UVJETI I ODREDBE SINSAY PROMOCIJE „-10% NA SLJEDEĆU ONLINE NARUDŽBU”

§ 1

1. Ovi Propisi određuju pravila koja obvezuju svakog sudionika Promocije da, kao dio Promocije, kupi predmete iz kolekcije Sinsay koji su dio iste.

2. Organizator promocije „-10% NA SLJEDEĆU ONLINE NARUDŽBU”  je LPP S.A. sa sjedištem u Gdanjsku ul. Lakowa 39-44. ("Organizator").

3. Promocija će trajati od 01.04.2021 do 30.06.2021 ili do daljnjeg, podložno promjeni članka § 7.

4. Mjesto promocije je Sinsay internetska trgovina dostupna na www.sinsay.com

§ 2

Izrazi korišteni u ovim Pravilnicima znače:

1. Promocija - pripremio LPP S.A. sa sjedištem u Gdanjsku ul. Lakowa 39-44 pod nazivom: „-10% NA SLJEDEĆU ONLINE NARUDŽBU”, Promocija za prodaju predmeta iz Sinsay kolekcije.

2. Modeli – sve kategorije (samo bijela naljepnica).

3. Internetska trgovina - internetska trgovina u kojoj LPP S.A. vrši maloprodaju marke Sinsay.

4. Sudionik promocije - punoljetna osoba (ili osoba starija od 13 godina koja ima pristanak svojih roditelja ili skrbnika, osim ako takav pristanak nije potreban prema važećem zakonu), koja prihvaća ove Propise.

§ 3

1. Navedena Promocija održat će se u internetskoj trgovini Sinsay. Promocija se ne odnosi na stacionarne trgovine.

2. Kupon za popust s jedinstvenim kodom dobit će svaki klijent koji je kupio Sinsay artikl u bilo kojoj stacionarnoj Sinsay trgovini tijekom razdoblja promocije.

§ 4 

Promocija se temelji na sljedećim načelima:

1. Sudionik promocije ima pravo, a ne obvezu sudjelovati u promociji.

2. Svaki se kupon može koristiti samo jednom.

3. Promocija se sastoji u činjenici da je sudionik promocije koji kupuje artikl iz označenih potklasa (bijela naljepnica) dužan platiti 10% manje od naljepnice.

4. Ako kupac ne obavijestiti prodavatelja da ne želi sudjelovati u promociji prije nego što izvrši transakciju za odabrane predmete koji su obuhvaćeni promocijom, on / ona će sudjelovati u promociji.

5. Predmeti koji su kupljeni u Promociji „-10%  NA SLJEDEĆU ONLINE NARUDŽBU” mogu se vratiti i za njih vrijedi sdeljeće:

- Sudionik promocije koji vrati proizvod kupljen u promociji „-10% NA SLJEDEĆU ONLINE NARUDŽBU” dobit će isti iznos koji je platio za proizvod.

§ 5

Promocija se ne može kombinirati s drugim promocijama ili popustima. Promocija se može kombinirati s bonovima za zaposlenike LPP-a.

§ 6

Informacije o Promociji sadržane na plakatima i reklamnim materijalima ne predstavljaju ponudu ili javno obećanje. Organizator nije odgovoran za pogrešno ili nepotpuno čitanje promocijskih informacija.

§ 7

Organizator ima pravo promijeniti trajanje Promocije bez navođenja razloga.

§ 8

Sve prigovore koji se odnose na način na koji se Promocija odvija, Sudionik Promocije dužan je pisanim putem u roku od 3 dana od dana kupnje ili pokušaja kupnje, u pisanom obliku dostaviti u LPP SA sa sjedištem u Gdanjsk ul. Lakowa 39-44 na razmatranje opravdanosti prigovora ili zahtjeva.

§ 9

 Organizator zadržava pravo izmjene ovih Pravila tijekom Promocije. Promjena će se primijeniti od datuma objave u trgovinama obuhvaćenim ovom Promocijom ili na web mjestu www.sinsay.com.

 § 10

1. Organizator nije odgovoran za bilo kakve sporove koji proizlaze iz razloga koji se mogu pripisati trećim stranama.

2. Organizator će Pravilnike o promociji učiniti dostupnima u svim trgovinama koje su obuhvaćene ovom promocijom.

3. Sve sporove u vezi s Promocijom rješavat će sud nadležan za sjedište LPP S.A.

Je li odgovor bio koristan

LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska, HR46556562723

Vaši osobni podaci
s nama je sigurno

_CHANGE_THAT_TEXT_