Kedy sú peniaze stiahnuté z bankového účtu?

Peniaze z Vášho bankového účtu sú prevedené na účet predávajúceho až po zrealizovaní objednávky. Najprv sú peniaze zablokované na Vašom bankovom účte a až po vytvorení daňového dokladu prevedené na účet predávajúceho.

Pomohla Vám táto odpoveď?

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.