Fakturačné údaje

Tu vyplníte údaje, ktoré v objednávke automaticky nahradia Vaše fakturačné údaje. Pri nákupe musíte vždy zaznačiť požiadavku vystavenia faktúry buď na fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Pred potvrdením skontrolujte správnosť údajov a vyberte si správny doklad. Vzhľadom na špecifickosť nášho systému sú opravné daňové doklady vystavované vždy až po vybavení vrátenia tovaru alebo reklamácie.

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.