Prillid - EL Vastavusdeklaratsioon

Lae leht alla PDF kujul

UE VASTAVUSKINNITUS

TOOTJA:
LPP S.A

UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK
POLSKA

 

Kinnitab, et tooted:

NAISTE/MEESTE/LASTE PÄIKESEPRILLID:

01.02.2023
3049F, 3770F, 1395F, 1396F, 1397F, 1398F, 1399F, 1400F, 1401F, 1402F, 1403F, 3768F, 3769F, 4551F, 4552F, 6313F, 6314F, 6366F, 6367F, 6368F, 7013F, 7014F, 4560F, 1404F, 4553F, 4554F, 4555F, 4556F, 4558F, 4559F, 4557F

01.02.2023
7185R, 7186R, 7189R, 7202R, 7231R, 7235R, 7236R, 7237R, 7245R, 7249R,7276R, 7284R

12.12.2022
1189G,1190G, 2826M, 2828M, 2829M, 2833M, 2837M, 2839M, 2848M, 2857M, 2858M, 2859M, 3756O, 3757O, 3758O, 3759O, 3760O, 3761O, 3762O, 3763O, 3764O, 3765O, 4343B, 4344B, 4345B, 4346B, 4347B, 4348B, 4349B, 4350B, 4351B, 4352B, 4353B, 4354B, 5772K, 5773K, 5774K, 5775K, 5776K, 5777K, 5778K, 5779K, 5780K, 5781K, 5782K, 5783K, 5784K, 5785K, 5786K, 5787K, 5788K, 5789K, 5790K, 5791K, 5792K, 5793K, 5794K, 5795K, 5796K, 5797K, 5798K, 5799K, 5800K, 5801K, 5802K, 5803K, 5804K, 5805K, 5806K, 5807K, 5808K, 5809K, 5810K, 5811K, 5812K, 5813K, 5814K, 5815K, 5816K, 5817K, 5818K, 5819K, 5820K, 5822K, 5823K, 5824K, 5825K, 5826K, 5827K, 5828K, 5829K, 5830K, 5831K, 5833K, 5834K, 5835K, 5836K, 5837K, 5838K

 

Järgivad Euroopa Määrust:

(EU) 2016/425                        EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, 9. märts 2016, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ

 

ja vastavad harmoneeritud standardile:

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 Silmade ja näo kaitse. Päikeseprillid ja nendega seotud prillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid


See vastavusdeklaratsioon antakse välja tootja ainuvastutusel.

   

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kas vastus oli abiks?

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi