Reklamácia tovaru zakúpeného v kamennej predajni

Reklamácia sa vybavuje v súlade s platnými právnymi predpismi. Tovar zakúpený v kamennej predajni je možné reklamovať do dvoch rokov od dátumu nákupu v ktorejkoľvek predajni Sinsay. Pre tento účel nie je povinné mať pôvodnú účtenku alebo daňový doklad.

Pokiaľ nemáte účtenku, predajňa bude požadovať nasledujúce infocie ohrmácie ohľadom nákupu:

  • • Názov predajne, kde bol nákup uskutočnený,
  • • Datum a približná doba nákupu,
  • • Index produktu (napr. LS914-80X-S) - je na vonkajšom (papierovom) alebo vnútornom štítku produktu,
  • • Cenu produktu, hodnotu účtenky,
  • • Informáciu, či boli na účtenke aj iné produkty.

V predajni zostane vytvorený reklamačný protokol. Reklamácia bude vybavená do 14 kalendárnych dní.

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.