клиентското обслужване, предоставяно от отдела за обслужване на клиенти, особено чрез внедряване на решения, рационализиращи обработването на докладваните проблеми (автоматизация на услугите);

 b) се предотврати измама;

 c) се осигури съответствие по отношение на правата на потребителите, произтичащи от сключване на договор (право на подаване на оплаквания или на връщане на стоки);

 d) се изпълняват надлежно задълженията на LPP, свързани със сключването на договори за продажба (документация за трансакции и съхраняване на данъчна документация);

 e) се докаже съответствието на нашия бизнес по отношение на закона, особено във връзка с правата на потребителите и защитата на личните данни;

 f) се обезпечават исковете на LPP.

Правното основание за обработването на вашите данни е нашият законен интерес, който е оптимизиране на нашия бизнес, и ако изискването за обработване на данни произтича от приложимите закони (напр. данъчно законодателство, законодателство за защита на потребителите), данните се обработват, за да се покаже съответствието на нашия бизнес с това законодателство (член 6(1)(е) от ОРЗД).

Какви данни обработваме

1. За да регистрираме Ваш акаунт в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес.

2. За да ви разрешим да използвате и управлявате Вашия акаунт в уеб сайта: собствено име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, пол, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава)

3. За изпращане на информация (бюлетин) относно промоционални кампании, специални предложения, промокодове: имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане.

4. За да изпълняваме вашия договори за продажби, регистрирани в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава) данни за вашето пазаруване в уеб сайта.

5. За да изпълняваме договори, сключени без ваша регистрация в уеб сайта: собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес (улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава).

6. За да ви информираме за наличността на продуктите, които сте посочили: имейл адрес.

7. За да се разплащаме с Вас за върнати стоки: номер на банкова сметка.

8. За да можете да се свържете с нас: собствено име и фамилия, данни за трансакцията (адрес за доставка, поръчани артикули), данни за контакт (пощенски адрес, включително улица, номер на сграда, номер на апартамент, пощенски код, град, държава, имейл адрес, телефонен номер), гласови записи – за да подобрим качеството на клиентското обслужване, ние може да записваме телефонните обаждания, за което вие ще бъдете информирани в началото на телефонния разговор.

Права на субектите на данни

Във връзка с обработването на лични данни вие имате правото да:

1. Изтриете вашия акаунт сами, като започнете процедура по изтриване в раздел „Моите данни“.

2. Изтриете вашите данни, без да предоставяте причина за това; в някои случаи това може да доведе до изтриване на вашия акаунт в уеб сайта.

3. Възразите срещу обработването на вашите данни изцяло или отчасти и поради конкретна причина.

4. Ограничите обработването на вашите данни за определен период от време или до определена степен.

5. Коригирате или поправяте вашите лични данни. Можете също сами да правите промени след влизане в уеб сайта в раздела „Моите данни“.

6. Можете да се отпишете от бюлетина. също и като

7. Прехвърлите вашите данни към друг правен субект. За тази цел можете да се свържете с нас чрез формуляра за контакт, като посочите името и адреса на правния субект, на когото ще прехвърлим вашите данни, и обхвата на данните – т.е. укажете коя информация трябва да прехвърлим. Прехвърлянето ще се извърши по електронен път, след като потвърдите искането. Това е необходимо, за да се гарантира сигурността на тези данни и да се потвърди, че искането идва точно от Вас.

8. Бъдете информирани за обхвата на обработването на лични данни.

9. Подадете оплакване до надзорния орган за лични данни;

в България това е Комисията за защита на личните данни, адрес: Комисия за защита на личните данни, Boulevard „Professor Tsvetan Lazarov“ 2, 1592 Sofia.

Подаването на искания и упражняването на вашите права няма да окаже влияние върху нашите изпълнени действия. Вие ще получите информация относно резултата вследствие на вашето искане в рамките на един месец.

Ние съхраняваме данните за вашите трансакции за периода, произтичащ от данъчното законодателство, или за да обезпечаваме нашите интереси като Администратор, като събираме доказателства, свързани с оценяване на оплаквания или връщане на стоки. Изтриването на данните от ваша страна не спира тяхното обработване в посочения аспект.

Съобщения, свързани с личните данни

Можете да ни изпращате всякакви известия или искания, свързани с личните данни, чрез избран от Вас канал:

1. Имейл до:support.bg@sinsay.com

2. Телефонно обаждане до: +359 2 17 329

3. Формуляр за контакт, наличен на уеб сайта

4. Писмо до: LPP Fashion Bulgaria EOOD BG 201589895, 1407 Sofia, 32A Cherni vrah blvd., BG 201589895.

 

Беше ли полезен този отговор?

Актуализация на политиката за поверителност!

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.