🥰 Ģimenes Iepirkšanās 👨‍👩‍👧‍👦 -20% atlaide noteiktām precēm ar kodu FAMILY20 👈 Aplūko piedāvājumu >>

AKCIJAS NOTEIKUMI Noteiktai preču izlasei -30% atlaide

 

§ 1

1. Šie Noteikumi apraksta -30% atlaides saņemšanas nosacījumus no etiķetē norādītās cenas (turpmāk “Atlaide”), kas ir saistoši katram akcijas dalībniekam. Akcijas kampaņas organizators ir LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga (turpmāk "Organizators").

2. Akcija ir spēkā no 2024.05.09 līdz 2024.05.22, saskaņā ar §7.

3. Akcijas norises vieta ir Sinsay internetveikals https://www.sinsay.com/lv/lv/.

 

§ 2

Šajos noteikumos lietotie termini nozīmē:

1. Akcija - Organizatora sagatavotais Sinsay kolekcijas izpārdošanas piedāvājums, ievērojot šajos Noteikumos aprakstītos nosacījumus. Akcijas kampaņa tiek īstenota ar saukli "Noteiktai preču izlasei -30% atlaide". Akcijas kampaņa nav apvienojama ar citām akcijām, atlaidēm, utt.

2. Akcijas preces - visi Sinsay.com internetveikala piedāvājumā esošie modeļi, kas ir marķēti ar informatīvu parakstu “BATH30” un uz kuriem neattiecas cita Akcija.

3. Akcijas kods - atlaides kods, ko publicē vietnē: https://www.sinsay.com/lv/lv/.

4. Sinsay internetveikals - reklāmas kampaņā ietverto produktu tirdzniecības vieta, kas atrodas vietnē: https://www.sinsay.com/lv/lv/.

5. Akcijas dalībnieks - pilngadīga persona vai persona, kas vecāka par 13 (trīspadsmit) gadiem, kurai ir vecāku vai aizbildņu piekrišana (ja vien šāda piekrišana nav nepieciešama saskaņā ar valstī spēkā esošajiem noteikumiem), kura piekrīt šiem Noteikumiem;

 

§ 3

Izpārdošana, uz kuru attiecas Akcija, notiek internetveikalā vietnē https://www.sinsay.com/lv/lv/. Akcija neattiecas uz klātienes preču veikaliem.

 

§ 4

Akcijas pamatprincipi:

1. Akcijas dalībniekam ir tiesības, nevis pienākums izmantot Akcijas priekšrocības.

2. Pamatnosacījums, lai Akcijas dalībnieks izmantotu Akcijas priekšrocības, ir vismaz 2 preces iegāde no Sinsay kolekcijas, uz kuru attiecas akcija.

3. Lai izmantotu akcijas priekšrocības, iepirkuma groza logā "Ievadiet kodu" jāievada Akcijas kods un jāapstiprina, nospiežot "Pievienot".

4. Akcija sastāv no tā, ka Akcijas dalībniekam, izvēloties noteiktās Akcijas preces, jāmaksā viņa izvēlēto preču mazumtirdzniecības cena mīnus 30%.

5. Reklāmas koda neievadīšana grozā nozīmē, ka pircējs ir atteicies no tiesībām izmantot Akciju saistībā ar konkrēto darījumu. Šādā situācijā, tiklīdz ir veikts maksājums, viņš/viņa galu galā zaudē tiesības gūt labumu no Akcijas saistībā ar darījumu.

6. Uz visiem produktiem, kas iegādāti šajā Akcijā, attiecas Sinsay tiešsaistes veikala standarta atgriešanas politika.

 

§ 5

1. Akciju nevar apvienot ar citām akcijām un atlaidēm.

2. Akcija neattiecas uz klātienes preču veikaliem.

 

§ 6

Rīkotājs nav atbildīgs par Akcijas saukļa kļūdainu vai nepilnīgu izlasīšanu.

 

§ 7

Rīkotājam ir tiesības atcelt vai saīsināt Akcijas kampaņu, nenorādot iemeslus, publicējot šo informāciju vietnē https://www.sinsay.com/lv/lv/.

 

§ 8

Par jebkādām iespējamām sūdzībām, kas saistītas ar Akcijas norisi, dalībniekam ir pienākums ziņot 3 dienu laikā (vai saskaņā ar valstī noteikto termiņu, ja tāds ir) no pirkuma iegādes vai to iegādes mēģinājuma. Sūdzība jāiesniedz rakstveidā, sūtot uz Organizatora adresi: LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga.

 

§ 9

Akcijas laikā Organizators patur tiesības grozīt šo Nolikumu. Izmaiņas stājas spēkā ar datumu, kad attiecīgā rakstiskā informācija tiek ievietota vietnē https://www.sinsay.com/lv/lv/.

 

§ 10

1. Organizators nav atbildīgs par jebkādiem strīdiem, kas radušies trešo pušu vainas dēļ.

2. Organizators Akcijas noteikumus dara pieejamus vietnē https://www.sinsay.com/lv/lv/.

3. Jebkuri pieprasījumi par Personas datu apstrādi, pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem ir jānosūta Datu pārziņa Klientu apkalpošanas nodaļai vienā no šiem veidiem:

a) Nosūtot e-pastu uz: support.lv@sinsay.com

b) Pa pastu uz: LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Rīga

c) Zvanot pa tālruni +371 68 617 966

Vai šī atbilde bija noderīga?

Privātuma politikas atjauninājums!

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, lai labāk apmierinātu Jūsu vajadzības, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par datu aizsardzību, tāpēc saistībā ar Pakalpojuma darbības atjaunošanu lūdzam iepazīties ar Privātuma politikas atjaunoto versiju, kurā iepazīstinām ar personas datu apstrādi, darbības jomu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.