Termeni și condiții campanie Sinsay “Ofertele verii"

§ 1

1. Acest regulament stabilește principiile obligatorii pentru fiecare participant la Promoție, privind achiziționarea de produse cu discount de 20% din prețul de pe eticheta produselor selectate la achizițiile de peste 10 RON.

2. Organizatorul Promoției Ofertele verii” este LPP România Fashion SRL (denumită "Organizator").

3. Promoția se desfășoară în perioada 11.08.2022 – 17.08.2022 numai în termenii și condițiile stabilite în prezentul Regulament la punctul 4.

4. Promoția se desfășoară pe site-ul Sinsay România www.sinsay.com/ro/ro/.

 

§ 2

Definiții:

1. Promoție– pregătită de către LPP România Fashion SRL sub numele de: Ofertele verii și se referă la articolele selecționate din colecția Sinsay la achizițiile de peste 10 RON, conform condițiilor din prezentul Regulament.

2. Modele selecționate– toate articolele din magazinul online Sinsay.com, care sunt maracte cu "deals20ro".

3. Magazinul online Sinsay– locul de vânzare al produselor este site-ul online www.sinsay.com/ro/ro/.

4. Participantul la Promoție– orice persoană cu vârstă de peste 13 ani, care a obținut acordul părinților sau al tutorilor cu excepția cazului în care un astfel de acord nu este obligatoriu prin lege, și care acceptă termenii și condițiile acestui Regulament.

§ 3

Reducerile acoperite de promoție vor avea loc în magazinul  online: www.sinsay.com/ro/ro/. Promoția nu se aplică magazinelor fizice.

§ 4

Promoția se supune următoarelor reguli:

1. Participantul la promoție are întâi dreptul de a participa la Promoție și nu obligația;

2. O condiție esențială pentru Participantul la Promoție este să achiziționeze, de pe www.sinsay.com/ro/ro/, cel puțîn un articol participant la promoție din colecția Sinsay. Promoția constă în: Participantul care achiziționează cel puțin un articol participant la promoție din colecția Sinsay este obligat să plătească 80% din valoarea prețului.

3. Pentru a profită de promoție, adaugă codul promoțional în căsuța  „Adaugă cupon” în coș și confirmă apăsând butonul „Adaugă”.

4. Dacă cumpăratorul nu adaugă codul promoțional în coș înseamnă că cumpărătorul a renunțat la dreptul de a folosi promoția în relație cu orice tranzacție. În această situație, odată ce plata este  efectuată, clientul  pierde  dreptul de a utiliza promoția.

5. Produsele cumpărate sub termenii și condițiile acestei promoții pot fi returnate în mod normal sub politică site-ului Sinsay.

§ 5

1. Promoția nu se aplică magazinelor fizice.

§ 6

Informațiile despre Promoție conținute în afișe și materiale publicitare nu constituie o ofertă sau o promisiune publică. Organizatorul nu este responsabil pentru citirea defectuoasă sau incompletă a sloganului Promoției.

§ 7

Organizatorul are dreptul de a anula sau scurtă durata Campaniei Promoționale fără a oferi motive prin publicarea informațiilor pe site-ul www.sinsay.com/ro/ro/.

§ 8

Orice eventuale reclamații legate de cursul Acțiunii Promoționale, Participantul la Acțiunea Promoțională este obligat să  le sesizez în scris, în termen de 3 zile de la dată achiziționării Îmbrăcămintei sau încercării de a o achiziționa, la: LPP Romania Fashion SRL: Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, București, România pentru a examina temeinicia plângerii sau a cererii.

§ 9

În cadrul Campaniei Promoționale, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică prezentul Regulament. Modificarea întră în vigoare de la dată plasării informațiilor scrise relevante pe site-ul web pe site-ul web  www.sinsay.com/ro/ro/.

§ 10

1. Organizatorul nu este responsabil pentru litigiile care decurg din motive imputabile unei terțe părți.

2. Organizatorul pune la dispoziție Regulamentul Acțiunii Promoționale pe site-ul www.sinsay.com/ro/ro/.

3. Orice solicitări privind prelucrarea, încălcarea sau presupusă încălcare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie direcționate către Departamentul de relații cu clienții al operatorului de date într-unul dintre următoarele moduri:

a) Trimițând un mail la: support.ro@sinsay.com

b) Prin poștă la: LPP Romania Fashion SRL: Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, București, România

c) Sunând la 0312 201 155

 

Acest răspuns a fost util?

LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, București, România, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO)

Datele tale personale
sunt în siguranță cu noi

Dragă client,

Pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le-ai încredințat și având în vedere că Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE), din 27 aprilie 2016, intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să te informăm că am făcut anumite schimbări în magazinul nostru online, care sunt legate de protecția acestor date.


Am dezvoltat noi Termeni și Condiții pentru magazinul online și o nouă politică de confidențialitate, ambele documente fiind valabile începând cu data de 25 mai 2018. Le vei putea citi pe site-ul nostru, www.Sinsay.com, accesând taburile: https://www.sinsay.com/ro/ro/terms și https://www.sinsay.com/ro/ro/privacy-policy. Aceste linkuri îţi vor sta la dispoziţie oricând vei vizita magazinul nostru online.


În conformitate cu regulamentul menționat mai sus, ai următoarele drepturi: de acces, de rectificare și de ștergere a datelor tale, , dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor și dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a restricționa /limita prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obține intervenția umană în cazul unei decizii individuale automatizate și dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. Ne-am adaptat magazinul online la noile cerințe legale. Datele tale rămân în siguranță.
Dacă ai întrebări sau nelămuriri, ne poți contacta oricând la adresa: Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, București, România, e-mail: dpo.romania@lppsa.com / contact@Sinsay.com