🍋 Need on siin! Uued suvetooted kogu perele ja koju 🤩 Tutvu pakkumisega >>

Privaatsuspoliitika

Meile on kõige olulisem kaitsta teavet ja hinnata teie privaatsust, kui te kasutate meie veebilehte, seega rakendame vastavaid turbemeetmeid ja hoolitseme meie veebilehe kasutusmugavuse eest.
Selle poliitikaga on pandud paika eeskirjad ja teie andmete töötlemise ulatus ning teie seotud õigused ja vastutus.

Mõisted ja määratlused:

 • veebileht - veebipood aadressil https://www.sinsay.com/ee/et/
 • kasutaja - veebilehte kasutav füüsiline isik.
 • LPP - LPP Estonia OÜ (reg. 10813224), Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn Harjumaa, EE100724749.
 • Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) - Euroopa Parlamendi ja komisjoni 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitsmise kohta seoses isikuandmete töötlemise ja taoliste andmete vaba liikumisega, ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine.

Andmekontroller on:

LPP Estonia OÜ (reg. 10813224), Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn Harjumaa, EE100724749.

LPP on määranud ametisse andmekaitseametniku, kelle poole saab pöörduda kõigi isikuandmeid ning andmete töötlemisega seotud õiguste kasutamist puudutavate küsimustega:

- posti teel aadressil: LPP Estonia OÜ, Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn Harjumaa,
- e-posti teel aadressil: dataprivacy@lpp.com.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

1.   Veebipoes ostlemine ja teenused

Me töötleme teie andmeid sellises ulatuses, kuivõrd see on vajalik müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning teiste meie pakutavate teenuste pakkumiseks, näiteks:

a) veebilehtede ja mobiilirakenduste pakkumiseks, et oma tooteid esitleda ja müüa;

b) kohalike teenuste pakkumiseks, sh LPP füüsilistes kauplustes ja üritustel ja laatadel, kus LPP osaleb;

c) regulaarsete ja tsükliliste müügiedendusprogrammide käivitamiseks;

d) teostatud tehingute töötlemiseks, mis hõlmab näiteks maksete arveldamist ja kaupade tarnet;

e) tarbijaõigustega seotud nõuete käsitlemiseks ja töötlemiseks, näiteks seadusega ettenähtud garantii või kaupade tagastamiseks nii enne kui ka pärast müügilepingu sõlmimist, sh otsekontakti teel (telefon, e-post);

f)   LPP enda teabe, sõnumite, uudiskirjade ja muu otsese teabevahetuse pakkumiseks;

g)  turbe, funktsionaalsuse ja meie teenuste stabiilsuse tagamiseks igal tasandil;

h)  ostuprotsessiga, sealhulgas Kasutaja tagastamiste ja tühistamistega seotud andmete hindamine ja mõõtmine;

i) kinkekaartide ja allahindluste pakkumiseks, väljastamiseks ja töötlemiseks;

j)   LPP enda toodete esitlemiseks vastavalt teie moe-eelistustele.

Lepingu sõlmimisel ja teenuste, mida plaanite kasutada, täitmiseks ja pakkumiseks töödeldakse teie isikuandmeid vastavalt sõlmitud müügilepingule (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt b). Muudel juhtudel on õiguslikuks aluseks LPP äritegevusest tulenev õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f).

2. Toodete ja teenuste esitlemine

Teie andmeid võidakse töödelda ühtlasi järgmistel eesmärkidel:

a) analüüsida veebilehel kuvatavate toodete kuvamissagedust ja esitleda teie ostuajaloole ja eelistustele sobivaid LPP kaupu ja teenuseid,

b) isikupärastada LPP kaubamärkide toodete ja teenuste esitlemist teie esitatud andmete põhjal,

c) kohandada vaateid veebilehel ja luua soovitusi, mis vastavad teie moe-eelistustele.

Sellel otstarbel kasutame seadme andmeid ja juurdepääsuandmeid, samuti meie partneritelt saadud analoogseid andmeid. Toodete ja teenuste isikupärastatud esitlemine võimaldab teil kasutada veebilehte mugavalt ja lihtsalt ja sellega tagatakse kõigi meie pakutavate toodete kättesaadavus. Isikupärastamise abil saame esitleda teie vajadustele sobivaid kaupu ja teenuseid.

Teie eelistustele sobivate toodete eesmärgil töödeldavate andmete õiguslik alus on LPP õigustatud huvi otseturundusena (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f).

3. Reklaam ja turu-uuring, andmeanalüüs

Andmeanalüüsi, sealhulgas turu-uuringu raames kasutame teie andmeid oma reklaamivajadusteks, et:

a) luua kasutajate sihtrühmasid (sealhulgas sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis), kellel on samasugused huvid ja ootused, sarnane veebilehe kasutamise või ostlemise käsitlusviis (segmenteerimine);

b) koguda ja töödelda teavet seoses demograafiliste andmete, moe-eelistuste, sisseostude tegemise ja veebilehe kasutamise harjumustega ning kasutada seda teavet LPP kaubamärkide toodete ja teenuste müügiedenduseks;

c) tuvastada ja prognoosida moetrende;

d) luua sidusostude prognoose;

e) teha meie toodetele ja teenustele reklaami;

f) planeerida ja analüüsida müügiedendustegevuse tõhusust sihtrühmades;

g) parandada ja kohandada müügiedendustegevusi seoses meie enda toodete ja teenustega.

Sel moel saame esitleda teile kõiki LPP kaubamärkide huvitavaid tooteid vastavalt teie eelistustele, kasutades selleks koondatud ja anonüümseid statistilisi andmeid, samuti andmeid, mida saab täiendavate etappide abil seostada kindla isikuga.

Töötlemise õiguslik alus on LPP õigustatud huvi otseturundusena (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f).

4. Toodete ja tehnoloogiate arendamine

Me kasutame teie andmeid oma toodete ja teenuste arendamiseks (mobiilirakenduste loomiseks, tehnoloogiate arendamiseks, meie teenuste isikupärastamiseks) ja nende sobitamiseks teie eelistustele. Seda tehes kasutame koondatud, pseudonüümitud või anonüümseid andmeid, mis hõlbustavad ja kiirendavad probleemide lahendamist sidusostmisel ja on klienditeenindusele kasulikud. Sel moel järgime järgmisi eesmärke:

a) tehniliste lahenduste loomine, mis hõlmavad sobivate toodete otsinguga seotud probleemide kõrvaldamist, et kiirendada teie sisseostude tegemist;

b) andmekontrolleriga suhtlemise kanalite sujuvamaks muutmine, kasutades selleks automatiseeritud ühenduse võtmise lahendusi (näiteks vestlusrobotit);

c) isikupärastatud teenuste ja tehnoloogiate optimeerimine seoses andmeanalüüsi, LPP kaubamärkide müügiedenduse ja sidusostlemisega;

d) tehnoloogiate arendamine, et tagada IT-süsteemide, isikuandmete turvalisus ja ennetada pettusi;

e) äritegevuse ja logistiliste protsesside optimeerimine, mis sisaldab sõlmitud lepingute ja osutatavate teenuste jõudluse kiirendamist ja hõlbustamist;

f) pakutavate toodete ja teenuste isikupärastamise sujuvamaks muutmise ja optimeerimise tehniliste lahenduste pidev arendamine;

g) lahenduste rakendamine ja arendamine klientide teavitatud probleemide automatiseeritud lahendamiseks;

h) pettuste ennetamine;

i) vajalike äritegevuse ja logistiliste protsesside optimeerimiseks mõeldud tarkvaralahenduste arendamine ja kontrollimine.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on kontrolleri õigustatud huvi, mis hõlmab toodete ja tehnoloogiate arendamist, mis on vajalikud ettevõtte tõrgeteta toimimiseks ning toodete ja teenuste sobitamiseks teie vajadustele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f).

5. Teenuse optimeerimine

Meie äritegevuse parandamiseks ja LPP huvide kaitsmiseks töödeldakse teie andmeid, et:

a) parandada klienditeeninduse osutatavat klienditeenindust, eelkõige lahenduste rakendamisega, mis muudavad teavitatud probleemide töötlemise sujuvamaks (teenuse automatiseerimine);

b) ennetada pettusi;

c) tagada lepingu sõlmimisest tulenevate tarbijaõiguste järgimine (õigus esitada kaebusi või tagastada kaupu);

d) järgida asjakohaselt LPP kohustusi, mis on seotud müügilepingute sõlmimisega (tehingute dokumenteerimine ja maksudokumentide säilitamine);

e) tagada meie ettevõtte seaduste järgimine, eelkõige seoses tarbijaõiguste ja isikuandmete kaitsega;

f) tagada LPP nõuded.

Teie andmeid töödeldakse meie õigustatud huvide õiguslikul alusel, milleks on meie ettevõtte optimeerimine, ja kui andmete töötlemise vajadus on tingitud kehtivatest õigusaktidest (näiteks maksualased õigusaktid, tarbijakaitsealased õigusaktid), töödeldakse andmeid, et meie ettevõte saaks neid õigusakte järgida (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunkt f).

Milliseid andmeid me töötleme

 1. Oma konto registreerimiseks veebilehel: eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress.
 2. Et saaksite kasutada ja hallata oma kontot veebilehel: eesnimi ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, sugu, aadress (tänav, majanumber, korterinumber, sihtnumber, linn, riik), maksukohustuslasena registreerimise number või isikukood (kui väljastatakse arve).
 3. Et saate teavet (uudiskirja) müügikampaaniate, eripakkumiste, promokoodide kohta: e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuupäev.
 4. Et saaksite täita veebilehel registreeritud müügilepinguid: eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav, majanumber, korterinumber, sihtnumber, linn, riik), maksukohustuslasena registreerimise number või isikukood (kui väljastatakse arve), üksikasjad teie ostude kohta veebilehel.
 5. Et saaksite täita sõlmitud lepinguid ilma veebilehel registreerimata: eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav, majanumber, korterinumber, sihtnumber, linn, riik), maksukohustuslasena registreerimise number (kui väljastatakse arve).
 6. Et teavitada teid teie kindlaksmääratud toodete saadavusest: e-posti aadress.
 7. Et teha teiega arveldusi teie tagastatavate kaupade osas: pangakonto number.
 8. Et võimaldada teil meie ühendust võtta: eesnimi, perekonnanimi, tehinguandmed (tarneaadress, tellitud esemed), kontaktandmed (postiaadress, sh tänav, majanumber, korterinumber, sihtnumber, linn, riik, e-posti aadress, telefoninumber), hääl - et parandada klienditeeninduse kvaliteeti, võime telefonikõnesid salvestada, millest antakse teile enne kõne algust teada.

Andmesubjektide õigused

Seoses isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused.

 1. Kustutada ise oma konto, algatades „Minu andmete“ jaotises konto kustutamise menetluse.
 2. Kustutada oma andmed seda põhjendamata; selle järel võidakse olenevalt asjaoludest kustutada ka teie konto veebilehel.
 3. Keelduda oma andmete töötlemisest kas terviklikult või osaliselt ja teatud otstarbel.
 4. Piirata oma andmete töötlemist teatud ajaks või teatud ulatuses.
 5. Korrigeerida või parandada oma isikuandmeid. Te saate teha muudatusi ka ise, kui lähete pärast veebilehele sisselogimist jaotisse „Minu andmed“.
 6. Loobuda uudiskirjast.
 7. Edastada oma andmeid teisele üksusele. Selleks võite võtta meiega ühendust kontaktvormi kaudu ja esitada meile selle üksuse nimi ja aadress, kellele peame teie andmed edastama, ning edastatavate andmete ulatus, st täpsustage edastatavad andmed. Andmeedastus toimub elektrooniliselt pärast taotluse kinnitamist. See on vajalik, et tagada taoliste andmete turvalisus ja veenduda, et päring tuleb teilt endalt.
 8. Saada teavet töödeldavate isikuandmete ulatuse kohta.
 9. Esitada kaebus isikuandmete järelevalveasutusele; Poolas on selleks andmekaitseameti eesistuja, kelle aadress on: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nõuete esitamine ja teie õiguste rakendamine ei mõjuta teie tehtud tegevusi. Te saate teavet teie nõude tulemuse kohta kuu aja jooksul.

Me säilitame andmed teie tehingute kohta maksualastest õigusaktidest tuleneva perioodi vältel või selleks, et tagada meie huvid andmekontrollerina, kogudes kaebuste hindamise või kaupade tagastamisega seotud tõendeid. Teie andmete kustutamine ei peata nende töötlemist sätestatud osas.

Isikuandmetega seotud teabevahetus

Te võite saata meile teie eelistatud suhtluskanali kaudu isikuandmetega seotud mis tahes teateid või taotlusi:

 1. E-kiri: support.ee@sinsay.com
 2. telefoni teel: +372 5335 5511
 3. veebilehel kättesaadava kontaktvormi kaudu;
 4. posti teel aadressil: LPP Estonia OÜ, Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn Harjumaa

Isikuandmete säilitamise aeg

Me säilitame isikuandmeid järgmistel ajaperioodidel:

a) teie konto olemasolul veebilehel,

b) maksualastest õigusaktidest tulenevalt (tehinguandmed) - 5 aastat pärast maksuaasta lõppu, mil maksukohustus tekkis,

c) klienditeeninduse kasutamisest tulenevalt (mis tahes viisil) - 2 aastat pärast igat ühenduse võtmist,

d) meie müügiedendustegevustest - kuni tühistate oma nõusoleku,

e) meie toodete otseturunduseks, kuni te esitate jõustuva ja õigusjärgse vastuväite,

f) teie toote saadavuse teavituse ootamiseks - kuni 6 kuud pärast teie nõuet,

g) statistilisteks toiminguteks, nõuete esitamiseks või kaitsmiseks (näiteks kaebused) - kuni nõude ajapiirang aegub vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Andmete edastamine töötlemiseks ja andmete jagamine

Me edastame teie andmeid oma partneritele ja LPP Grupi ettevõtetele töötlemiseks sellises ulatuses, mis on vajalik kindlate eesmärkide saavutamiseks. Need hõlmavad muu hulgas ladude ja müügikohtade personali. Veebipoe parema kasutusmugavuse tagamiseks võime jagada teie andmeid IT-teenuste või analüüsiteenuste pakkujatega (nt kes on seotud isikupärastatud toote esitlemise ettevalmistamise või kasutajate segmenteerimisega), pilvteenuste osutajatega (nt tarkvara kasutamisel pakkuja serveritel), isikutega, kes saadavad kirju meie toodete ja teenuste reklaamimiseks (uudiskiri). Me edastame andmeid ühtlasi üksustele, kes osalevad veebilehel sõlmitud lepingute täitmisel (näiteks kullerettevõtted ja makseoperaatorid). Nendest saavad taoliste andmete andmekontrollerid sellest hetkest, kui andmeid jagatakse. Usaldusväärsete partnerite nimekiri, kellele me isikuandmeid edastame või kellega me andmeid jagame, on saadaval SIIN.

Teie isikuandmeid ei jagata kolmandate isikute ega muude üksustega, välja arvatud privaatsuspoliitikas kindlaksmääratud eesmärkidel. Seetõttu ei saa te reklaamimaterjale teistelt peale meie. Me ei osuta reklaamiteenuseid kolmandatele isikutele.

Me tagame teie isikuandmete turvalise töötlemise, kasutades selleks tõhusaid ja hästi valitud tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid.

Andmete edastamine väljaspool EMP-d

Andmekontrolleri kasutuses olevate vahendite ulatuses, et toetada selle ajakohaseid toiminguid, mida osutab näiteks Google, võidakse teie isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatesse riikidesse, eelkõige Ameerika Ühendriikidesse (USA) või teistesse riikidesse, kus Google’i partneril on vahendid isikuandmete töötlemiseks koostöös andmekontrolleriga. Töödeldavate isikuandmete õige kaitse on väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda tagatud standardsetel lepingusätetel põhineva andmetöötluse välislepingutega, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

Kaubandusteave - uudiskiri

Te võite tellida uudiskirja, esitades oma e-posti aadressi või telefoninumbri. Selliste andmete esitamisega nõustute saama ainult LPP-lt tulevat kaubandusteavet (e-posti või tekstisõnumi teel). Me kasutame elektroonilisi sidevahendeid, et teavitada teid saadaolevate toodete ja teenuste, trendide, eripakkumiste, tühjendusmüükide, promokoodide ja lõpetamata ostude kohta veebipoes. Teilt võidakse ühtlasi paluda avaldada uuringute käigus arvamust.

Te saate tühistada tellimuse mis tahes ajal, klõpsates igas uudiskirjas oleval lingil või saates e-kirja aadressil: support.ee@sinsay.com.

Toote saadavuse teavitus

Me saame teie päringu korral saata teile elektroonilisi teavitusi seoses teie määratletud toote saadavusega. Kui toode on saadaval, saate teavituse teie esitatud e-posti aadressil. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid need on vajalikud, kui te soovite saada teavitusi.

Andmete töötlemine veebilehtedel ja mobiilseadmetes

Teenuste osutamiseks (kui see on vajalik või kui see tuleneb meie või kolmandate isikute õigustatud huvist) on meil õigus automaatselt koguda ja registreerida veebibrauserilt või teie seadmetelt serverile edastatud andmeid (nt et tagada IT-ressursside või teiste kasutajate turvalisus). Need andmed võivad sisaldada näiteks küpsiseid, IP-aadressi, tarkvara ja riistvara parameetreid, lehitsetud veebilehti, mobiilseadme ID-numbrit, rakenduse kasutamise teavet ja muid andmeid seoses teie kasutatavate seadmete ja süsteemidega. Taolise teabe kogumine toetab veebilehtede tõrgeteta talitlust ja tagab mugava kasutuse ja täieliku juurdepääsu meie veebilehele.

Küpsised

Küpsised on väiksed IT-andmeid sisaldavad tekstifailid, mis võimaldavad veebilehel tõrgeteta toimida. Need talletatakse teie lõppseadmesse. Failid võimaldavad tuvastada seadet ja kohandada veebilehe kuvamist õigesti teie eelistuste järgi. Küpsised on vajalikud, et võimaldada teil õigesti veebilehele sisse logida ja kasutada katkestusteta kõiki funktsioone. Küpsised annavad meile teada teie tegevusest veebilehel, kuid need ei võimalda teie täielikku tuvastamist. Küpsiseid võidakse kasutada näiteks järgnevaks:

a) et kohandada veebilehe sisu teie eelistustele ja optimeerida veebilehtede kasutamist,

b) et koostada statistikat, mis aitab meil mõista, kuidas te meie veebilehte kasutate, et saaksime kuvada teie moe-eelistustele sobivat sisu,

c) et säilitada seanssi,

d) et esitada reklaamisisu seoses teie vajadustele sobivate toodetega.

Lisateavet küpsiste kohta vaadake Cookies.

Sotsiaalmeedia kontodega sisselogimine

Te saate registreeruda meie veebilehtedel ja seejärel kasutada sisselogimiseks oma sotsiaalmeedia kontot (nt Facebook, Google jms). See sõltub teist, kuidas te registreerute või sisse logite. Teie sisselogimist autendib sotsiaalmeedia veebileht.

Te saate ühtlasi teavet meile edastatavate andmete ulatuse kohta sotsiaalmeedia veebilehelt. Sellisel juhul on tegemist andmetega, mida on vaja ja millest piisab teie tuvastamiseks ja konto turvaliseks loomiseks meie veebilehtedel. Andmed pärinevad teie avalikult profiililt ja hõlmavad peamiselt teie eesnime, perekonnanime ja e-posti aadressi.

Meil ei ole mingit õigust teie sotsiaalmeedia kontole, eriti sinna sisu postitamisele. Lisateabe saamiseks sotsiaalmeedia veebilehtede kasutatavate andmete kohta vaadake vastava veebilehe privaatsuspoliitikat (nt Facebook https://www.facebook.com/policy.php või Google https://www.google.com/policies/privacy/partners).

Sotsiaalmeedia veebileht, mida te olete kasutanud meie veebilehele registreerumisel, ei teavita meid teie konto kustutamisest sellel sotsiaalmeedia veebilehel ega teie otsusest selle konto abil mitte sisse logida, seetõttu jäävad teie sisselogimisel kasutatud andmed meie andmebaasi. Kui te olete meie veebilehele sisse loginud, saate ise oma konto kustutada, algatades konto kustutamismenetluse „Minu andmete“ jaotises.

Isegi kui te kustutate oma andmed, ei pruugi meie nende töötlemist peatada; me säilitame andmeid teie tehingute kohta maksualastest õigusaktidest tuleneva perioodi vältel või selleks, et tagada meie huvid andmekontrollerina, kogudes kaebuste analüüsimise või kaupade tagastamisega seotud tõendeid.

Facebook Custom Audience

Kasutades Facebook Custom Audience’i tööriista, võime esitada Facebooki tööriistadele meie klientide e-posti aadresside või telefoninumbrite turvatud andmebaasi. Kui olete näiteks Facebooki või teiste Meta kontserni kuuluvate veebisaitide registreeritud kasutaja ja teie e-posti aadress või telefoninumber on sama, mille esitasite nende veebisaitide külastamisel, võidakse teile edastada meie pakkumisi, suundumusi, eripakkumisi, müüki või sooduskuponge käsitlevaid sponsoreeritud sõnumeid. Selle tööriistaga ei edasta me reklaamiandmeid otse teie e-posti aadressi või telefoninumbri kaudu. Te saate inaktiveerida ise „Kohandatud vaatajaskonna“ (Custom Audiences) taasturundamise funktsiooni reklaamisätetes. Selleks peate olema oma Facebooki kontole sisse logitud. Lisateavet mittestandardsete sihtrühmade kohta leiate veebilehelt: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Facebooki plugin

Meie veebileht sisaldab Facebooki pluginat (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebooki plugin on meie veebilehel märgitud Facebooki logoga. See plugin ühendab teid otse meie Facebooki profiiliga Facebooki serveril. Seejärel saab Facebook teada, et olete oma IP-aadressi kaudu külastanud meie veebilehte.

Kui külastate meie veebilehte Facebooki profiilile sisselogituna, siis salvestab Facebook külastusega seotud teabe. Ka juhul, kui te ei ole sisse logitud, saab Facebook hankida teie IP-aadressi puudutavat teavet. Soovime rõhutada, et Facebook ei anna meile teada, milliseid andmeid on kogutud ja kuidas neid kasutatakse. Facebooki kogutud andmete eesmärk ja ulatus on meile teadmata.

Kui soovite lisateavet privaatsuspoliitika kohta, võtke ühendust Facebookiga või lugege nende kasutustingimusi: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kui te ei soovi jagada Facebookiga teavet seoses meie veebilehtede külastamisega, soovitame teil esmalt oma Facebooki kontolt välja logida.

Piksel ja sarnased tehnoloogiad

Partnerid, kelle teenuseid me kasutame, võivad paigutada meie veebisaitidele teatud piksli (koodi). Sellist pikslit või sarnast tehnoloogiat kasutades luuakse ühendus meie partnerite serveritega, kui külastate meie veebisaite. Piksli paigutamine nõuab teie nõusolekut, mille annate reklaamiküpsiste lubamisel. Partnerid võivad sobitada meie toodete eripakkumisi teie moe-eelistustega selle teabe põhjal, mis on esitatud partneritele veebisaitide kasutamise käigus. Sellest tulenevalt on teil võimalik saada isikupärastatud sisu meie toodete kohta, et need oleksid teile huvitavamad ja vastaksid paremini teie eelistustele. Taoliste andmete saamisega oleme suutelised mõõtma isikupärastatud reklaamide edukuse määra ja koostama taolise sisuga seotud aruandeid. Üksikasjalik teave selle kohta, kuidas meie partnerid teie andmeid töötlevad, on leitav SIIT.

Facebook Pixel

Meie veebileht sisaldab Facebook Pixelit, et me saaksime reklaamida oma kaubamärkide tooteid vastavalt teie huvidele, millal iganes te külastate Facebooki või muid veebilehti, mis seda tööriista kasutavad. Seejärel võite saada isikupärastatud reklaame, et meie veebileht ja pakutavad tooted oleksid teile võimalikult huvitavad ja sobiksid teie vajadustele kõige paremini. Taoliste andmete saamisega oleme suutelised mõõtma isikupärastatud reklaamide edukuse määra ja koostama taolise sisuga seotud aruandeid. Kogutud andmed on anonüümsed, kuna me ei kogu teavet kasutaja identiteedi kohta. Facebook säilitab ja töötleb andmeid, seetõttu on võimalik seostada seda õige kasutajaprofiiliga. Facebook kasutab neid andmeid reklaamimiseks. Lisateabe saamiseks privaatsuse kaitse kohta vaadake Facebookist: https://www.facebook.com/about/privacy/. Te saate inaktiveerida ise „Kohandatud vaatajaskonna“ taasturundamise funktsiooni reklaamisätetes. Selleks peate olema oma kontole sisse logitud.

TikTok Pixel

Meie veebisaidid sisaldavad TikTok Pixelit, mille tulemusena kuvatakse teile TikToki veebisaidi külastamisel meie kaubamärkide toodete reklaame, mis põhinevad teie huvidel. Sellest tulenevalt võite saada meie toodete isikupärastatud reklaame, mis on teile võimalikult huvitavad ja vastavad teie eelistustele parimal võimalikul viisil. Taoliste andmete saamisega oleme suutelised mõõtma isikupärastatud reklaamide edukuse määra ja koostama taolise sisuga seotud aruandeid. Kogutud andmed on anonüümsed, kuna me ei kogu teavet kasutaja identiteedi kohta. TikTok säilitab ja töötleb andmeid, seetõttu on võimalik seostada seda õige kasutajaprofiiliga. TikTok kasutab neid andmeid reklaamimiseks.

Lisateavet privaatsuse kaitse kohta leiate TikToki veebisaidilt aadressil:https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings?lang=et-EE

Teave LPP kaubamärkide profiilide kohta sotsiaalmeedias

Meil on profiilid sotsiaalmeedias: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (edaspidi „sotsiaalmeedia“), kuhu me postitame teavet oma kaubamärkide toodete kohta. Sotsiaalmeedia administraatorid salvestavad küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil, samuti iga suhtluse käigus meie profiilidel teie käitumise. Administraatorid on määratlenud sotsiaalmeedias töödeldavate isikuandmete täieliku ulatuse ja eesmärgid.

Kui te külastate meie profiile, saame juurdepääsu üldisele statistikale seoses teie huvidega ja demograafiliste andmetega (näiteks vanus, sugu, piirkond), mille on loonud sotsiaalmeedia administraatorid. Me vastutame täielikult taoliste profiilide haldamise ja seal postitamise eest, kasutajate postituste eest, sealhulgas erasõnumites, ning suhtluse eest kindlal sotsiaalmeedia veebilehel.

Facebooki ja Instagrami haldab Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa (Facebook).

YouTube’i haldab Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinteresti haldab Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Kui teil on konto kindlal sotsiaalmeedia veebilehel, on meil juudepääs avalikuna määratletud teabele samadel tingimustel kui teistel veebilehe kasutajatel.

Kui te külastate profiili, siis kasutab sotsiaalmeedia administraator kasutaja käitumise ja toimingute jälgimiseks küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid. Teavet kogutakse näiteks veebilehe statistika koostamise otstarbel. Statistika sisaldab üksnes anonüümseid statistilisi andmeid profiili külastavate kasutajate kohta ning neid ei saa siduda konkreetse isikuga. Meil puudub juurdepääs isikuandmetele, mida sotsiaalmeedia kasutab näiteks veebilehe statistika koostamiseks.

Sotsiaalmeedia koostatud veebilehe statistika tõttu on meil teave, kuidas te meie profiile kasutate ja milline postitatud sisust on kõige populaarsem. Taolise teabe abil parandame oma profiile, sobitades postitatavat sisu täpsemalt teie huvidele ja eelistustele. Iga sotsiaalmeedia veebilehe administraator vastutab teie andmete töötlemise eest veebilehe statistika koostamisel. Sellest tulenevalt lasub igal administraatoril kohustus teavitada teid mis tahes veebilehe statistika loomise otstarbel töödeldavate isikuandmetega seotud asjaoludest ning oma eraelu puutumatuse õiguse kasutamise võimalusest kehtivate õigusaktide kohaselt.

Me kasutame sotsiaalmeedia veebilehtede pakutavaid teenuseid kaupade ja teenuste reklaamimiseks, eelkõige kasutajate segmenteerimisega ja toimingutega, mis võimaldavad meil sobitada pakutavaid tooteid teie vajadustele (vastavalt nende veebilehtede kasutustingimustes sätestatud eeskirjadele).

Lisateabe saamiseks andmekaitseõiguste kohta seoses veebilehe statistika koostamisega ja nende õiguste vahetu rakendamise võimalustega sotsiaalmeediaga suhtluses vaadake:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

Google Analyticsi andmekaitsedeklaratsioon

Meie veebilehed kasutavad Google Inc.-i veebiteenuse analüüsimehhanisme. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager kasutavad küpsiseid veebilehtede kasutuse analüüsimiseks. Küpsiste kogutud teave edastatakse Google’i serveritesse USAs ning arhiivitakse.

Kui veebilehe külastamise käigus aktiveeritakse IP anonüümimise funktsioon, siis lühendab Google teie kasutaja IP-d. See kehtib Euroopa Liidu liikmesriikidele ja muudele Euroopa Majanduspiirkonna lepingus nimetatud riikidele. IP-täisaadress saadetakse Google’i serverisse USAs vaid erijuhtudel, kus see järgnevalt lühendatakse. Sellisel moel on IP-aadressi anonüümimise funktsioon meie veebilehel aktiivne.

Google kasutab kogutud teavet veebilehe haldaja taotlusel veebilehe liikluse analüüsimiseks ja veebilehe kasutuse ja muude veebilehe kasutamisega seotud teenuste kohta aruannete koostamiseks. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei hoita koos teiste Google’i andmetega.

Te saate hallata küpsiste sätteid oma veebibrauseris. Teie valik võib kahjustada mõnede veebilehefunktsioonide täielikku kasutust. Te võite blokeerida küpsiste poolt kogutud veebilehe kasutusandmete (sh IP-aadressi) salvestamise ja nende edastamise Google’ile ning nende jagamise Google’i poolt, laadides alla ja installides plugina, mis on kättesaadav aadressil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Me kasutame Google Analyticsit analüüsimaks meie veebilehe kasutamist, et seda parandada ja esitleda teile meie kaubamärkide atraktiivseid tooteid.

Google Ads

Google Adsi tööriistade kasutamise raames võidakse saata teie andmed teistele LPP partneritele ja pakkujatele. Google Adsi kasutamiseesmärk on reklaamida meie kaubamärkide tooteid Google Adsi vahendusel välistel veebilehtedel. Reklaamikampaaniatest saadud andmete põhjal saame teha kindlaks oma reklaamitegevuste edukuse määra. Me teeme seda, kuvades ainult reklaame, mis vastavad teie moe-eelistustele, ja meie eesmärk on parandada oma veebilehte, et muuta seda teile veelgi ahvatlevamaks. Kui te külastate meie veebilehte Google’i reklaami Google Adsi kaudu, salvestatakse teie arvutisse küpsis, kuid see ei võimalda teie täielikku tuvastamist. Kogutud teave võib puudutada kindlate reklaamide kuvamist veebilehel, Google’i otsingumootoris ja Google’i partneritelt. Kui te olete registreeritud Google’i kasutaja, võib Google seostada teie külastuse meie veebilehel teie kontoga. Kui te pole Google’i registreeritud kasutaja või kui te pole sisse logitud, võib Google ühtlasi salvestada teie IP-aadressi.

Kui te ei soovi meie toodete isikupärastatud esitlusi või reklaame meie partneritelt, võite kasutada järgmisi lahendusi:

a) valige asjakohased sätted oma brauseris, inaktiveerides kolmanda isiku küpsised;

b) inaktiveerige vestluse jälgimise küpsised, st inaktiveerige küpsised domeenilt „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, oma brauseri sätetes; need sätted kustutatakse pärast küpsiste kustutamist;

c) inaktiveerige isikupärastatud reklaamid, mis on osa „About Ads“ kampaaniast veebilehel http://www.aboutads.info/choices; sätted kustutatakse pärast küpsiste kustutamist;

d) inaktiveerige küpsised püsivald Firefoxis, Internet Exploreris või Google Chrome’is http://www.google.com/settings/ads/plugin. Palun pange tähele, et see võib piirata meie veebilehe talitlust.

Lisateabe saamiseks Google’i privaatsuspoliitika kohta vaadake: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Ads Customer Match

Kasutades Google Ads Customer Matchi tööriista, võime esitada Google’i tööriistadele meie klientide e-posti aadresside või telefoninumbrite turvatud andmebaasi. Kui olete näiteks YouTube’i, Gmaili või teiste Google’i kontserni kuuluvate veebisaitide registreeritud kasutaja ja teie e-posti aadress või telefoninumber on sama, mille esitasite Google’i kontserni kuuluvate veebisaitide külastamisel, võidakse teile edastada meie pakkumisi, suundumusi, eripakkumisi, müüki või sooduskuponge käsitlevaid sponsoreeritud sõnumeid. Selle tööriistaga ei edasta me reklaamiandmeid otse teie e-posti aadressi või telefoninumbri kaudu. Lisateavet reklaamide kuvamise kohta vastavalt kehtestatud kliendinimekirjale leiate veebilehelt: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Me kasutame Google’i turundusplatvormi veebiteenuste analüüsimehhanisme, nagu Display & Video 360, Campaign Manager 360 ja Search Ads 360. Meie veebilehtedel kasutatakse Floodlight DV360 märgist, et hinnata meie kaubamärkide müügiedendus- ja reklaamikampaaniate tõhusust. Eesmärk on optimeerida teatud reklaamide kuvamist, et need vastaksid õigesti teie eelistustele või moemaitsele. Tööriist võimaldab koguda ja säilitada teavet teie klõpsatavate reklaamide kohta ning teavet teie tegevuse kohta kolmandate osapoolte veebilehtedel. Google kasutab küpsiste ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millistes brauserites kuvatakse ning võivad seega takistada nende korduvat kuvamist. Lisaks võib Google kasutada küpsiste ID-sid reklaamipäringutega seotud teisenduste salvestamiseks. Küpsised ei sisalda isikuandmeid, nagu e-posti aadressid, perekonnanimed või kodused aadressid. See tööriist võimaldab teie brauseril Google’i serveriga automaatselt ühendust võtta.

Eesmärk on esitleda meie kaubamärkide selliseid tooteid, mis vastavad teie huvidele.

Lisateabe saamiseks Google’i turundusplatvormi kohta vaadake https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bingi reklaamid

Meie veebisait kasutab Microsofti ettevõtte (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) Bingi reklaame. Seetõttu salvestatakse teie arvutisse küpsisefail sel hetkel, mil sisenete meie veebilehele Microsoft Bingi brauseri kaudu, mis reklaamib meie kaubamärkide tooteid. Kasutame küpsiseid Microsofti Bingi reklaamide osana meie teenuste turunduse ja optimeerimise eesmärgil. Salvestatud küpsised talletavad teavet teie külastuste kohta meie veebisaitidel ja meie kaubamärkide toodete kohta, mis on teie huvi äratanud. Küpsised võimaldavad veebibrauserit üheselt tuvastada, aga neid ei kasutata selleks, et tuvastada teie kui meie veebisaidi kasutaja identiteeti.

Lisateavet Microsoft Bingi ettevõtte andmekaitsepõhimõtete kohta leiab järgmiselt aadressilt: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement .

Saate oma valikuid igal hetkel muuta vastavalt jaotises Turundusvahenditest loobumine toodud juhistele.

Turundustööriistadest loobumine

Te saate hallata küpsiste sätteid oma veebibrauseris. Teie valik võib kahjustada mõnede veebilehefunktsioonide täielikku kasutust. Te võite blokeerida küpsiste poolt kogutud veebilehe kasutusandmete (sh IP-aadressi) salvestamise ja nende edastamise Google’ile ning nende jagamise Google’i poolt, laadides alla ja installides plugina, mis on kättesaadav aadressil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kui te ei soovi meie toodete isikupärastatud esitlusi või reklaame meie partneritelt, võite kasutada järgmisi lahendusi:

 1. valige asjakohased sätted oma brauseris, inaktiveerides kolmanda isiku küpsised Küpsiste poliitika;
 2. inaktiveerige teisenduse jälgimise küpsised, st inaktiveerige küpsised domeenilt „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads; need sätted kustutatakse pärast küpsiste kustutamist;
 3. inaktiveerige isikupärastatud reklaamid, mis on osa „About Ads“ kampaaniast veebilehel http://www.aboutads.info/choices; sätted kustutatakse pärast küpsiste kustutamist;
 4. valige püsiv inaktiveerimine Firefoxis, Internet Exploreris või Google Chrome’is veebilehel http://www.google.com/settings/ads/plugin; pange aga tähele, et see võib piirata meie veebilehe toimimist.
 5. tehke valik, mis puudutab Microsofti andmete kogumist ja kasutamist, sealhulgas reklaamide isikupärastamist aadressil: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com
 6. keelake Criteo turundusteenused aadressil https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Lisateabe saamiseks Google’i privaatsuspoliitika kohta vaadake: https://policies.google.com/privacy.

Privaatsuspoliitika muudatused

Veebilehe teenused ja funktsioonid võivad muutuda, see tähendab, et me võime tulevikus privaatsuspoliitikat muuta. Me teavitame dokumendi uutest versioonidest veebilehel. Dokument on mõeldud teavitamiseks. Oleme ülalnimetatud teabe vaadanud läbi 17.07.2023

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi