Oznámení nemožnosti vyřízení požadavku ohledně zboží zakoupeného na kamenné prodejně

 

Vážený zákazníku,

V souvislosti s uzavřením kamenných prodejen vás informujeme, že objednávky zakoupené online nelze nyní vracet osobně v kamenných prodejnách.

s ohledem na usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav, a na veškerá navazující opatření, zejména usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb, kterými byla zakázána činnost vybraných provozoven, a usnesení Vlády ČR č. 12 z 7.1.2021, jakož i usnesení Vlády ČR č.57 z 22.1.2021, Vás informujeme o tom, že na straně naší Společnosti došlo bohužel k takovým okolnostem, které nám bohužel znemožňují přijetí a řešení Vaší Reklamace, výměny či vrácení zboží zakoupeného na kamenné prodejně po dobu určenou shora uvedenými opatřeními.

 

Naše Společnost tímto plní svou oznamovací povinnost ve smyslu ustanovení § 2008 a § 2902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Naše Společnost není schopna za současné situace přijmout a vyřídit Reklamace a splnit s ní související právní povinnosti, a není schopna ani zajistit službu výměny či vrácení zboží dle podmínek vypsaných na účtence Vašeho zboží zakoupenného na kamenné prodejně po dobu určenou shora uvedenými opatřeními ani za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné osoby. Naše společnost není schopna tyto překážky vlastními silami překonat.

 

Po otevření kamenných prodejen můžete zboží reklamovat na prodejně a nebo můžete zboží spolu s průvodním dopisem o popisu vady, s doložením datumu nákupu (ideálně kopie účtenky) a Vašimi kontaktními údaji (vč. čísla bankovního účtu pro případ vrácení částky) poslat na adresu centrály společnosti: LPP Czech Republic, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9. K přijetí a vyřízení ale stejně může dojít až po otevření kamenných prodejen.

Do doby, po kterou je výměna či vrácení zboží, možné se nezapočítává doba uzavření prodejen z příslušných vládních nařízení. Výměnu či vrácení tedy můžete uskutečnit po znovu otevření kamenných prodejen v případě splnění všech ostatních podmínek výměny či vrácení stanovených obecně závaznými právními předpisy a vypsaných na účtence zboží (čisté, nepoškozené zboží s originál visačkami a originál účtenkou).

 

Děkujeme Vám za pochopení.

LPP Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 190 00 Praha 9 DIČCZ26698714 (KRS) Městský soud v Praze oddíl C, vložka 88159

Vaše osobní údaje
jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce http://www.Sinsay.com, záložky https://www.sinsay.com/cz/cz/help-terms a https://www.sinsay.com/cz/cz/help-privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.