🔥 Karšti Pasiūlymai! [ -7%] VISKAM 👉 Kodas: LESS7 👈 Pasinaudokite dabar >>

Reklamių akcijų taisyklės ir sąlygos Specialus pasiūlymas -30% pažymėtoms prekėms

§ 1

1. Šios Taisyklės apibrėžia prekių su 30% nuolaida, skaičiuojama nuo pardavimo kainos (toliau „Nuolaida“), pirkimo taisykles, privalomas kiekvienam Akcijos dalyviui. Reklaminės akcijos organizatorius yra LPP Lithuania, J. Balčikonio street 3, Vilnius  (toliau „Organizatorius“).

2. Reklama vyks nuo 09.05.2024 m. iki 22.05.2024 m., atsižvelgiant į 7 paragrafą.

3. Akcijos vieta – Sinsay internetinė parduotuvė adresu https://www.sinsay.com/lt/lt/.

§ 2

Taisyklėse ir sąlygose vartojami terminai reiškia:

1. Reklaminė akcija – Organizatoriaus parengtas Sinsay kolekcijos pardavimo pasiūlymas, šiuose Nuostatuose nustatytomis sąlygomis. Reklaminė kampanija vykdoma vadovaujantis šūkiu „Specialus pasiūlymas -30% pažymėtoms prekėms“. Reklaminė kampanija negali būti derinama su kitomis akcijomis, nuolaidomis, nuolaidomis ir pan.

2. Akcijinės prekės – visi Sinsay.com internetinės parduotuvės pasiūlyme esantys modeliai, pažymėti prierašu „BATH30“ ir kuriems netaikomas kitas Reklaminis veiksmas.

3. Akcijos kodas – kodas patalpintas svetainėje https://www.sinsay.com/lt/lt/.

4. Sinsay internetinė parduotuvė – Prekių, kurioms taikoma reklaminė kampanija, pardavimo vieta, esanti svetainėje: https://www.sinsay.com/lt/lt/.

5. Akcijos dalyvis – pilnametis asmuo (arba vyresnis nei 13 (trylikos) metų asmuo, turintis tėvų ar globėjų sutikimą, nebent toks sutikimas pagal galiojančius teisės aktus nėra būtinas), sutinkantis su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis;

 

§ 3

Pardavimas, kuriam taikomas Akcijos veiksmas, vyks Internetinėje parduotuvėje, esančioje https://www.sinsay.com/lt/lt/.  Akcija netaikoma fizinėse parduotuvėse.

 

§ 4

Akcija grindžiama šiais principais:

1. Akcijos dalyvis turi teisę, o ne pareigą, pasinaudoti Akcija.

2. Pagrindinė sąlyga, yra ta, jog akcijos dalyvis galėtų pasinaudoti akcija – įsigyti bent 2 prekes iš Sinsay kolekcijos, kuriai taikoma akcija.

3. Norėdami pasinaudoti akcija, krepšelyje esančiame laukelyje „įveskite kodą“ įveskite Akcijos kodą ir patvirtinkite paspausdami „Pridėti“.

4. Akcija susideda iš to, kad Akcijos dalyvis, pirkdamas bent 2 Sinsay kolekcijos prekes, privalo sumokėti jo pasirinktų prekių mažmeninę kainą, atėmus 30% nuolaidą.

5. Akcijos kodo neįvedimas į krepšelį reiškia, kad pirkėjas atsisakė teisės naudotis Akcija, susijusią su tam tikru sandoriu. Esant tokiai situacijai, kai tik atliktas mokėjimas, jis/ji galiausiai praranda teisę pasinaudoti Akcijos teikiamais pranašumais.

6. Produktams, įsigytiems pagal šios Akcijos sąlygas, taikoma standartinė Sinsay internetinės parduotuvės grąžinimo politika.

 

§ 5

1. Akcija negali būti derinama su kitomis akcijomis, nuolaidomis ir pan.

2. Akcija netaikoma prekėms fizinėse parduotuvėse.

 

§ 6

Plakatuose ir reklaminėje medžiagoje esanti informacija apie Akciją nėra pasiūlymas ar viešas pažadas. Organizatorius neatsako už netinkamą ar neišsamų Akcijos šūkio perskaitymą.

 

§ 7

Organizatorius turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti arba sutrumpinti Reklaminės akcijos trukmę, paskelbdamas informaciją interneto svetainėje www.sinsay.com/lt/lt/.

 

§ 8

Turėdamas bet kokius galimus skundus, susijusius su Reklaminės akcijos eiga, Reklamos akcijos dalyvis privalo per 3 dienas nuo Drabužių įsigijimo ar bandymo juos įsigyti dienos, informuoti raštu adresu: LPP Lithuania, J. Balčikonio street 3, Vilnius, kad būtų išnagrinėtas skundas ar prašymas iš esmės.

 

§ 9

Reklaminės akcijos metu Organizatorius pasilieka teisę keisti šias nuostatas. Pakeitimas įsigalioja nuo atitinkamos rašytinės informacijos patalpinimo interneto svetainėje www.sinsay.com/lt/lt/ dienos.

 

§ 10

1. Organizatorius neatsako už jokius ginčus, kylančius dėl trečiosios šalies kaltės.

2. Akcijos nuostatas Organizatorius skelbia www.sinsay.com/lt/lt svetainėje.

3. Visi prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, pažeidimo ar įtariamo pažeidimo turėtų būti adresuojami Duomenų valdytojo klientų aptarnavimo skyriui vienu iš šių būdų:

a) Siųsdami el. laišką adresu: support.lt@sinsay.com

b) Paštu adresu: LPP Lithuania, J. Balčikonio street 3, Vilnius

c) Skambinant +370 5 204 2125

Ar šis atsakymas Jums padėjo?

Privatumo politikos atnaujinimas!

Nuolat ieškome naujų sprendimų, kad galėtume geriau pateisinti Jūsų lūkesčius naudojantis mūsų svetaine. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir rūpinamės informacijos apsauga, susijusia su Svetainės atnaujinimu, todėl prašome susipažinti su nauja Privatumo politikos redakcija, kurioje pristatome tvarkymosi su asmens duomenimis taisykles, taip pat jūsų teises ir pareigas.