Termeni și condiții pentru acțiunea promoțională "-50% la al doilea articol, cel cu prețul mai mic"

§ 1

1. Următorii Termeni și Condiții definesc regulile de achiziționare a produselor cu o reducere de 50% (cincizeci la sută) calculată din prețul de vânzare ( denumită în continuare "Promoție"), obligatorie pentru fiecare Participant la acțiunea promoțională.

2. Organizatorul Campaniei promoționale este LPP S.A. cu sediul în Gdańsk, ul. Łąkowa 39-44 (denumit în continuare "Organizator").

3. Promoția se va desfășura în perioada 30.09.2022 - 02.09.2022, conform punctului §7.

4. Locul de desfășurare a promoției este magazinul online Sinsay la adresa www.sinsay.com/ro/ro/.

§ 2

Termenii utilizați în prezentul regulament înseamnă:

1. Acțiunea promoțională - oferta elaborată de către Organizator din colecția Sinsay, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament. Acțiunea promoțională se desfășoară sub sloganul " -30% pentru al doilea articol, cel cu prețul mai mic". Acțiunea promoțională nu poate fi cumulată cu alte promoții, reduceri, discounturi, rabaturi etc.

2. Articole promoționale - produselor cu preț întreg.

3. Magazinul Online Sinsay - Locul de vânzare a produselor care fac obiectul acțiunii promoționale, situat pe site-ul: www.sinsay.com/ro/ro/.

4. Participant la Promoție - o persoană adultă (sau o persoană cu vârsta de peste 13 (treisprezece) ani care are consimțământul părinților sau tutorilor, cu excepția cazului în care un astfel de consimțământ nu este necesar conform reglementărilor în vigoare), care acceptă acești Termeni și Condiții;

 

§3

Vânzarea care face obiectul acțiunii promoționale va avea loc în Magazinul online situat la adresa https://www.sinsay.com/ro/ro/. Promoția nu se aplică în magazinele de papetărie.

§4

Promoția se bazează pe următoarele principii:

1. Participantul la promoție are dreptul, și nu obligația, de a participa la promoție.

2. Condiția de bază pentru ca Participantul la Promoție să beneficieze de Promoție este achiziționarea a cel puțin două produse din categoriile selectate în magazinul online, în același timp, deodată.

3. Promoția constă în faptul că: Participantul la Promoție care achiziționează două produse dintre cele selectate este obligat să plătească 100% pentru cel mai scump și 70% pentru cel de-al doilea articol, mai ieftin.

4. Produsele achiziționate în conformitate cu termenii și condițiile acestei promoții sunt supuse politicii standard de returnare a magazinului online Sinsay.

§ 5

1. Promoția nu poate fi cumulate cu alte acțiuni promoționale, discounturi, rabaturi etc.

2. Promoția nu se aplică în magazinele fizice.

§ 6

Informațiile despre promoție conținute în postere și materiale publicitare nu constituie o ofertă sau o promisiune publică. Organizatorul nu este responsabil pentru citirea defectuoasă sau incompletă a sloganului Promoției.

§ 7

Organizatorul are dreptul de a anula sau de a scurta durata Campaniei promoționale fără a oferi vreun motiv, prin publicarea informațiilor pe site-ul www.sinsay.com/ro/ro/.

§ 8

Pentru orice eventuală reclamație legată de desfășurarea acțiunii promoționale, participantul la acțiunea promoțională este obligat ca, în termen de 3 zile de la data achiziționării articolelor sau a încercării de a o achiziționa, să se adreseze în scris la: LPP S.A. cu sediul în Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, pentru a analiza temeinicia reclamației sau a cererii.

§ 9

Pe durata campaniei promoționale, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Modificarea intră în vigoare de la data plasării informațiilor scrise relevante pe site-ul web www.sinsay.com/ro/ro/.

§ 10

1. Organizatorul nu este responsabil pentru orice litigii care apar din motive imputabile unei terțe părți.

2. Organizatorul pune la dispoziție Regulamentul acțiunii promoționale pe site-ul www.sinsay.com/ro/ro/.

3. Orice solicitare privind prelucrarea, încălcarea sau suspiciunea de încălcare a datelor cu caracter personal trebuie adresată Departamentului de servicii pentru clienți al operatorului de date, prin una dintre următoarele modalități:

 

a) Prin trimiterea unui e-mail la adresa: support.ro@sinsay.com

b) Prin poștă, la adresa: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

c) Apelând numărul de telefon 0312 201 155

 

 

 

Acest răspuns a fost util?

LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, București, România, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO)

Datele tale personale
sunt în siguranță cu noi

Dragă client,

Pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le-ai încredințat și având în vedere că Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE), din 27 aprilie 2016, intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să te informăm că am făcut anumite schimbări în magazinul nostru online, care sunt legate de protecția acestor date.


Am dezvoltat noi Termeni și Condiții pentru magazinul online și o nouă politică de confidențialitate, ambele documente fiind valabile începând cu data de 25 mai 2018. Le vei putea citi pe site-ul nostru, www.Sinsay.com, accesând taburile: https://www.sinsay.com/ro/ro/terms și https://www.sinsay.com/ro/ro/privacy-policy. Aceste linkuri îţi vor sta la dispoziţie oricând vei vizita magazinul nostru online.


În conformitate cu regulamentul menționat mai sus, ai următoarele drepturi: de acces, de rectificare și de ștergere a datelor tale, , dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor și dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a restricționa /limita prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obține intervenția umană în cazul unei decizii individuale automatizate și dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. Ne-am adaptat magazinul online la noile cerințe legale. Datele tale rămân în siguranță.
Dacă ai întrebări sau nelămuriri, ne poți contacta oricând la adresa: Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, București, România, e-mail: dpo.romania@lppsa.com / contact@Sinsay.com