PŘEDPISY PRO VÝMĚNU A VRÁCENÍ ZBOŽÍ V OBCHODECH

§ 1

1. Tyto předpisy (dále už jen „Předpisy“) stanovují pravidla prodeje a vrácení zboží ve všech obchodech Sinsay na území České republiky.
2. Prodej se řídí těmito Předpisy a je platný od 1. 1. 2015 do veřejného oznámení změny nebo zrušení těchto Předpisů. (v souladu s článkem 7 tohoto Předpisu)

 

§ 2

Výrazy použité v těchto předpisech mají následující význam:

1. Organizátor – LPP Czech republic, se sídlem Prosecká 852/66, Praha 9 190 00
2. Prodej – každá kupní smlouva, uzavřená se zákazníkem na základě uskutečněného nákupu v prodejnách Sinsay na území České republiky
3. Zboží – oblečení a další zboží, které vyrábí nebo dodává oděvní značka Sinsay a trendy, které v současné době nabízí konkrétní Sinsay obchody, jehož prodeje se řídí těmito Předpisy.
4. Sinsay obchody – obchody nacházející se na území České republiky, jehož zboží je prodáváno a uvedeno na stránkách www.sin-say.com.
5. Zákazník – fyzická osoba starší 18-ti let a více (nebo fyzická osoba ve věku 13 (třináct) let, se souhlasem rodičů nebo opatrovníků (je-li takový souhlas nutný z hlediska platných zákonů), která souhlasí s těmito Předpisy a pravidly prodeje, obsaženými v tomto dokumentu a osoba, která nakupuje Zboží jako Zákazník v souladu s obecně platnými zákony.

 

Pravidla jsou platná od 1.1.2015.

LPP Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 190 00 Praha 9 DIČCZ26698714 (KRS) Městský soud v Praze oddíl C, vložka 88159

Vaše osobní údaje
jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce http://www.Sinsay.com, záložky http://www.Sinsay.com/cz/cz/terms a http://www.Sinsay.com/cz/cz/privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.