ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ "Ειδική προσφορά -30% σε επιλεγμένα είδη"

§ 1

1. Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες αγοράς προϊόντων με έκπτωση 30% που υπολογίζεται βάσει της τιμής πώλησης (εφεξής «Έκπτωση»), που δεσμεύουν κάθε Συμμετέχοντα στην Προωθητική Καμπάνια. Ο διοργανωτής της Προωθητικής Καμπάνιας είναι η εταιρεία LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Γκντανσκ, Πολωνία (εφεξής ο «Διοργανωτής»).

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από 02.06.2023 έως τις 05.06.2023, με την επιφύλαξη των όρων §7.

3. Το μέρος της Προωθητικής Ενέργειας είναι το διαδικτυακό κατάστημα Sinsay στη διεύθυνση https://www.sinsay.com/gr/el/.

 

§ 2

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Όρους και Προϋποθέσεις έχουν την εξής ερμηνεία:

1. Προωθητική Ενέργεια - η προσφορά έκπτωσης στη συλλογή Sinsay που προσφέρει ο Διοργανωτής, βάσει των όρων που αναγράφονται στους παρόντες Κανονισμούς. Η Προωθητική Καμπάνια πραγματοποιείται με σχετικό σύνθημα «Ειδική προσφορά -30% σε επιλεγμένα είδη». Η προωθητική καμπάνια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προωθητικές ενέργειες, εκπτώσεις, κουπόνια, κ.λπ.

2. Είδη Προωθητικής Ενέργειας - όλα τα μοντέλα στην προσφορά του διαδικτυακού καταστήματος Sinsay.com που φέρουν τη σχετική επισήμανση «PROMO30GR» και για τα οποία δεν ισχύει καμία άλλη Προωθητική Ενέργεια.

 

3. Κωδικός Προωθητικής Ενέργειας -  ο κωδικός που δημοσιεύεται στον ιστότοπο https://www.sinsay.com/gr/el/.

4. Διαδικτυακό κατάστημα Sinsay -  Το μέρος πώλησης των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην προωθητική καμπάνια στον ιστότοπο: https://www.sinsay.com/gr/el/.

5. Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια - ένας ενήλικος (ή άτομο ηλικίας άνω των 13 (δεκατριών) ετών που έχει τη συναίνεση των γονέων ή των κηδεμόνων του, εκτός εάν δεν απαιτείται τέτοια συναίνεση βάσει των ισχύοντων κανονισμών) που αποδέχεται αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

§ 3

Η πώληση που καλύπτεται από την Προωθητική Ενέργεια θα πραγματοποιηθεί στο διαδικτυακό κατάστημα https://www.sinsay.com/gr/el/. Η προωθητική ενέργεια δεν ισχύει στα φυσικά καταστήματα.

 

§ 4

Η προωθητική ενέργεια βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

1. Ο Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια έχει το δικαίωμα, και όχι την υποχρέωση, να επωφεληθεί της Προωθητικής Ενέργειας.

2. Η βασική προϋπόθεση για να επωφεληθεί της Προωθητικής Ενέργειας ο Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια είναι να αγοράσει τουλάχιστον ένα είδος από τη συλλογή Sinsay που καλύπτεται από την προωθητική ενέργεια και έχει αξία τουλάχιστον 35 EUR.

3. Για να επωφεληθείτε της προωθητικής ενέργειας, εισαγάγετε τον Κωδικό Προωθητικής Ενέργειας στο πεδίο «Εισαγωγή του κωδικού» στο καλάθι αγορών και επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προσθήκη».

4. Η Προωθητική Ενέργεια βασίζεται στο γεγονός ότι ο Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια, κατά την αγορά ενός είδους εκ των ειδών που συμμετέχουν στην Προωθητική Ενέργεια, υποχρεούται να πληρώσει την τιμή λιανικής των ειδών που έχει επιλέξει, με έκπτωση 40%.

5. Η αποτυχία εισαγωγής του κωδικού προωθητικής ενέργειας στο καλάθι αγορών σημαίνει ότι ο αγοραστής έχει απωλέσει το δικαίωμα χρήσης της Προωθητικής Ενέργειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Σε αυτήν την περίπτωση, μόλις πραγματοποιηθεί η πληρωμή, ο αγοραστής χάνει οριστικά το δικαίωμα να επωφεληθεί της Προωθητικής Ενέργειας σε σχέση με τη συναλλαγή.

6. Τα προϊόντα που αγοράζονται βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων της Προωθητικής Ενέργειας υπόκεινται στη συνήθη πολιτική επιστροφών του διαδικτυακού καταστήματος Sinsay.   

 

§ 5

1. Η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προωθητικές ενέργειες, εκπτώσεις, κουπόνια, κ.λπ.

2. Η προωθητική ενέργεια δεν ισχύει στα φυσικά καταστήματα.

 

§ 6

Πληροφορίες σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια που περιλαμβάνονται σε αφίσες και διαφημιστικό υλικό δεν συνιστούν προσφορά ή δημόσια υπόσχεση. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για εσφαλμένη ή ανεπαρκή κατανόηση του συνθήματος της Προωθητικής Ενέργειας.

 

§ 7

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της Προωθητικής Καμπάνιας, χωρίς αιτιολογία, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες στον ιστότοπο www.sinsay.com/gr/el/.

 

§ 8

Για τυχόν παράπονα που σχετίζονται με τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, ο Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια υποχρεούται να ενημερώσει εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος ή την προσπάθεια αγοράς του, γραπτώς την εταιρεία στα εξής στοιχεία: LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Γκντανσκ, Πολωνία ώστε να απευθύνει τους λόγους του παραπόνου ή του αιτήματός του.

 

§ 9

Κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Καμπάνιας, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Κανονισμούς. Αυτή η αλλαγή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών γραπτών πληροφοριών στον ιστότοπο www.sinsay.com/gr/el/.

 

 

§ 10

1. Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν διαφορές που προκύπτουν λόγω ευθύνης τρίτου.

2. Ο Διοργανωτής καθιστά τους Κανονισμούς της Προωθητικής Ενέργειας διαθέσιμους στον ιστότοπο www.sinsay.com/gr/el/.

3. Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία, την παραβίαση ή την υποψία παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, υπόψη του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: support.gr@sinsay.com

β) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Γκντανσκ, Πολωνία

γ) Τηλεφωνικά στο +30 21 1199 6216

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου!

Αναζητούμε συνεχώς νέες λύσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας. Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και φροντίζουμε για την προστασία των πληροφοριών σας. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την ενημέρωση της λειτουργίας του ιστοτόπου, σας ζητάμε να διαβάσετε τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, όπου παρουσιάζουμε τις αρχές χειρισμού των προσωπικών δεδομένων, το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που σχετίζονται με αυτά.