SINSAY KINKEKAARDI EESKIRJAD

1. Järgmisi suurtähtedega välja toodud mõisteid kasutatakse kinkekaartide puhul järgmistes tähendustes:

a. Väljastaja – LPP S.A. aadressiga Gdańskul. Łąkowa 39/44;

b. Pood – Sinsay kaupluste ahelale kuuluv Eesti territooriumil asuv kaupade müügikoht, mis on märgitud Sinsay kinkekaarte vastu võtva kohana;

c. Sinsay kinkekaart – kaart, millele on kantud punkte, mis moodustavad koos elektroonilise kupongi – kupongiga samaväärse elektroonse maksevahendi – mida kaardi omanik saab kaupluses kasutada;

d. Ostja – isik, kes kannab poes väljastajale väljastaja Sinsay kinkekaardi vastu üle summa, mis on võrdne kinkekaardi väärtusega;

e. Kasutaja – Sinsay kinkekaardi omanik, kes esitab selle poes kasutamiseks;

f. Kaubad – esemed, mida kauplustes müügiks pakutakse.

2. Väljastaja kohustub andma ostjale Sinsay kinkekaardi (millele kantakse ostja poolt soovitud punktiarv, vähemalt 20 punkti) ja seda hiljem kauplustes maksevahendina aktsepteerima. Ostja kohustub väljastajale tasuma soovitud punktisummale vastava summa ning kasutama Sinsay kinkekaarti kauplustes Sinsay kinkekaardi kehtivusajal.

3. Ostja poolt punkti 2 kohaselt tasutav summa kantakse Sinsay kinkekaardi väljastamisel täies ulatuses üle väljastajale.

4. Sinsay kinkekaardi väärtus esitatakse Poola zlottides ja on võrdne kaardile salvestatud punktisummaga. 1 (sõnadega: üks) punkt on võrdne 1 PLN-ga (sõnadega: ühe zlotiga).

5. Kui kasutaja sõlmib väljastajaga kaupade müügikokkuleppe ja esitab kasutamiseks Sinsay kinkekaardi, lahutatakse Sinsay kinkekaardile kogunenud summast maha väljastajale müüdud kaupade eest tasumisele kuuluv summa.

6. Sinsay kinkekaardile kogutud punktidest väljastajale Sinsay kinkekaardi abil ostetavate kaupade eest tasumisele kuuluva summaga võrdse punktisumma maha lahutamise hetkel arvatakse kasutaja poolt väljastajale kaupade müügihinna eest tasumisele kuuluvast summast maha Sinsay kinkekaardile salvestatud punktidest maha arvatud punktisummaga võrdne summa.

7. Sinsay kinkekaarti ei saa vahetada sularaha vastu.

8. Sinsay kinkekaart kehtib kaksteist kuud alates kaardi ostjale üle andmise kuupäevast. Kaart aktiveerub ostjale üle andmise hetkel. Sinsay kinkekaart ei kehti enne kaardi väljastaja poolset aktiveerimist. Sinsay kinkekaardi kehtivusaeg ei ole pikendatav.

9. Sinsay kinkekaarti võib kasutada ainult kauplustes peale kaardi aktiveerimist.

10. Väljastaja peab Sinsay kinkekaardi ostjale üle andma kaupluses.

11. Kauplus ei vastuta ostjale üle antud Sinsay kinkekaartide kaotsimineku (või vigastamise) eest.

12. Sinsay kinkekaardi kasutamine on tõlgendatav kehtiva tehinguna ka juhul, kui kasutaja omandas Sinsay kinkekaardi õigusvastaselt.

13. Kasutajal ei ole õigust Sinsay kinkekaardi kaotamise, vigastamise või varguse korral väljastajale kaebusi esitada.

14. Sinsay kinkekaardi esitamiseks peab kasutaja kinkekaardi esitama kaupluse personalile. Müüja lahutab kaardile salvestatud punktisummast maha kasutaja poolt väljastajalt ostetud kaupade maksumuse.

15. Väljastaja peab klienti teavitama, et Sinsay kinkekaarti:

a. võib kasutada ainult kauplustes;

b. ei saa vahetada sularaha vastu;

c. ei saa kasutada peale aegumistähtaja möödumist.

16. Väljastaja võib Sinsay kinkekaardi vastu võtmisest keelduda, kui:

a. Sinsay kinkekaart on aegunud,

b. kinkekaardi kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, näiteks kuna:

i. väljastaja IT-süsteemiga ei õnnestu ühendust saada,

ii. Sinsay kinkekaart on vigastatud nii, et kinkekaardile salvestatud andmed ei ole loetvad.

17. Väljastaja ei vastuta Sinsay kinkekaardi kasutamise võimaluste puudumise eest, mis tuleneb väljastajast sõltumatutest põhjustest, näiteks kaupluse ja väljastaja IT-süsteemi vahelise elektroonilise või telefoniühenduse katkemise tõttu.

18. Kui Sinsay kinkekaardile salvestatud punkte ei kasutata Sinsay kinkekaardi aegumise ajaks ära, ei ole kasutajal õigus nõuda tasutud raha tagastamist.

19. Kui kasutaja poolt Sinsay kinkekaardi abil ostetud kaupade maksumus on Sinsay kinkekaardile salvestatud punktisummast suurem, võib kasutaja vahe kinni maksta sularahas või pangakaardiga.

20. Kui kasutaja poolt Sinsay kinkekaardi abil ostetud kaupade maksumus on Sinsay kinkekaardile salvestatud punktisummast suurem, võib kasutaja kasutada ka teisele Sinsay kinkekaardile salvestatud punkte.

21. Sinsay kinkekaardi kohta, mis on kahjustatud nii, et seda ei ole võimalik nõuetekohaselt kasutada, võib esitada kaebuse. Kaebuse esitamisel peab kasutaja vigastatud Sinsay kinkekaardi kaupluses personalile esitama. Õigustatud kaebuse korral väljastab väljastaja uue Sinsay kinkekaardi, millele on salvestatud sama arv punkte, mis oli vigastatud Sinsay kinkekaardil selle väljastajale tagastamise hetkel. Uus väljastaja poolt kasutajale väljastatud Sinsay kinkekaart kehtib sama kaua, kui oleks kehtinud asendatud vigastatud Sinsay kinkekaart.

22. Väljastaja vaatab kõik Sinsay kinkekaartidega seotud kaebused üle kirjalikult 30 (sõnadega: kolmekümne) päeva jooksul alates kasutajale kirjaliku kaebuse esitamise kuupäevast.

23. Sinsay kinkekaartidega seotud kaebused võib esitada kaupluse lahtiolekuajal kauplusesse. Väljastaja saadab parandatud Sinsay kinkekaardid kauplusesse, kus kaebus esitati.

24. Sinsay kinkekaarti kasutades ostetud kaupade kauplusesse tagastamise korral saab kasutaja väljastajalt tagastatud kaupade hinnale vastava arvu uusi punkte. Uued punktid salvestatakse uuele Sinsay kinkekaardile, mille väljastaja väljastab kaupade tagastamise hetkel. Väljastaja poolt kasutajale antud punti alusel väljastatud Sinsay kinkekaart kehtib kaksteist kuud alates väljastamise kuupäevast.

25. Kasutaja kinnitab väljastajale raha tasumise ja Sinsay kinkeraadi saamisega, et on käesolevad eeskirjad läbi lugenud, saab aru nende sisust, tal ei ole eeskirjade osas küsimusi ega vastuväiteid ning ta kohustub neid järgima.

26. Kasutaja kinnitab Sinsay kinkekaardi kaupluses kaupade ostmisel kasutamisega, et kasutab Sinsay kinkekaardi vastavalt väljastaja valduses olevale dokumentatsioonile.

27. Sinsay kinkekaart ei ole elektrooniline maksevahend , elektrooniline sularahavahend ega maksekaart.

28. Kõiki küsimusi, mida käesolevas dokumendis ei käsitleta, reguleeritakse müügikupongide seaduse sätete alusel.

29. Kasutajale Sinsay kinkekaardi väljastamine ei ole maksuseaduste alusel käibemaksustatav. Kasutajal on õigus väljastajale hiljemalt Sinsay kinkekaardi väljastamise hetkel esitatud taotluse alusel saada väljastajalt sularahamakset kinnitava dokumendina kirjalik tšekk, mille näol ei ole tegemist käibemaksuarvega.

30. Korraldajal on õigus eeskirju igal ajal põhjust avaldamata muuta. Muudetud eeskirjadega saab tutvuda veebilehel www.sinsay.com ja Sinsay kauplustes.

 

Kas vastus oli abiks?

LPP Estonia OÜ (reg. 10813224), Endla 15 10122 Tallinn Harjumaa, EE100724749 eesti_info@lppsa.com

Teie andmed
on meiega kaitstud

Hea klient,


Selleks, et kaitsta meile usaldatud isikuandmeid ja võttes arvesse asjaolu, et alates 25. maist 2018 jõustub 27. aprilli 2016. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2016/679, soovime teid teavitada, et teie turvalisust silmas pidades oleme teinud meie veebipoes muudatusi, mis on seotud selliste andmete kaitsmisega.


Oleme välja töötanud uued veebipoe tingimused ning uue privaatsuspoliitika, mis mõlemad jõustuvad alates 25. maist 2018. Nendega on teil võimalik tutvuda meie veebisaidi www.sinsay.com vastavatel vahelehtedel: https://www.sinsay.com/ee/et/terms ja https://www.sinsay.com/ee/et/privacy-policy. Lingid nendele dokumentidele on kättesaadavad ka siis, kui annate meie veebipoodi külastades nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks või nõustute meie veebipoe tingimustega.


Lisaks õigusele andmetele ligi pääseda, andmeid parandada ja kustutada, on teil kõnealuse määruse põhjal veel õigusi, nagu näiteks õigus nõuda oma andmete kustutamist, õigus võtta oma andmete töötlemise nõusolek tagasi ja õigus esitada andmete töötlemise kohta vastuväiteid. Oleme kohandanud meie poe uutele nõuetele vastavaks. Teie andmed jäävad ka edaspidi kaitstuks.
Kui teil on küsimusi või kahtlusi, võtke julgelt meiega ühendust.