Pravila za povraćaj I zamenu robe u maloprodajnim objektima brenda Sinsay

 

§ 1

1. Ova Pravila (u daljem tekstu „Pravila“) navode principe povraćaja i zamene robe kupljene u maloprodajnoj mreži brenda Sinsay.

2. Pravila se ne primenjuju na outlet prodavnice i internet prodavnicu u kojima se prodaju proizvodi brenda Sinsay.

§ 2

Termini koji se ovde koriste imaju sledeće značenje:

1. Prodavac – LPP Serbia d.o.o. Belgrade, Milentija Popovića 5a, 11070 Belgrade (New Belgrade)

2. Roba – svi proizvodi kupljeni u maloprodajnim objektima Sinsay mreže u Srbiji.

3. Maloprodajni objekti Sinsay mreže – maloprodajni objekat pod brendom Sinsay se nalazi u Srbiji.

4. Zamena robe – zamena kupljenog proizvoda za identičan proizvod u pogledu veličine i boje.

§3

1. Svakom potrošaču je dozvoljeno da izvrši povraćaj ili zamenu robe kupljene u maloprodajnom objektu Sinsay mreže u roku od 30 dana od datuma kupovine (tj. od prvog narednog dana od datuma na računu/PDV računu koji je naveden kao datum prodaje), prema ovde navedenim pravilima. Nakon navedenog perioda, povraćaj neće biti prihvaćen.

2. Pored zakonskog prava na odustanak, prodavac daje pravo na dobrovoljni povraćaj kupljene robe u roku od 30 dana od prijema robe. Ovim pravom na povraćaj kupcima se daje mogućnost otkazivanja ugovora i nakon isteka roka za otkazivanje od 14 dana, vraćanjem robe prodavcu u roku od 30 dana od prijema (istek roka počinje na dan prijema robe).

Dodatni uslovi počinju da važe tek nakon isteka perioda za otkazivanje od 14 dana. Nakon roka za otkazivanje od 14 dana, vraćena roba treba da ima sve originalne etikete i nalepnice.

3. Pravo na otkazivanje ne važi za sledeće vrste ugovora:

a. Ugovori o isporuci robe koji su izrađeni prema specifikacijama potrošača ili koji su jasno personalizovani.

b. Ugovori o isporuci robe za koje postoji mogućnost da se pokvare ili brzo isteknu.

c. Ugovori o isporuci zapečaćene robe koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije podobna za vraćanje ako je nakon isporuke otpečaćena.

d. Ugovori o isporuci robe koja je, nakon isporuke, po svojoj prirodi neodvojivo pomešana sa drugim artiklima.

4. Povraćaj ili zamena robe se može izvršiti u bilo kojoj prodavnici, bez obzira na prvobitno mesto kupovine. Povraćaj ili zamena se vrši samo uz davanje originalnog računa ili PDV računa na uvid, a ako je plaćanje izvršeno karticom, potrebno je dati na uvid i potvrdu sa terminala o plaćanju karticom.

5. Kada je povraćaj robe prihvaćen, potrošač:

a. vraća prodavcu račun naveden u prethodnoj stavci. Ako račun sadrži druge proizvode, potrošač će dobiti zamenski račun. Originalni račun ostaje kod prodavca.

b. daje prodavcu originalni PDV račun na uvid. Ako faktura sadrži druge proizvode, potrošač dobija ispravljen račun. Originalni PDV račun se vraća potrošaču.

6. Kada je zamena robe prihvaćena, potrošač:

a. daje prodavcu račun iz tačke 4. stav 3. na uvid. Prodavac na računu zapisuje napomenu o zameni proizvoda. Originalni račun ostaje kod kupca.

b. daje prodavcu originalni PDV račun na uvid. Potrošač dobija ispravljen račun. Originalni PDV račun se vraća potrošaču.

§4

Povraćaj sredstava se vrši na način na koji je potrošač izvršio plaćanje:

a. ako je potrošač robu platio gotovinom, povraćaj se vrši u gotovini;

b. ako plaćanje izvršeno kreditnom ili debitnom karticom, povraćaj se vrši uplatom sredstava na istu karticu kojom je plaćena roba. Povraćaj sredstava na kreditnu ili debitnu karticu može se izvršiti samo vlasniku kartice.

c. Ako je plaćanje pune cene za robu izvršeno korišćenjem rezervisanog poklon vaučera, povraćaj se vrši na poklon vaučer.

§ 5

1. Sve reklamacije ili upite koje se odnose na sprovođenje Pravila treba dostaviti u pisanom obliku u roku od 3 dana od nastanka događaja koji opravdava reklamaciju, na adresu Prodavca navedenu u §2. tačka 1. ovih Pravila.

2. Pravila možete da nađete u Sinsay prodavnicama ili na internet stranici www.sinsay.com

3. Pravila važe od 01.11.2022. godine do daljnjeg

Da li je ovaj odgovor od pomoći?

LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118

Vaši lični podaci
je sigurna sa nama

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.